Målgruppe

Personale- og HR-chefer, personaleledere, personalejurister og -konsulenter m.fl.

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Kursusdatoer
 • Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
  30.11.2020 kl. 09:00 - kl. 16:15
Datoer
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
30.11.2020 kl. 09:00 - kl. 16:15
Pris: 3.995 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist26.10.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

HR-Juridisk Temakonference om krænkelser på arbejdspladsen

På de juridiske temakonferencer sætter vi hvert år fokus på et aktuelt tema. I år er temaet krænkelser på arbejdspladsen.

Vi sætter bl.a. fokus på, hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig, hvis medarbejdere bliver udsat for chikane fra borgerne. Vi ser også på handlemulighederne, når medarbejdere krænker hinanden, og du får indblik i ny lovgivning og Arbejdstilsynets nye beføjelser.

Programmet kan ses nederst på siden.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kontakt for yderligere information:
Chefkonsulent Anne Færge Bork, KL
M: afb@kl.dk T 3370 3778

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Ankomst og morgenmad
 • 09:00
  Velkomst og introduktion
  Konferencen sætter fokus på chikane og krænkelser af offentligt ansatte. Det gælder både den chikane også den digitale som offentligt ansatte kan opleve fra borgere, der er utilfredse med kommunen og den chikane, som ansatte måtte blive udsat for på arbejdspladsen fra kolleger eller chefer. Vi giver en status på, hvilke udfordringer der aktuelt er i kommunerne, og hvilke initiativer KL har igangsat.
  Souschef Christel Andersen, KL og advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen, Norrbom Vinding
 • 09:15
  Når borgere udsætter medarbejdere for vold og andre krænkende handlinger herunder digital chikane
  Det sker, at offentligt ansatte medarbejdere bliver udsat for vold eller chikane fra borgere. Nogle handlinger foregår fysisk og andre virtuelt, især på de sociale medier. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, og der er for tiden stort fokus på digitale krænkelser af offentligt ansatte.
  Vi gennemgår den juridiske ramme og giver konkrete svar på, hvilke handlemuligheder og -pligter man har som arbejdsgiver. Vi ser på eksempler fra praksis og opstiller nogle guidelines.
  Souschef Christel Andersen, KL
 • 10:15
  Når medarbejdere eller chefer krænker en kollega
  #MeToo-bevægelsen har sat sexchikane og krænkende handlinger på dagsordenen. Men også mobning og anden chikane er på dagsordenen mange steder. Situationer opleves ikke altid ens af de involverede parter.
  Så hvornår kan man overhovedet tale om en krænkelse? Hvornår har arbejdsgiver en handlepligt? Og hvilke handlemuligheder har man så?
  Der er kommet ny lovgivning, og Arbejdstilsynets beføjelser er øget med tilsynets nye bekendtgørelse og vejledning om krænkende handlinger.
  Vi gennemgår reglerne, som gælder, når medarbejdere eller chefer krænker eller chikanerer kolleger, og ser på, hvilken betydning de nye regler får for de offentlige arbejdsgivere.
  Chefkonsulent Anne Færge Bork, KL
 • 11:15
  Beskyt medarbejderne mod digital chikane – hør ekspert i digital chikane Abelone Glahn
  Flere kommuner oplever, at deres medarbejdere i stigende omfang bliver udsat for digital chikane, men det er ikke alle, der har handlingsplaner for forebyggelse og håndtering af krænkelser af medarbejdere.
  Abelone Glahn har specialiseret sig i beskyttelse mod arbejdsrelateret cyberchikane og har hjulpet mange virksomheder og organisationer med at lave beredskaber og retningslinjer.
  Hør hendes bud på, hvordan I kan beskytte jeres medarbejdere mod digital chikane, og få input til, hvad jeres handleplaner bør indeholde.
  Journalist Abelone Glahn
 • 12:30
  Frokost
 • 13:30
  Når virkeligheden rammer – en lærerig case fra det virkelige liv
  Julefrokosten er en indgroet tradition på de fleste arbejdspladser. Men hvis den løber af sporet, kan personaleafdelingen komme på overarbejde. For hvad er op, og hvad er ned, når snapsen er gået ind, og der har været almindelig munterhed lige indtil nogle syntes, at det ikke var spor muntert længere?
  Hvordan får man redt trådene ud og håndteret situationen korrekt over for de implicerede? Ovenikøbet under tidspres og almindelig bevågenhed i lokalpressen og hos de faglige organisationer?
  I et dialogbaseret oplæg deler vi de mange overvejelser, der blev gjort, da en julefrokost endte med at blive personaleafdelingens hovedpine.
  Personalejurist Natascha Nygaard, Brønderslev Kommune, og advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen, Norrbom Vinding
 • 14:30
  Kaffe og kage
 • 15:00
  Krisekommunikation – hvad er behovet og hvor går de juridiske grænser
  Når medarbejdere oplever, at de bliver krænket på arbejdspladsen, opstår der ofte en sag, som har mediernes bevågenhed. Det gælder uanset om krænkelserne er begået af borgere, kolleger eller ledelsen. Og mens den krænkede medarbejder ikke er underlagt tavshedspligt og derfor i vidt omfang har frie muligheder for at give offentligheden sin version af sagen, så er det straks mere kompliceret at være arbejdsgiver.
  Dels er der overvejelserne om, hvornår og hvor meget der skal kommunikeres. Dels skal juraen overholdes. Samtidig er der også politisk bevågenhed og et stort pres for at reagere hurtigt. I orkanens øje står personaleafdelingen.
  Få kommunikationschefens og advokatens perspektiver på krisekommunikation i de kulørte sager.
  Kommunikationschef Ida Thuesen, KL, og advokat Rasmus Linding, Norrbom Vinding
 • 16:00
  Afrunding og tak for i dag
 • 16:15
  Dagen slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er