Målgruppe

Sagsbehandlere med myndighedsopgaver og andre, som arbejder med bevilling, opfølgning og tilsyn af hjemmetræning efter SEL § 32a.

Gem som favorit

Hjemmetræning (§32a) i dybden: Dokumentationspraksis, metoder og faglige vurderinger

Du har styr på reglerne om hjemmetræning, men det er en udfordring at vurdere, om metoden matcher barnets behov. Få indsigt i træningsmetoder, barnets behov og indsatsens formål og effekt.

Sager med hjemmetræning efter Servicelovens § 32a er ofte sager, som er komplekse, og som mange rådgivere oplever er vanskelige. Selv om du har godt styr på reglerne, er det vanskeligt at gennemskue de enkelte træningsmetoder og vurdere om og hvordan, de matcher barnets behov.

Forældre kommer ofte og søger om støtte til supplerende træningsmetoder, og det kan være vanskeligt at gennemskue på hvilken måde og i hvilken grad den konkrete metode imødekommer formålet med hjemmetræningen og de behov, som barnet har. Samtidig kommer der hele tiden flere træningsmetoder på markedet, og det er vanskeligt, ikke mindst som socialrådgiver, at gennemskue programmerne, hvad de indeholder og hvordan de dokumenteres.

Dette kursus har fokus på at kvalificere dit arbejde med sager med bevilling af hjemmetræning jf. SEL § 32a.

Du får indsigt i et udvalg af forskellige træningsmetoder og gennem arbejde med cases sætter vi fokus på:

  • Effektmåling og virkning
  • Dokumentation
  • Formål med indsatsen
  • Hvad er gode konkrete mål

Du får helt konkret:

  • viden om forskellige træningsmetoder
  • værktøjer til at kvalificere arbejdet med at vurdere, hvorvidt en metode imødekommer barnets behov
  • værktøjer til arbejdet med formål og konkrete målbare mål
  • inspiration til arbejdet med dokumentation og vurdering af effekt og virkning af indsatsen

Derudover vil vi være nysgerrige på fordomme og forforståelser og hvilken betydning, de har for vores arbejde – og hvordan vi kan håndtere det i praksis.

Se et eksempel på en evaluering af kurset fra december 2018.

Kommentar fra kommune:
For mig var det den samlede pakke, der tiltrak mig til kurset. Vi er jo en stor kommune med 73 familier, der hjemmetræner efter 11 forskellige metoder, og derfor havde jeg på forhånd et ret stort kendskab til de forskellige træningsmetoder og ting som formål, mål og effekt. Til gengæld fik jeg andre ting med mig hjem fra kurset, som jeg kan bruge, blandt andet et værktøj til at perspektivere de forskellige træningsmetoder op imod hinanden og en masse god erfaringsudveksling med kollegaer fra hele landet. Vi var flere, der godt kunne have brugt en ekstra dag på kurset for rigtigt at gå i dybden med emnet. Underviserne var super dygtige, og der var en rigtig god stemning på holdet.
Britmariah Voss, der har siddet som hjemmetræningskoordinator i syv år.

Undervisere/ Oplægsholdere

Pernille Kvist, ergoterapeut og ejer af firmaet Ergoment og
Vibeke Larsen, socialrådgiver & handicapkonsulent, ejer af firmaet Vibeke Larsen/Handicapkonsulent

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er