Målgruppe

Sagsbehandlere med myndighedsopgaver og andre, som arbejder med bevilling, opfølgning og tilsyn af hjemmetræning efter SEL § 32a.

Kursusdatoer
 • Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa
  11.11.2019 kl. 08:30 - 12.11.2019 kl. 15:30
Datoer
Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa
11.11.2019 kl. 08:30 - 12.11.2019 kl. 15:30
Pris: 7.900 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning samt overnatning i enkeltværelse med eget bad og toilet. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist11.10.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Hjemmetræning (§32a) i dybden: Dokumentationspraksis, metoder og faglige vurderinger

Du har styr på reglerne om hjemmetræning, men det er en udfordring at vurdere, om metoden matcher barnets behov. Få indsigt i træningsmetoder, barnets behov og indsatsens formål og effekt.

Sager med hjemmetræning efter Servicelovens § 32a er ofte sager, som er komplekse, og som mange rådgivere oplever er vanskelige. Selv om du har godt styr på reglerne, er det vanskeligt at gennemskue de enkelte træningsmetoder og vurdere om og hvordan, de matcher barnets behov.

Forældre kommer ofte og søger om støtte til supplerende træningsmetoder, og det kan være vanskeligt at gennemskue på hvilken måde og i hvilken grad den konkrete metode imødekommer formålet med hjemmetræningen og de behov, som barnet har. Samtidig kommer der hele tiden flere træningsmetoder på markedet, og det er vanskeligt, ikke mindst som socialrådgiver, at gennemskue programmerne, hvad de indeholder og hvordan de dokumenteres.

Dette kursus har fokus på at kvalificere dit arbejde med sager med bevilling af hjemmetræning jf. SEL § 32a.

Du får indsigt i et udvalg af forskellige træningsmetoder og gennem arbejde med cases sætter vi fokus på:

 • Effektmåling og virkning
 • Dokumentation
 • Formål med indsatsen
 • Hvad er gode konkrete mål

Du får helt konkret:

 • viden om forskellige træningsmetoder
 • værktøjer til at kvalificere arbejdet med at vurdere, hvorvidt en metode imødekommer barnets behov
 • værktøjer til arbejdet med formål og konkrete målbare mål
 • inspiration til arbejdet med dokumentation og vurdering af effekt og virkning af indsatsen

Derudover vil vi være nysgerrige på fordomme og forforståelser og hvilken betydning, de har for vores arbejde – og hvordan vi kan håndtere det i praksis.

Se et eksempel på en evaluering af kurset fra december 2018.

Kommentar fra kommune:
For mig var det den samlede pakke, der tiltrak mig til kurset. Vi er jo en stor kommune med 73 familier, der hjemmetræner efter 11 forskellige metoder, og derfor havde jeg på forhånd et ret stort kendskab til de forskellige træningsmetoder og ting som formål, mål og effekt. Til gengæld fik jeg andre ting med mig hjem fra kurset, som jeg kan bruge, blandt andet et værktøj til at perspektivere de forskellige træningsmetoder op imod hinanden og en masse god erfaringsudveksling med kollegaer fra hele landet. Vi var flere, der godt kunne have brugt en ekstra dag på kurset for rigtigt at gå i dybden med emnet. Underviserne var super dygtige, og der var en rigtig god stemning på holdet.
Britmariah Voss, der har siddet som hjemmetræningskoordinator i syv år.

Undervisere/ Oplægsholdere

Pernille Kvist, ergoterapeut og ejer af firmaet Ergoment og
Vibeke Larsen, socialrådgiver & handicapkonsulent, ejer af firmaet Vibeke Larsen/Handicapkonsulent

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:30
  Ankomst, kaffe te og brød
 • 10:00
  Velkommen og præsentation
 • 10:30
  Historik om hjemmetræningsordningens
  Tilblivelse og indsigt i forældres bevæggrunde for at vælge ordningen
 • 11:00
  Fordomme og forforståelser
  Hvilken betydning, de har for vores arbejde og de faglige vurderinger, og hvordan vi kan håndtere det i praksis?
 • 12:15
  Frokost
 • 13:15
  Sagsbehandlingsprocessen, fra § 32 til 32a
 • 13:35
  Træningsmetoder
  Hvad er træning?
  Hvilke menneskesyn giver hvilke syn på træning?
  Introduktion til forskellige træningsmetoder
 • 17:15
  Opsamling og afslutning af dagen
 • 17:30
  Pause/egentid
 • 18:45
  Middag
Dag 2
 • 07:00
  Morgenbuffét
 • 08:30
  Velkommen til dag 2
 • 08:45
  Vurdering af om metoden imødekommer barnets behov
  På hvilken måde imødekommer metoden formålet med hjemmetræningen og på hvilken måde og i hvilken grad imødekommer den konkrete træningsmetode barnets behov
  Den gode faglige vurdering, og hvordan kan vurderingen kvalificeres
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Formål og mål
  Vi sætter fokus på arbejdet med formulering af formål med indsatsen og de konkrete mål
  Hvad er gode konkrete mål?
  Udviklingsmål - trivselsmål
 • Dokumentation og effekt
  Hvordan kan vi kvalificere arbejdet med dokumentation og vurdering af indsatsens virkning og effekt?
  Baseline
 • 15:00
  Afslutning, evaluering og tak for denne gang
 • 15:30
  Kurset slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er