Målgruppe

Virksomhedskonsulenter, mentorer, bo-støtter og kontaktpersoner, der skal medvirke til at understøtte, at mennesker med autisme kommer i arbejde eller i uddannelse.

Gem som favorit

Hjælp mennesker med autisme i arbejde

Kompetencerne som mennesker med en autismeprofil besidder efterspørges på arbejdsmarkedet. Med rette støtte på rette tidspunkt kan de fastholde arbejde trods deres anderledes tænkning og læringsstil.

Har du en understøttende funktion for mennesker med en autismeprofil? Og oplever du også, at din guidning er afgørende for, hvordan de fungerer i hverdagen og i arbejdslivet?

Mennesker med en autismeprofil har en anderledes tænkning og læringsstil, som betyder, at de hhv. reagerer samt responderer på en anderledes måde. Vi har gennem mange års samarbejde med mennesker i målgruppen opbygget en stor erfaring med samt viden om reaktionsmønstre, redskaber og metoder, som gør, at fastholdelse i arbejde eller gennemførelse af uddannelse er fuldt ud opnåeligt.

På kurset vil vi klæde dig på til, at se din vigtige rolle i at skabe et meningsfuldt arbejdsliv for mennesker med autisme.
Med afsæt i en grundlæggende viden om, hvordan mennesker med en autismeprofil tænker, lærer du en række autismespecifikke redskaber og enkle teknikker, som kan lette dig i dit samarbejde med borgere med behov for tydelig rammesætning, direkte og tydelig kommunikation og struktur.

Du får et nyt mind-set med hjem i forhold til forståelse og forudsætningerne for at skabe en bæredygtig samarbejdsrelation samt hvordan den bevares.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er