Helhedsorienteret skoleudvikling – hvorfor og hvordan? Gratis orienteringsmøde!

I Program for læringsledelse har COK arbejdet med helhedsorienteret skoleudvikling med flere end 10.000 ledere og medarbejdere i 13 kommuner. De erfaringer har vi brugt til at udvikle et nyt koncept for helhedsorienteret skoleudvikling.

Derfor tilbyder vi nu et gratis orienteringsmøde om helhedsorienteret skoleudvikling – afholdt i jeres egen kommune, f.eks. i forlængelse af ledermøderne. 

På orienteringsmøderne, som varer ca. halvanden time, introducerer vi til grundprincipperne i helhedsorienteret skoleudvikling: 

  • Hvad vil det sige at arbejde helhedsorienteret? 
  • Kapacitetsopbyggende skoleudvikling
  • Ledelse af og i professionelle læringsfællesskaber
  • Datainformeret ledelse. 

På orienteringsmødet fortæller vi om principperne med udgangspunkt i erfaringer fra arbejdet i Program for læringsledelse, hvor COK sammen med Aalborg Universitet har planlagt og gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter for skoleledelse, ressourcepersoner, teamkoordinatorer, lærere og pædagoger på 242 skole. 

I får desuden helt konkrete forslag til, hvordan helhedsorienteret skoleudvikling kan udfolde sig i jeres kommune. 
 

Vil du have et orienteringsmøde med hjem?

Ring eller skriv til en af COKs konsulenter på skoleområdet for at lave en aftale!