Målgruppe

Decentrale ledere

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Gem som favorit

Håndtering af sygefravær for decentrale ledere

Som leder skal du være opmærksom på de værktøjer, du kan anvende, når du har en syg medarbejder. Vi gennemgår reglerne i sygedagpengeloven om bl.a. sygemelding, lægelig dokumentation og opfølgning og ser på, hvordan du som leder skal forholde dig, hvis dagpengerefusionen ophører. Vi gennemgår også reglerne om sygefraværssamtaler og delvis genoptagelse af arbejdet. Endelig ser vi på, hvornår en afskedigelse i forbindelse med sygdom er saglig.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er