NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Håndtering af særlige ansættelser

Få styr på regler og praksis for de særlige ansættelsesformer, der typisk udfordrer kommunerne: Ansættelser efter beskæftigelses- og serviceloven, lov om seniorjob og lov om handicappede i erhverv.

Der findes mange forskellige former for ansættelse. Mens nogle er forholdsvis simple, kan andre udfordre kommunerne, enten fordi de sjældent anvendes, eller fordi reglerne er meget komplekse og trækker på flere forskellige regelsæt. Det gælder f.eks.:

 • Medarbejdere med ret til seniorjob, hvor der gælder meget skarpe regler for f.eks. perioden mellem ansøgning og ansættelse, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde et nyt job, hvis den ansatte afskediges på grund af sygdomsfravær eller stillingen nedlægges.
 • Medarbejdere i fleksjob, hvor det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår en person i gammelt fleksjob overgår til et nyt, eller hvad der skal til for at etablere et fastholdelsesfleksjob, samt hvordan tillidsrepræsentanter skal inddrages ved fleksjobansættelser.
 • Selvudpegede hjemmehjælpere ansat efter servicelovens §94, som ikke er omfattet af overenskomst og hvor arbejdsmiljølovens hviletidsreglerne giver særlige udfordringer, ligesom serviceloven begrænser mulighederne for at afskedige hjælperen.

På dette kursus gennemgår vi reglerne bag de særlige ansættelsesformer, der typisk udfordrer kommunerne. Vi ser både på de regler, der gælder for medarbejdere med særlige behov eller vilkår, og de regler, der gælder for medarbejdere, som skal hjælpe borgere med særlige behov efter serviceloven.

På kurset sætter vi fokus på:

 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens §§ 95-96
 • Ansættelser efter beskæftigelsesloven, herunder fleks- og løntilskudsjob
 • Ansættelser i henhold til lov om handicappede i erhverv
 • Ansættelser efter lov om seniorjob.

Vi gennemgår desuden de regler om ansættelser, som fremgår af serviceloven, f.eks. selvudpeget hjemmehjælp, handicapledsagere, støttekontakt og aflastningspersoner, socialpædagogisk bistand og plejefamilier.

På kurset sætter vi også fokus på den praksis, der gør sig gældende i kommunerne lige nu. Vi medbringer en række eksempler på, hvordan man håndterer forskellige former for ansættelser, og vi gennemgår relevante afgørelser, som har betydning for, hvordan du skal håndtere særlige ansættelser i din kommune.

Dit udbytte
Når du er færdig med kurset, har du et opdateret overblik over de særlige ansættelsesformer, der oftest giver anledning til udfordringer i kommunen. Du har fået indblik i lovgivningen, så du ved hvilke regler, du skal følge i en række forskellige situationer, og hvad du skal være særlig opmærksom på. Derfor vil du kunne analysere, om jeres kommune gør det rigtigt, eller om der er procedurer, I har behov for at ændre.

Efter kurset vil du også forstå vigtigheden af en god dialog mellem HR-afdelingen og de afdelinger, som laver ansættelsesaftaler med medarbejdere og ansatte efter serviceloven, og du vil kunne rådgive medarbejdere om den korrekte håndtering af særlige ansættelser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Gert Højby er chefkonsulent i KL Jura og EU. Han rådgiver om og underviser i juridisk sagsbehandling inden for personalejura og arbejdsret i kommunerne og har tidligere været intern personalekonsulent i KL.

Søren Salebjerg er specialkonsulent i KL’s Arbejdsgiverpolitiske Center. Her arbejder han med forhandling, fortolkning af overenskomster og lokal løndannelse og er ansvarlig for særlige ansættelser, herunder fleksjob, løntilskud og seniorjob.

Målgruppe

Kurset er målrettet løn- og personalekonsulenter, som udarbejder ansættelseskontrakter og rådgiver om afskedigelser. Kurset kan også være relevant, hvis du sidder i en fagforvaltning og har brug for viden om, hvordan du håndterer ansættelser af f.eks. handicapledsagere, aflastningspersoner eller plejefamilier på korrekt vis.

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
  28.10.2021 kl. 09:00 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
28.10.2021 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 3.450 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materiale og forplejning Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist23.09.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Ankomst og morgenmad
 • 09:00
  Introduktion af os og deltagerne og introduktion til de særlige ansættelsesformer og program.
 • 09:20
  Ansættelser efter serviceloven – del 1
  §§ 95 og 96 - borgerstyret personlig assistance (BPA)
 • 10:10
  Pause
 • 10:20
  Ansættelser efter beskæftigelseslovgivningen
  Kap. 12 - Løntilskud
  Kap. 13 - Fleksjob
 • 11:00
  Opgave
 • 11:30
  Ansættelser i henhold til lov om handicappede i erhverv.
  Kap. 3 Personlig assistance til handicappede i erhverv
 • 12:15
  Frokost
 • 13:00
  Ansættelser efter serviceloven – del II
  § 94 selvudpegede hjemmehjælpere
  §§ 45 og 97 handicapledsagere
 • 14:00
  Ansættelser efter lov om seniorjob
 • 14:35
  Opgave
 • 15:00
  Ansættelser efter serviceloven – del III
  §§ 41, 52, 54, 84, 98, 99 støttekontakt- og aflastningspersoner
  § 85 Socialpædagogisk bistand
  § 66 Plejefamilier
 • 15:50
  Afslutning
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag