Handicapområdet: Viden om børn og unge med funktionsnedsættelser

Ønsker du større indblik i og viden om børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familiers særlige situation? Ønsker du viden om hvor familierne adskiller sig fra andre, og hvilke vilkår der er fælles for alle børnefamilier? Vil du blive bedre til at inddrage børn, unge og forældre og vide hvilke indsatser og støttemuligheder er der til rådighed?

På dette kursus sætter vi fokus på den helhedsorienterede indsats i forhold til børn og unge med nedsat funktionsevne og deres familier. Med afsæt i familiernes livsvilkår, lovgivningens muligheder og den kommunale praksis skaber vi et overblik over de samlede støttemuligheder.   Vi sætter ydermere fokus på, hvordan kommunens sagsbehandling kan sikre sammenhængen mellem den handicapkompenserende støtte og den særlige støtte.

Den bedste aktuelle viden og forskning samt praksis fra kommunerne vil indgå som en naturlig del af kurset, ligesom undervisningen er tilrettelagt, så lovgivningen løbende inddrages.

Kursusdagen er bygget op over følgende temaer:  

  1. Livsvilkår, rådgivning og inddragelse af familier med børn og unge med funktionsnedsættelse - herunder de særlige udfordringer ved skift og overgange i barnets liv, mellem institutioner, sektorer mv.
  2. Overblik og eksempler på indsatser for børn, unge og familier - sammenhængen mellem råd og vej-ledning, den handicapkompenserende og den særlige støtte med henblik på en helhedsorienteret indsats.
  3. Indblik i metoder til udredning af barnets funktionsevne samt barnets og familiens ressourcer, van-skeligheder og behov - herunder vil de nye værktøjer til udredning og handleplan blive præsenteret.

Udbytte

Efter endt kursus har du fået viden om vigtige fokusområder i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser. Både i forhold til rådgivning til børn og familier, samt i forhold til de indsatser og støttemuligheder, der er til rådighed inden for lovgivningen.

Form

Dagen vil veksle mellem oplæg fra underviseren, summe-pauser og drøftelser i plenum. Der forventes aktiv deltagelse fra deltagerne i form af input og spørgsmål, summe-pauser og drøftelser i plenum.  Underviser er handicapkonsulent Inge Louv.

Målgruppe

Kurset er rettet mod myndighedssagsbehandlere og leverandører, der arbejder med børn og unge med funktionsnedsættelser.  

Pris

Prisen er 320 kr. ekskl. moms.   

Tilmelding

Tilmeld dig her >>

Har du spørgsmål til tilmelding, er du velkommen til at kontakte koordinator Gitte H. Jensen på 8779 6314 eller på ghj@cok.dk.