NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Handicapbiler: sagsbehandling og særlig indretning efter servicelovens §114

På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og bilsagsbehandlingens forløb i praksis.

Indhold

Du får værktøjer til at løse hverdagens udfordringer i sagsbehandlingen fra start til slut. Vi tager udgangspunkt i lovens krav til dokumentation og inddrager bl.a. Fælles Sprog 3 som dokumentationsredskab. Der er i hele forløbet fokus på det øgede behov for tvær- og flerfaglig sagsbehandling. Undervisningen varierer mellem ”tavleundervisning”, gruppearbejde og inddragelse af kursisternes egne eksempler.

Formålet med kurset er at give kursisterne opdateret viden om gældende lovgivning, og om hvordan anvendelse af terapeutfaglige systematikker, metoder og redskaber kan benyttes til at sikre den nødvendige oplysning og dokumentation i sagerne – og dermed den gode sagsbehandling. Med kursets to undervisere sikrer kurset både den juridiske specialviden på området samt de rådgivningsmæssige, ergoterapeutiske og praksisnære sider af bilsagerne.

 • Kendskab til personkredsen i SEL § 114, herunder dokumentation i bl.a. FS3
 • Fokus på at omsætte det juridiske krav om habilitering og rehabilitering til praktisk virkelighed med udgangspunkt i servicelovens muligheder
 • Styr på bilsagsbehandlingens faser ud fra CPPF (Canadian Practice Process Framework)
 • Hvad er vigtigt i en sag med en bil til arbejdsmæssigt brug, til uddannelsesbrug eller til trivsel?
 • Redskaber til systematisk dataindsamling om aktivitetsformåen, herunder FS3
 • Tværfaglig brug af oplysninger om funktionsevne
 • Overgangssagen – når barnet bliver voksen eller ansøgningen kommer fra en ung, der snart er voksen
 • Afgrænsning til og samarbejde med reglerne om merudgifter (SEL §§ 41 og 100)
 • Samarbejde på tværs generelt, jf. Sammenhængsreformen
 • Den særlige indretning – hvornår og til hvem
 • Udskiftning, både den ”planlagte” og den førtidige

Læringsmål

 • Ajourføring og opdatering af eksisterende viden
 • Opkvalificering i forhold til planlægning og struktur i arbejdet med hjælpemiddelsager
 • Øget fokus på faktisk og praktisk inddragelse af borgeren
Tilrettelæggelse

Forløbet veksler mellem input fra teori og praksis fra de to undervisere, der er til stede begge dage.

Undervisere/ Oplægsholdere

Anita Klindt, cand.jur. Anita er specialist i servicelovens område og underviser ofte kommunalt ansatte, og bl.a. derfor har hun en stor indsigt i, hvad der rører sig ”derude”. En viden, hun benytter til at gøre sin undervisning relevant og højaktuel til hver en tid.

Rikke Tvilum, ergoterapeut og konsulent i handicapbilsager. Otte års erfaring med specialrådgivning omkring handicapbiler ved Region Syd for fynske kommuner, samt 11 års erfaring med sagsbehandling og konsulentbistand i flere kommuner på området. Rikke har bred erfaring med både lette og ”tunge” sager og altid er opdateret indenfor lovgivningen og udviklingen på bilmarkedet.

Målgruppe

Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter med minimum ½ års praktisk sagsbehandlererfaring indenfor bilsagsbehandling

Kursusdatoer
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  27.10.2021 kl. 08:30 - 28.10.2021 kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
27.10.2021 kl. 08:30 - 28.10.2021 kl. 16:00
Pris: 5.950 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist27.09.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Morgenmad
  Der vil i løbet af dagen være indlagt naturlige pauser.
 • 09:00
  Velkomst
  Modeller, metoder, redskaber og systematikker - Handlingspunkt 1-4, inspireret af CPPF og med inspiration til anvendelse af FSIII
 • Handlingspunkt 1 - Indgang/påbegynde
  Digital ansøgning, overblik over tidl. Sagsbehandling og sagstyper
 • Handlingspunkt 2 - Klargøring
  Lovens indhold med fokus på målgruppe, dokumentation og partens medvirken
  inddragelse af parten
  Orientere sig i eksisterende oplysninger
  samtykke
  orientering til parten om sagens forløb
 • 12:15
  Frokost
 • Handlingspunkt 3 - Undersøge og vurdere
  Semistruktureret interview og gangtest
  Præsentation af muligheder: ICF, (CMOP-E), ADL-taxonomi, IPPA, COPM?
  Aktivitetsanalyse og døgnrytme
  Supplerende oplysninger
  Vurdere
  Personkreds, funktionsniveau, kørselsbehov
  Mål med bevilling
  Erhvervsgrundlag, uddannelsesgrundlag eller trivsel
  Chauffør?
  Særlig indretning - krav til dokumentation
  Notatpligt, samtykke og aktindsigt
 • Handlingspunkt 4 - Enes med borger om målsætning og plan
  Opstilling af mål og krav til bilafprøvning
  Partshøring, afgørelse og klagesagsbehandling
 • 16:00
  Tak for i dag og på gensyn i morgen
Dag 2
 • 08:30
  Morgenmad
  Der vil i løbet af dagen være indlagt naturlige pauser.
 • 09:00
  Velkomst
  Handlingspunkt 5-8, inspireret af CPPF og med inspiration til anvendelse af FSIII
 • Handlingspunkt 5 - Implementere plan
  Afprøvning og valg af bil og særlig indretning
  Kørekort til parten eller chauffør.
 • Handlingspunkt 6 - Holde øje med/modificere
  Opfølgning
 • 12:15
  Frokost
 • Handlingspunkt 7 - Evaluere resultatet
  Redskaber til evaluering og revurdering
 • Handlingspunkt 8 - Udgang/afslutte
  Bevilling/afslag
  Gældsbrev
  Pligter i lånets løbetid – eventuelle konsekvenser
 • Sektoransvar
  Tvær- og flerfaglighed i bevilling af handicapbil
  Samspil med merudgiftsbestemmelserne
 • Opsamling og sidste spørgsmål
 • 16:00
  Tak for i denne gang

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag