Målgruppe

Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter med minimum ½ års praktisk sagsbehandlererfaring indenfor bilsagsbehandling

Kursusdatoer
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  13.11.2019 kl. 09:00 - 14.11.2019 kl. 16:00
Datoer
COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
13.11.2019 kl. 09:00 - 14.11.2019 kl. 16:00
Pris: 5.800 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist16.10.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Handicapbiler: sagsbehandling og særlig indretning efter Servicelovens § 114

På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og bilsagsbehandlingens forløb i praksis.

Indhold

Rammeprogram på vej.

Du får værktøjer til at løse hverdagens udfordringer i sagsbehandlingen fra start til slut. Vi tager udgangspunkt i lovens krav til dokumentation og inddrager bl.a. Fælles Sprog 3 som dokumentationsredskab. Der er i hele forløbet fokus på det øgede behov for tvær- og flerfaglig sagsbehandling. Undervisningen varierer mellem ”tavleundervisning”, gruppearbejde og inddragelse af kursisternes egne eksempler.

Formålet med kurset er at give kursisterne opdateret viden om gældende lovgivning, og om hvordan anvendelse af terapeutfaglige systematikker, metoder og redskaber kan benyttes til at sikre den nødvendige oplysning og dokumentation i sagerne – og dermed den gode sagsbehandling. Med kursets to undervisere sikrer kurset både den juridiske specialviden på området samt de rådgivningsmæssige, ergoterapeutiske og praksisnære sider af bilsagerne.

 • Kendskab til personkredsen i SEL § 114, herunder dokumentation i bl.a. FS3
 • Fokus på at omsætte det juridiske krav om habilitering og rehabilitering til praktisk virkelighed med udgangspunkt i servicelovens muligheder
 • Styr på bilsagsbehandlingens faser ud fra CPPF (Canadian Practice Process Framework)
 • Hvad er vigtigt i en sag med en bil til arbejdsmæssigt brug, til uddannelsesbrug eller til trivsel?
 • Redskaber til systematisk dataindsamling om aktivitetsformåen, herunder FS3
 • Tværfaglig brug af oplysninger om funktionsevne
 • Overgangssagen – når barnet bliver voksen eller ansøgningen kommer fra en ung, der snart er voksen
 • Afgrænsning til og samarbejde med reglerne om merudgifter (SEL §§ 41 og 100)
 • Samarbejde på tværs generelt, jf. Sammenhængsreformen
 • Den særlige indretning – hvornår og til hvem
 • Udskiftning, både den ”planlagte” og den førtidige

Læringsmål

 • Ajourføring og opdatering af eksisterende viden
 • Opkvalificering i forhold til planlægning og struktur i arbejdet med hjælpemiddelsager
 • Øget fokus på faktisk og praktisk inddragelse af borgeren
Tilrettelæggelse

Forløbet veksler mellem input fra teori og praksis fra de to undervisere, der er til stede begge dage.

Undervisere/ Oplægsholdere

Anita Klindt, cand.jur. Anita er specialist i servicelovens område og underviser ofte kommunalt ansatte, og bl.a. derfor har hun en stor indsigt i, hvad der rører sig ”derude”. En viden, hun benytter til at gøre sin undervisning relevant og højaktuel til hver en tid.

Rikke Tvilum, ergoterapeut og konsulent i handicapbilsager. Otte års erfaring med specialrådgivning omkring handicapbiler ved Region Syd for fynske kommuner, samt 11 års erfaring med sagsbehandling og konsulentbistand i flere kommuner på området. Rikke har bred erfaring med både lette og ”tunge” sager og altid er opdateret indenfor lovgivningen og udviklingen på bilmarkedet.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er