NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Håndhævelse af Bygge- og Planloven

Lovliggørelse og håndtering af ulovligt byggeri i praksis.

Som byggesagsbehandler eller planmedarbejder vil du løbende støde på håndhævelsessager. Det er altafgørende, at disse sager kører juridisk helt korrekt, da en enkelt lille formel fejl kan vælte en sag i retten.

Der er mange faldgruber i processen, og det kan være vanskeligt at bevare overblikket. Dette kursus giver dig et juridisk overblik over lovliggørelsessager på bygge- og planområdet, og du vil få værktøjer med hjem i form af standarder og tjeklister, som kan medvirke til at sikre en korrekt sagsbehandling. Du vil endvidere få et indblik i håndteringen af erstatningssager.

Kurset indeholder følgende hovedpunkter:
- Lovliggørelsessager
- Gennemgang af den særlige skønsafvejning i lovliggørelsessager
- Gennemgang af processen for lovliggørelse af ulovlige forhold - fra konstateringen/tilsynet og første henstilling, over varsel og lovliggørelsespåbud til den efterfølgende politisags forløb og behandling - med fokus på kommunens rolle.
- Civile retssager anlagt mod kommunen
- Gennemgang af hvorledes en civil retssag forløber, med særlig fokus på kommunens rolle i sagen.
- Gennemgang af, hvad der tillægges vægt i retssager mod kommunen - dels i retssager om gyldigheden af kommunernes afgørelser og dels i retssager, hvor der kræves erstatning, og hvor erstatningskravet udspringer af kommunens afgørelser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Juridisk koordinator Lisbet Lorenzen, Københavns Kommune
Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater

Målgruppe

Målgruppen er byggesagsbehandlere i kommunen. Ligeledes er kurset også for planmedarbejdere, som sidder med administrationen af lokalplaner.

Kursusdatoer
 • Sinatur Hotel Storebælt
  Østerøvej 121
  5800 Nyborg

  Den 15.11.2021
  Kl.: 8:30 - 16:30
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg

Den 15.11.2021
Kl.: 8:30 - 16:30
Pris: 4.195 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist13.10.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Ankomst og morgenkaffe
 • 09:00
  Velkomst
 • Lovliggørelsessager
 • Kommunens tilsyns- og håndhævelsespligt
 • 09:30
  Lovliggørelsesformen (Indholdet af lovliggørelsespligten)
  - Valget mellem retlig og fysisk lovliggørelse
  - Processen for afgørelse af lovliggørelsessager
  - Den særlige skønsafvejning i lovliggørelsessager
 • 11:00
  Hvad viser retspraksis om myndighedsafgørelser i lovliggørelsessager?
  - Særligt om retssager om gyldighed af myndighedsafgørelser - belyst via eksempler fra retspraksis.
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Lovliggørelsesmidler
  - Hvilke håndhævelsesmidler skal anvendes?
 • Lovliggørelsespligten
  - Hvem skal håndhævelsen rettes mod?
 • 13:15
  Den administrative lovliggørelsesproces - processen inden påbudet
  - med fokus på forvaltningsretlige beskyttelsesregler
 • 13:45
  Den administrative lovliggørelsesproces – påbudet
  - De forskellige typer påbud, deres indhold og retsvirkninger
 • 14:15
  Den strafferetlige lovliggørelsesproces/politisagen
  - Med fokus på kommunens rolle
 • 14:45
  Kaffepause
 • 15:00
  Særligt om håndhævelse af private servitutter
  Om håndtering af private servitutter i byggesagsbehandlingen samt om håndhævelse heraf efter planlovens § 43.
 • 15:45
  Generelt om civile retssager og kommunens rolle, når kommunen er part
  - En civil retssags forløb
  - Samarbejdet med kommunens advokat, herunder hjælp til at fremskaffe oplysninger og til at få de faktiske forhold afdækket og lidt om at møde som vidne i retten
 • 16:15
  Opsamling på dagen
 • 16:30
  Tak for i dag
 • Ret til ændringer forbeholdes!
 • Underviserne
  Juridisk koordinator Lisbet Lorenzen, Københavns Kommune
  Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag