NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Handlekraftige ledere – med tvivlen som følgesvend!

Praksisnært lederforløb: To dages kursus til dig, som ønsker at arbejde med din personlige handlekraft midt i modsatrettede krav, kompleksitet og tvivl.

Paradokser er… paradoksale: Umulige at komme ud af og umulige at være i.

Se en kort video om kurset her

Du kender det. Det strømmer ind med krav fra alle sider. Men når kravene strider imod hinanden, gør det ledelsesopgaven mere kompleks og uhåndterbar. Mere for mindre uden at kvaliteten bliver ringere, hvordan kan det gøres på plejehjem, i institutionerne, på skolerne? Hvordan sikrer du en stabil drift og samtidig arbejde innovativt og nyskabende i de mellemrum og spændingsfelter lovgivningen skaber på tværs af vores områder?

Wicked problems har ingen entydige løsninger, men kalder på handlekraft og den særlige styrke, der ligger i at kunne handle på trods af tvivl og flere løse ender. Tænk på parallelsamfundsaftalen fra 2018, hvor nye regler for udlejning og udvikling af de udsatte områder kobler sig på kommunale aktiviteter i daginstitutioner, skoler m.v. Og ikke mindst samarbejdet mellem mange forskellige aktører, byplanlæggere, skoler, børneinstitutioner, beskæftigelse, boliganvisninger, boligselskaber m.fl. Aktører med mange forskellige interesser. Prøv at tænke på klimaet og de løsninger klimaændringerne kalder på i forhold til ændret indkøbsadfærd, affaldshåndtering, tekniske løsninger, privat/offentlige partnerskaber og samskabelse med borgerne om lokale løsninger.

Prøv at tænke i de paradokser du står over for i din organisation! Verden er kompleks og ingen vil kunne overskue alt og tage højde for alt – men det skal ikke gøre dig handlingslammet.

I Komponent har vi i samarbejde med CLAVIS Erhvervspsykologi udarbejdet et forløb til dig som ønsker at arbejde med din personlige handlekraft midt i paradokser, kompleksitet, modsætningsfyldte krav, ambivalens og tvivl. Et aktuelt og praksisnært kursus, hvor du får aktuel viden om lederskabets paradokser og med afsæt en personlig profil, får indsigt i de psykologiske aspekter, som kan give dig handlekraft på trods af tvivl.

Forløbet afvikles over 2 særskilte dage, hvor tiden mellem de to læringsdage giver dig mulighed for at observere og arbejde med personlige paradokser.

Som deltager på kurset får du:

 • Indføring i den nyeste ledelsesteori og forskning indenfor paradoksledelse
 • Personprofilen MPI (Management of Paradox Indicator) og sparring om personlige paradokser og udfordringer i eget lederskab
 • Trænet din evne til at læse egen organisation og analysere aktuelle udfordringer eller problemstillinger i din organisation
 • Netværk med andre ledere fra andre organisationer
Tilrettelæggelse

Forløbet afvikles over 2 særskilte dage, hvor tiden mellem de to læringsdage giver dig mulighed for at observere og arbejde med personlige paradokser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Camilla Duus er erhvervspsykolog, cand.psych.aut. og partner i Clavis Erhvervspsykologi. Camilla har gennem de seneste 10 år arbejdet med ledere og medarbejdere om paradoksledelse og udvikling af organisationer.

Lene Ravn Holst er cand.scient.pol. og konsulent i Clavis Erhvervspsykologi. Lene har en baggrund som chef på børn- og ungeområdet i kommunalt regi, hvor hun siden 2008 har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling.

Målgruppe

Kurset er målrettet både nye og mere erfarne ledere i kommuner.

Kursusdatoer
 • Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N

  Dag 1: 09.02.2022 kl. 08:30 - kl. 15:00
  Dag 2: 16.03.2022 kl. 08:30 - kl. 15:00
Videoer
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N

Dag 1: 09.02.2022 kl. 08:30 - kl. 15:00
Dag 2: 16.03.2022 kl. 08:30 - kl. 15:00
Pris: 6.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist03.12.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • Dag 1. Ledelse gennem paradokset
  På kursets første dag får du en grundig indføring i ledelsesbegrebet paradoksledelse, og vi arbejder blandt andet med følgende spørgsmål:

  - Hvordan placerer paradoksledelse sig i det ledelsesteoretiske landskab?
  - Hvad er potentielle faldgruber i paradoksledelse?
  - Hvilken effekt har paradokser på dig som leder og på resten af organisationen?
  - Hvilket typisk paradoks oplever du i dit personlige lederskab?
  - Hvordan kan forståelse for rolleparadokser, tilhørsparadokser og organisatoriske paradokser, være brugbar for din evne til at navigere i kompleksiteten?

  Drøftelser om dit personlige lederskab sker med afsæt i din personprofil, MPI (Management Paradox Indicator), som er en test du får lavet på kurset.
Dag 2
 • Dag 2. Lederens analyseevner og handlekraft i paradoksale krav
  På kursets anden dag arbejder vi med nogle af de dynamikker og barrierer, der kan opstå i komplekse beslutningsprocesser.
  Det sker gennem forskellige refleksionsmodeller, der hjælper dig til at favne kompleksiteten i refleksionerne, men samtidig også fører til en fokusering og prioritering - og dermed nødvendig handlekraft som får dig til at lykkes som leder.
  Vi arbejder blandt andet med følgende emner:

  - Tankefælder i beslutningsprocesser
  - Den integrative tænkningsmodel, der favner kompleksitet og insisterer på handling
  - Organisationsmodel, der kvalificerer dine refleksioner frem mod handlinger og initiativer
  - Det personlige arbejde med at turde tvivle, undgå dumdristighed samtidig med du tør handle på trods af tvivl.
  - Det fortrolige rum, hvor du får mulighed for sparring på konkrete ledelsesudfordringer med afsæt i paradoksforståelsen. Inddelt i mindre grupper, vil vi gennem en struktureret samtalemodel, arbejde integrativt med personlige paradokser for at åbne op for dit handlerum i situation

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag