COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

I Halsnæs samarbejder jobcenter og sundhedsafdeling om borgernes trivsel og sundhed

Jobcenteret kender målgruppen, og Sundhedsafdelingen har tilbuddet. Derfor henviser jobcentermedarbejdere i Halsnæs Kommune sårbare borgere til afklarende sundhedssamtaler. Trods indledende bekymringer er samarbejdet en succes. 56 borgere er henvist til afklarende sundhedssamtaler, og effekterne af projekt Trivsel og Sundhed begynder at vise sig hos borgerne.

I Halsnæs Kommune kan jobcentermedarbejdere henvise sårbare borgere til en afklarende sundhedssamtale, hvis behovet og lysten hos borgen er tilstede. Det sker i regi af Trivsel og Sundhed, et to-årigt projekt finansieret af Sundhedsstyrelsen, som følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til at afdække og tilrettelægge sundhedsindsatser. 

Målgruppen for projektet er særligt sårbare borgere, som ønsker støtte til bedre trivsel og sundhed. En målgruppe, som sundhedsafdelingen traditionelt har svært ved at komme i dialog med: 

”Projektet er født ind i Sundhedsafdelingens arbejde med at afdække sundhedsbehov og udvikle relevante sundhedstilbud. Vores erfaring viser, at det er svært for os at komme i dialog med sårbare borgere. De bruger ikke vores tilbud, og vi kan kun gætte os til hvorfor”, indleder Karna M. Vinther. Hun er rehabiliteringskoordinator i Halsnæs Kommune og projektleder på Trivsel og Sundhed. 

De så derfor en mulighed i at samarbejde med Jobcenteret, som i forvejen er i dialog med målgruppen: 

”Aktivitetsparate borgere, borgere i ressourceforløb og borgere med ledighedsydelse og ret til flexjob er i målgruppen for afklarende sundhedssamtaler. Det er borgere, som på grund af sygdom eller dårligt helbred er langt fra arbejdsmarkedet. Med afsæt i samtalerne kan vi støtte dem i bedst mulig trivsel og sundhed, så de kan være aktive medborgere og hvis muligt også få en tilknytning til arbejdsmarkedet”, siger hun. 

Din trivsel, din sundhed – din samtale

Helt konkret går projektet ud på, at jobcentermedarbejderne giver borgere i målgruppen tilbud om at deltage i en afklarende sundhedssamtale. Tilbuddet er frivilligt og gives i forbindelse med de øvrige samtaler i jobcenteret. Hvis borgeren takker ja, tager Sundhedsafdelingen over. En af projektets medarbejdere kontakter borgeren inden for en uge, og de aftaler sammen det videre forløb. Forløbet i Sundhedsafdelingen kører parallelt med jobcenterforløbet, og der er ingen tilbagemeldingspligt. 

For Gitte Andrade Dreisig, som arbejder med aktivitetsparate borgere, er der flere fordele ved projektet: 

”Projektet fokuserer på trivsel på en helt anden måde, end vi har været vant til. Det fungerer rigtig godt, at borgerne får hjælp fra en specialist, som taler med dem om andre ting, end vi kan i jobcenteret,” fortæller hun. 

Det er projektets to medarbejdere – fysioterapeut Christine Nielsen og sygeplejerske Michelle Molsing – som har den sundhedsfaglige kompetence til at gennemføre samtalerne, og det er vigtigt for relationen mellem borger og jobcentermedarbejdere, at deres obligatoriske samtaler ikke fokuserer på sundhed. Derfor benytter man metoden Very Brief Advice (VBA), når jobcentermedarbejderen gør opmærksom på tilbuddet. 

VBA er en rekrutteringsmetode udviklet til frontmedarbejdere. Metoden tager 30 sekunder og er bygget op om tre enkle trin: 

  • Spørg til sundhedsstatus og trivsel
  • Oplys om, at rådgivning øger trivsel og sundhed
  • Henvis, hvis borgeren er interesseret.

Fordelen ved VBA er, at den anvendes uden fagligt kendskab til sundhed og trivsel. Og fordi metoden er oplysende frem for rådgivende, fungerer den godt som led i en samtale, hvor der også er mange andre ting på spil.

”Metoden hjælper til, at tilbuddet bliver ved med at være nemt og hurtigt at give. Jobcentermedarbejderne skal selvfølgelig kunne svare på de vigtigste spørgsmål om tilbuddet, men ofte behøver de ikke at forklare så meget”, fortæller Karna M. Vinther. 

Et godt sted at starte

I forbindelse med projektets opstart blev der afholdt to temamøder for jobcentermedarbejdere og de sundhedsfaglige medarbejdere. Temamøderne blev faciliteret af Dorthe Nielsen fra COK. 

En del af programpunkterne, f.eks. projektets formål, introduktionen til VBA-metoden og vejledning til henvisning, var planlagt på forhånd, men der var også plads til at forfølge de bekymringer, spørgsmål og ideer, som opstod på møderne:

”Vi er totalt afhængige af samarbejdet med jobcenteret. Den største risiko for projektet var, hvis vi ikke fik nogen henvisninger. Derfor skulle vi sikre, at alle bekymringerne fik plads, så deltagerne blev afklaret med projektets formål og ramme. Jeg er ret sikker på, at projektet ikke var kommet lige så godt for start, hvis vi ikke havde holdt de møder”, siger Karna M. Vinther. 

For Christine Nielsen, som er fysioterapeut og en af projektets to sundhedsfaglige medarbejdere, gav temadagene et godt fælles afsæt: 

"Vi mødte hinanden. Vi fik hørt hinandens stemmer. Det er altid et godt sted at starte, når man skal samarbejde", siger hun. 

For medarbejderne i jobcenteret, var møderne også godt givet ud:

"Jeg kom klogere ud af mødet. Jeg fik svar på nogle af mine bekymringer. Jeg var f.eks. bekymret for, om der ville være vandtætte skodder mellem Jobcenteret og Sundhedsafdelingen. Men både Christine og Michelle har været meget synlige i jobcenteret, og vi kan sparre med hinanden. Så min bekymring kom heldigvis til skamme", fortæller Gitte Andrade Dreisig. 

Det handler om at have det godt

56 borgere er i dag blevet henvist til en afklarende sundhedssamtale, og både jobcenteret og Sundhedsafdelingen begynder at se effekterne af projektet. Og selvom ikke er tilbagemeldingspligt, ser begge afdelinger potentiale i at samarbejde:

”Jeg havde en samtale med en borger, som blev henvist til en afklarende sundhedsaftale. Jeg valgte at holde samtalen udendørs, for den frihed har vi. Borgeren ville gerne i ordinært arbejde, selvom historikken viste, at han gang på gang knækkede nakken på grund af helbredet. Jeg snakkede med ham om muligheden for flexjob, men han var ikke klar. Jobcenteret foreslog det samme, men der var han heller interesseret”, fortæller Michelle Molsing, som er sygeplejerske og projektmedarbejder i Trivsel og Sundhed. 

Borgeren kom med på Trivsel og Sundhed i naturen, som er et af Sundhedsafdelingens nye tilbud. Her møder han en anden mand, som er glad for at være i flexjob. De falder i snak, og pludselig falder det hele på plads for borgeren: 

”Han havde med egne ord gået dumstædigt og troet på, at ordinært arbejde var den eneste løsning. Han fik et helt andet billede af, hvad det vil sige at være i flexjob, og pludselig kunne han godt se, at der var andre løsninger end ordinært arbejde”, forklarer fysioterapeut Christine Nielsen og fortsætter: 

”For at tage sig af sit fysiske helbred, skal man have styr på det mentale. Det kan være svært at tænke på vægttab, blodtryk og træning, hvis man ikke trives. På forløb som f.eks. Sundhed og Trivsel i naturen kan man møde andre og få nogle andre erkendelser, som giver tryghed og mental plads til at tage sig af andre ting. Og når der kommer mere ro på borgernes arbejdsliv, er der måske mentalt overskud til at tage sig af de helbredsmæssige ting.”

Eksemplet illustrerer effekterne af at tænke sundhed og trivsel i bred forstand, afslutter Karna M. Vinther: 

”Samarbejdet mellem Sundhedsafdelingen og Jobcenteret handler også om, at borgerne kan få hjælp til en bedre selvindsigt og til at blive mere klar på egne behov. Vi bruger fællesskabet som et bevidst element, når vi arbejder med sundhed. Selvfølgelig skal borgere med diabetes lære noget om kost, men fællesskabet er lige så vigtigt. Det handler om at have det godt.”

Om Projekt Sundhed og Trivsel

Projekt Trivsel og Sundhed er et to-årigt projekt finansieret af Sundhedsstyrelsens pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. 

Projektet er forankret i Sundhedsafdelingen i Halsnæs Kommune, men projektet udleves i et tæt samarbejde med Jobcenteret. Projekt Sundhed og Trivsel løber indtil udgangen af 2020, og der har været god opbakning og interesse for det i organisationen, også blandt lokalpolitikerne. Sundhedsafdelingen er derfor nu i gang med at overveje, hvordan man kan videreføre Trivsel og Sundhed, når projektet afsluttes. 

Hvis du vil vide mere om Trivsel og Sundhed i Halsnæs Kommune, er du velkommen til at kontakte Karna M. Vinther på T: 2916 1667 E: kamv@halsnaes.dk

Hvis du vil vide mere om, hvordan COK kan understøtte implementering af nye processer i forbindelse med tværfagligt samarbejde, er du velkommen til at kontakte Mette Tranevig på T: 8779 6381 E: met@cok.dk