Målgruppe

Halinspektører/driftsledere for haller, idrætsanlæg, museer og kulturinstitutioner, som enten er selvejende eller direkte ejet af kommunen.

Kursusdatoer
 • SPORTSHOTEL VEJEN - Vejen Idrætscenter, Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen
  Bliv klædt på til jobbet som Halinspektør
  28.11.2018 kl. 09:00 - 29.11.2018 kl. 15:30

  FORTSAT LEDIGE PLADSER
Datoer
SPORTSHOTEL VEJEN - Vejen Idrætscenter, Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen
Bliv klædt på til jobbet som Halinspektør
28.11.2018 kl. 09:00 - 29.11.2018 kl. 15:30

FORTSAT LEDIGE PLADSER
Pris: 7.520 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist30.10.2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Bliv klædt på til jobbet som Halinspektør

Som halinspektør udfylder du mange funktioner og har mange forskellige opgaver, som spænder over både drift, vedligeholdelse og administration til egentlige udviklingsopgaver.

Indhold

Du skal som halinspektør være en professionel blæksprutte, der skal kunne håndtere alt fra tekniske bæredygtige energirigtige løsninger til optimal udnyttelse af faciliteter. Du forventes samtidig at have administrativt og kommercielt flair for økonomi, regnskab, salg og indkøb.

I centrum for det hele er brugerne, hvor din kerneopgave er at servicere og understøtte foreningslivet igennem din professionelle tilgang til samarbejde og samspil med brugere, forretningsforbindelser, kommunen, bestyrelsen og sponsorer.

COK har i samarbejde med Halinspektørforeningen udarbejdet et kursus, som sætter fokus på hverdagens økonomistyring og den juridiske rammesætning i forhold til haller og idrætsanlægs forskellige driftsformer.

På kurset får du samtidig viden og indsigt i, hvordan du bedst spiller sammen med de frivillige brugere og de servicemedarbejdere, du er leder for samtidig med, at du får en professionel platform til en forretnings- og indtægtsdreven drift og udvikling af anlæg og faciliteter.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Kaffe og netværkssnak
 • 09:30
  Velkommen
  Rammesætning og gensidig præsentation af hinanden
 • 10:00
  Juridisk rammesætning - Niels Peder Aalund (NPA), statsautoriseret revisor, BDO
  Forskellige juridiske former (hvem bestemmer)
  - Selvejende institutioner
  - Kommunale institutioner
  - Andre: foreninger, fonde, selskaber
  Love og regler for idrætsanlæg
  Kommunens pligter og interesser
  - Folkeoplysningsloven, kommunalfuldmagten, tilsyn
  - Interesser: opfylde lovkrav, billig-effektiv drift, mindst mulig indblanding
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Daglig drift (halinspektøren) ift. bestyrelsen (NPA)
  Ansvars- og opgavefordelingen
  Halinspektøren som direktør
 • Kaffepause
 • 15:00
  Økonomistyring (NPA)
  Budget - regnskab - opfølgning
  - Revisionskrav
  - Formkrav fra kommunen
  - Økonomisystemer (egne behov, kommunens behov)
  Lån og garantier (herunder kommunens lånerammer)
  Drifts- og indkøbsaftaler
  Skat og moms
  Lønaftaler
  Forsikringsforhold
  Erfaringer fra en praktiker
 • 17:30
  Branchen og dens udfordringer
  v/ Næstformand i HI, Henrik Høy-Caspersen
 • 18:15
  Tak for i dag
 • 18:45
  Netværksmiddag
Dag 2
 • 07:00
  Løbetur for de friske
 • 07:45
  Morgenmad og tjek ud af værelserne
 • 08:45
  Vi er i gang igen velkommen tilbage
 • 09:00
  Ledelse af frivillige og som personaleleder – 2 roller under samme tag - chefkonsulent John Møldrup, COK
  Vi ser på den uformelle lederrolle som symmetrisk relation - hvad er dine ledelsesmæssige greb her
  Vi ser på den formelle lederrolle som asymmetrisk relation - hvad er dine ledelsesmæssige greb her
  Vi arbejder med kommunikations- og forandringsforståelse
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Når drift og udvikling kalder på forretningsgørelse – Jes Viiting, chefkonsulent, COK
  Fremadrettet må du som halinspektør forvente en større forretningsgørelse i forhold til både drift og udvikling af dine faciliteter. Vi introducerer derfor en række grundlæggende værktøjer indenfor kommunikation, markedsføring, salg og brugen af de sociale medier, som vil kunne hjælpe dig fremadrettet i forhold til:
  - Hvordan arbejder du med kunde-, bruger- og medlemspleje
  - Hvordan du gennem kommunikation skaber en mere synlig profil i lokalsamfundet af dit anlæg og de aktiviteter, der foregår
  - Hvordan udvider du centrets målgrupper
  - Hvordan arbejder du med de sociale medier og lader dem arbejde for dig
  - Hvordan skaffer du flere sponsorer
  - Hvordan kan kantinedriften gøres mere forretningsorienteret
  - Arrangementer og events: markedsføring, drift og udvikling for at skabe større aktivitet i centret og flere indtægter
  - Bliv en bedre forretningsorienteret netværker
 • 15:30
  Afslutning

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er