Målgruppe

Halinspektører/driftsledere for haller, idrætsanlæg, museer og kulturinstitutioner, som enten er selvejende eller direkte ejet af kommunen.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Bliv klædt på til jobbet som Halinspektør

Som halinspektør udfylder du mange funktioner og har mange forskellige opgaver, som spænder over både drift, vedligeholdelse og administration til egentlige udviklingsopgaver.

Indhold

Du skal som halinspektør være en professionel blæksprutte, der skal kunne håndtere alt fra tekniske bæredygtige energirigtige løsninger til optimal udnyttelse af faciliteter. Du forventes samtidig at have administrativt og kommercielt flair for økonomi, regnskab, salg og indkøb.

I centrum for det hele er brugerne, hvor din kerneopgave er at servicere og understøtte foreningslivet igennem din professionelle tilgang til samarbejde og samspil med brugere, forretningsforbindelser, kommunen, bestyrelsen og sponsorer.

COK har i samarbejde med Halinspektørforeningen udarbejdet et kursus, som sætter fokus på hverdagens økonomistyring og den juridiske rammesætning i forhold til haller og idrætsanlægs forskellige driftsformer.

På kurset får du samtidig viden og indsigt i, hvordan du bedst spiller sammen med de frivillige brugere og de servicemedarbejdere, du er leder for samtidig med, at du får en professionel platform til en forretnings- og indtægtsdreven drift og udvikling af anlæg og faciliteter.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er