NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Grunduddannelse i den motiverende samtale med unge

Arbejder du med unge der er frafaldet uddannelsessystemet, eller har en historik med afbrudte uddannelsesforløb?
Hjælper du unge med at skabe forandringer, genvinde troen og motivationen for uddannelse eller job?

Det kan være særligt udfordrende at arbejde med unge og forandringer. De løftede pegefingre virker sjældent.
De personcentrede værktøjer i MI kan hjælpe den professionelle til at tage den unges perspektiv, så vi ikke tror vi ved bedst, men hjælper den unge med at reflektere over sig selv, sin adfærd og sine værdier. En ressourceorienteret tilgang.

MI virker godt på unge fordi den motiverendes samtales værdier og fokus på accept og autonomi harmonerer med/rammer ind i den unges liv, selvstændighed og udvikling af identitet
I grunduddannelsen fokuserer vi på, at motivationssamtalen med unge i praksis. Du opnår kompetencer som gør dig i stand til at arbejde med MI samtaler i egen praksis og anvende værktøjer direkte fra uddannelsen.

MI har været anvendt siden 1980’erne og mange analyser har vist positive resultater af tilgangen i et bredt spektrum af målgrupper og problemstillinger. Når man ser mere specifikt på effekten af MI overfor børn og unge, er der især solide undersøgelser indenfor området misbrug. Derudover er der også indikationer på, at MI kan reducere vold og pjækkeri blandt unge, samt fastholde og engagere forældre med udadreagerende børn og unge i forældretræningsprogrammer/ Motivationel Interviewing/MI
Indhold:
Grundudddannelsen består af to moduler, i alt fire kursusdage med oplæg og øvelser i den motiverende samtale.

Det første modul (de to første kursusdage) arbejder med det fælles fundament og metoderne i MI og giver en fælles platform til at arbejde med den motiverende samtale/MI i egen praksis.

Det andet modul (de to sidste kursusdage) giver større sikkerhed i anvendelsen af centrale værktøjer i MI – og at identificere forandring og mål og bevæge sig hen imod dem.

Imellem de to moduler indsamler deltagerne erfaringer med at arbejde med den motiverende samtale i deres egen praksis – og får mulighed for at træne særlige færdigheder og udfordringer fra den mellemliggende periode.

Se også programmet nedenfor.

Efter kurset har medarbejderne viden og forståelse for tilgangen i MI og det at arbejde med en samarbejdende relation til personen. Efter kurset kan medarbejderne anvende værktøjer og metoder der mobiliserer personens indre motivation – i egen praksis.

Metodisk tilrettelægges dagen så den tager udgangspunkt i deltagernes konkrete praksis. Der inddrages cases og eksempler fra egen hverdag.

Dagene veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser i anvendelse af værktøjerne - og øvelser vil fylde en del.

På kurset udleveres Bogen ”Velkommen til den motiverende samtale. Introduktion til at arbejde med Den motiverende samtale i praksis”. Bogen rummer en værktøjskasse med værktøjer fra MI som understøtter implementeringen i samtalerne. Der udleveres også et samtalekort, der samler de væsentligste elementer i den motiverende samtale, med eksempler. Kortet kan bruges som vejviser før, under og efter samtalen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Bente Malig Larsen, Konsulentfirmaet Dualog www.dualog.dk
Uddannet TNT (training new trainers) i Den motiverende samtale. Medlem af det internationale netværk MINT.
Mange års erfaring med at arbejde med, undervise og supervisere i Den motiverende samtale (MI) herunder MI specifikt rettet mod unge. For eksempel forløb for ungekriminalforsorgen, projekt læringsløft for undervisere i folkeskolen og forløb for kontaktpersoner i den sammenhængende kommunale ungeindsats. Underviser desuden i psykiatrien og på diplomuddannelse i den motiverende samtale.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere der har samtaler unge mennesker om forandring. Det er f.eks. uu-vejleder, lærere, kontaktpersoner, medarbejdere på FGUér, jobcentre og på frivillighedsområdet.

Kursusdatoer
 • Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  1. del: 07.10.2021 kl. 08:30 - 08.10.2021 kl. 16:00
  2. del: 25.11.2021 kl. 08:30 - 26.11.2021 kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
1. del: 07.10.2021 kl. 08:30 - 08.10.2021 kl. 16:00
2. del: 25.11.2021 kl. 08:30 - 26.11.2021 kl. 16:00
Pris: 9.980 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Kurset udbydes som eksternatforløb. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist07.09.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Velkomst og præsentation
 • 09:10
  Program dag 1
  Hvad er den motiverende samtale? Hvordan kan den bruges?
  Hvordan kan den bruges når målgruppen er unge?
  Personen som samarbejdspartner. Hvordan skaber man tillid og opbygger en god professionel samarbejdsrelation?
  Udforskning af ambivalens
  Udforskning af personens værdier og ressourcer
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Programmet fortsat
 • 16:00
  Tak for i dag
Dag 2
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Program dag 2
  Change talk - at frembringe, forstærke og fastholde personens egne grunde til forandring
  Kommunikationsværktøjerne ÅBRO. Anvende spørge og reflekterende lytte teknikker fra MI.
  Redskaber i den motiverende samtale: Forandringens cirkel, vejkrydset, værdiarket, ressourcekortet, skalaspørgsmål, UGU, menu-agenda, feedback
  Invitation til information i dialog
  Håndtering af modstand. At bevare status quo udsagn og dissonans på en måde, der ikke forstærker dem
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Programmet fortsat
 • 16:00
  Tak for i dag
Dag 3
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Program for dag 3
  Styre og strukturere en samtale ud fra metodens centrale processer
  engagere, fokusere, fremkalde (forandringsudsagn), planlægge
  øge troen på egne evner og skabe mod til forandring
  Frembringe og styrke forandringsudsagn i samtalen
  At forhandle en forandringsplan og styrke forpligtelse til forandring
  Struktureret feedback som styrker samarbejdet og effekterne af samtalerne
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Program fortsat
 • 16:00
  Tak for i dag
Dag 4
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Program dag 4
  Din rolle i kommunikationen
  Etik i kommunikationen og udfordringerne ved at anvende den motiverende samtale
  Implementering. Redskaber til videreudvikling og forankring af den motiverende samtale i hverdagen.
  MITI – et feedback værktøj og udviklingsværktøj til at styrke MI kompetencer
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Program fortsat
 • 16:00
  Kurset slut

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag