Målgruppe

Uddannelsen er obligatorisk for medarbejdere og ledere i Aalborg Kommune, som er valgt til et MED-udvalg herunder arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af et MED-udvalg.

Gem som favorit

MED-grunduddannelse - Aalborg Kommune

MED grunduddannelsen introducerer dig til formålet med og arbejdet i et MED-udvalg. Den foregår over 2 enkelte dage med ca. 4 ugers mellemrum. Du skal være sammen med deltagere fra andre MED udvalg i Aalborg Kommune.

Opgaven administreres af COK - Center for Offentlig Kompetencudvikling så har du spørgsmål til praktiske forhold, er du velkommen til at kontakte koordinator Anita Haulrig.