NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Grundlæggende kommunalfuldmagt

--Få overblik over kommunalfuldmagtens grundprincipper og få redskaber til at besvare konkrete spørgsmål, du støder på i din dagligdag.

Kommunalfuldmagtsreglerne bliver ofte anvendt som hjemmelsgrundlag for en række forskellige tiltag på det kommunale opgavefelt, da kommunalfuldmagten strækker sig over en række forskellige områder. Den kan være relevant, hvor der ikke er andre love eller regler, som finder anvendelse, og er derfor et vigtigt arbejdsredskab at kunne rådgive om for ansatte i kommunerne.

Kommunalfuldmagtsreglerne er imidlertid et meget anderledes retsgrundlag end den lovgivning, vi sædvanligvis arbejder med. Kommunalfuldmagtsreglerne supplerer og udfylder den skrevne lovgivning, men den kan ikke læses i nogen lov. Den er baseret på en række principper og udvikler sig over tid. Det er derfor vigtigt at have styr dels på principperne i kommunalfuldmagtsreglerne, dels at kende til praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder, som fortolker kommunalfuldmagtsreglerne, hvis der skal rådgives fyldestgørende.

Kursets indhold
Har du brug for en indføring i eller et brush-up på kommunalfuldmagtsreglerne, så er dette kursus noget for dig.

På kurset ”grundlæggende kommunalfuldmagt” vil to erfarne jurister fra KL, som i mange år har arbejdet med området, gennemgå samspillet mellem den skrevne lovgivning og kommunalfuldmagtsreglerne, grundprincipperne i kommunalfuldmagtsreglerne samt gennemgå relevant praksis, som anvender kommunalfuldmagtsreglernes forskellige grundprincipper med henblik på at sikre, at undervisningen er er så praktisk relevant som muligt. Der vil være mulighed for, at deltagerne kan komme med input til, hvilke områder som er særlig relevante at behandle på kurset.

Cases vil blive inddraget igennem hele undervisningsdagen.

Vi kommer bl.a ind på følgende emner:

  • Samspillet mellem den skrevne lovgivning og kommunalfuldmagtsreglerne – hvornår skal vi overhovedet bruge kommunalfuldmagtsreglerne?
  • Kommunalfuldmagtsreglernes grundprincipper
  • Kommunalfuldmagtsreglernes kerneområder, f.eks. kultur-, fritids-, og idrætsområdet
  • Kommunal erhvervsvirksomhed

Dit udbytte af kurset

Når du har gennemgået kurset, ved du, hvor du skal starte dine overvejelser, næste gang, du får et kommunalfuldmagtsspørgsmål.
Du har et overblik over kommunalfuldmagtsreglerne, og du kender de principper, du kan få brug for, for at kunne besvare spørgsmålet.
Du kender til forskellig tilsynspraksis, og du ved, hvor du kan finde praksis, som måske kan hjælpe dig på vej til et svar.

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Jesper Gradert og chefkonsulent Lise Riddersholm Husted, KL, Jura og EU, som begge har erfaring med kommunalfuldmagtsreglerne fra Indenrigsministeriet, Ankestyrelsen og KL. Begge er erfarne undervisere med erfaring fra blandt andet Københavns Universitet.

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere på alle områder, hvor kommunalfuldmagten finder anvendelse, som har brug for et overordnet kendskab til kommunalfuldmagtsreglerne, herunder hvornår de anvendes. Kurset er både for medarbejdere, som aldrig har beskæftiget sig med kommunalfuldmagtsreglerne, og for mere erfarne medarbejdere, som har behov for en opfriskning af området. Du behøver ikke være jurist for at deltage på kurset.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag