Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere på alle områder, hvor kommunalfuldmagten finder anvendelse, som har brug for et overordnet kendskab til kommunalfuldmagtsreglerne, herunder hvornår de overhovedet anvendes. Kurset er både for medarbejdere, som aldrig har beskæftiget sig med kommunalfuldmagtsreglerne, og for mere erfarne medarbejdere, som har behov for en opfriskning af området. Du behøver ikke være jurist for at deltage på kurset.

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Kursusdatoer
 • Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
  25.11.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Datoer
Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
25.11.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 3.450 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist19.10.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Grundlæggende kommunalfuldmagt

Få overblik over kommunalfuldmagtens grundprincipper og praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder, så du kan besvare konkrete spørgsmål, du støder på i din dagligdag.

Kommunalfulgtmagten strækker sig over en række forskellige områder, og kommunalfuldmagtsreglerne bliver derfor ofte anvendt som hjemmelsgrundlag for en række forskellige tiltag på det kommunale opgavefelt. Den kan være relevant, hvor der ikke er andre love eller regler, som finder anvendelse, og den er derfor et vigtigt arbejdsredskab at kunne rådgive kommunens ansatte om.

Kommunalfuldmagtsreglerne er imidlertid et meget anderledes retsgrundlag end den lovgivning, vi sædvanligvis arbejder med. Kommunalfuldmagtsreglerne supplerer og udfylder den skrevne lovgivning, men den kan ikke læses i nogen lov.

Den er baseret på en række principper og udvikler sig over tid. Hvis der skal rådgives fyldestgørende, er det vigtigt at:

 • have styr på principperne i kommunalfuldmagtsreglerne
 • at kende til praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder, som fortolker kommunalfuldmagtsreglerne

På dette kursus vil to erfarne jurister fra KL, som i mange år har arbejdet med området, gennemgå samspillet mellem den skrevne lovgivning og kommunalfuldmagtsreglerne, grundprincipperne i kommunalfuldmagten og relevant praksis, som anvender kommunalfuldmagtsreglernes forskellige grundprincipper.

Cases bliver inddraget gennem hele undervisningen, og der vil være mulighed for, at du kan komme med input til områder, som er særlig relevante at behandle på kurset.

På kurset arbejder vi med følgende temaer:

 • Samspillet mellem den skrevne lovgivning og kommunalfuldmagtsreglerne – hvornår skal vi overhovedet bruge kommunalfuldmagtsreglerne?
 • Kommunalfuldmagtsreglernes grundprincipper
 • Kommunalfuldmagtsreglernes kerneområder, f.eks. kultur-, fritids-, og idrætsområdet
 • Kommunal erhvervsvirksomhed

Dit udbytte af kurset
Når du har gennemgået kurset, ved du, hvor du skal starte dine overvejelser, næste gang, du får et kommunalfuldmagtsspørgsmål. Du har et overblik over kommunalfuldmagtsreglerne, og du kender de principper, du kan få brug for, for at kunne besvare spørgsmålet. Du kender til forskellig tilsynspraksis, og du ved, hvor du kan finde praksis, som måske kan hjælpe dig på vej til et svar.

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Jesper Gradert og chefkonsulent Lise Riddersholm Husted, KL, Jura og EU, som begge har erfaring med kommunalfuldmagtsreglerne fra Indenrigsministeriet, Ankestyrelsen og KL. Begge er erfarne undervisere med erfaring fra blandt andet Københavns Universitet.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Morgenkaffe
 • 09:00
  Velkomst og præsentation
  der vil være pauser og frokost indlagt i programmet.
  På dagen kommer vi bl.a omkring følgende emner:
 • Hvornår anvender vi kommunalfuldmagtsreglerne?
 • Hvordan spiller kommunalfuldmagtsreglerne sammen med den skrevne lovgivning?
 • Hvad er indholdet af kommunalfuldmagtsreglernes grundprincipper?
 • Kan vi pege på kerneområder, hvor kommunalfuldmagtsreglerne særligt ofte er i spil?
 • Hvad er rammerne for kommunal erhvervsvirksomhed?
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er