Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med sagsbehandling i bred forstand i kommunerne, f.eks. socialrådgivere, planlæggere, økonomer, chefsekretærer m.fl.

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Kursusdatoer
 • GUESTapart - Aarhus, Tueager 5, 8200 Aarhus N
  08.10.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Datoer
GUESTapart - Aarhus, Tueager 5, 8200 Aarhus N
08.10.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 3.450 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb
Tilmeldingsfrist02.09.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Grundlæggende forvaltningsret

Bliv skarp på den offentlige ret, du møder i dit arbejde i kommunen. Få indblik i reglerne og juridiske redskaber, så du kan efterleve forvaltningsretten og samtidig foretage effektiv sagsbehandling.

Forvaltningsretten er grundlaget for al sagsbehandling i kommunerne. Det er derfor vigtigt at have styr på reglerne.

Reglerne kan virke uoverskuelige og være svære at forholde sig til, og bruger man ikke reglerne rigtigt, er der stor risiko for at lave fejl i sagsbehandlingen, som kan medføre klager og ekstra sagsbehandling.

Er du nyansat eller trænger du til et ”brush up” på forvaltningsretten, så er dette kursus noget for dig.

På kurset får du et godt kendskab til de grundlæggende regler i forvaltningsloven og offentlighedsloven, så du kan undgå fejl i sagsbehandlingen.

Vi gennemgår reglerne og kommer bl.a. ind på:

 • Hvad er en forvaltningsretlig afgørelse?
 • Hvem er parter i en sag?
 • Vejledningspligt - hvornår skal der vejledes og hvordan?
 • Oplysning af sagen - hvornår er sagen klar til afgørelse?
 • Notatpligt - hvad betyder pligten for det daglige arbejde?
 • Partshøring - hvornår skal der partshøres og hvorfor?
 • Begrundelse - sådan skriver du den gode begrundelse
 • Klagevejledning - hvornår og hvordan gives den?

Dit udbytte
Du får overblik over de grundlæggende regler for sagsbehandling i kommunen og får de juridiske redskaber, der gør dig i stand til at efterleve forvaltningsretten samtidig med, at du fortsat kan foretage en effektiv sagsbehandling.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser KL-konsulenterne Karin Hoffmann-Hansen og Natalia Louise Lehnsdal, som gennem KL’s juridiske rådgivning af kommunerne har stort kendskab til de forvaltningsretlige problemstillinger, som rejser sig i en kommunal hverdag. Begge er erfarne undervisere indenfor forvaltningsret.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Morgenkaffe
 • 09:00
  Velkomst og præsentation
  Der vil være pauser og frokost indlagt i programmet.
  På dagen kommer vi bl.a omkring følgende emner:
 • På kursusdagen kommer vi bl.a. ind på følgende emner:
 • 09:02
  Dagen slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er