Målgruppe

Medarbejdere, der enten er nye eller ikke tidligere har fået undervisning i de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Kursusdatoer
 • Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
  30.01.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Datoer
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
30.01.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 3.450 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb
Tilmeldingsfrist18.12.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Grundlæggende forvaltningsret

Indhold

På kurset gennemgås de forvaltningsretlige regler for sagsbehandlingen fra start til slut. Hvad skal man være opmærksom på i forhold til sagsoplysning, partsbegreb, notatpligt, aktindsigt, partshøring, klager, tavshedspligt m.v.?
Praksisnære kommunale eksempler bliver inddraget.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Velkomst
 • 09:15
  Den forvaltningsretlige afgørelse
  Hvornår er en beslutning en afgørelse?
  Hvad er faktisk forvaltningsvirksomhed?
 • 09:45
  Hvordan forløber en afgørelsessag?
  Hvilke juridiske værktøjer skal man være opmærksom på (overblik)?
 • 10:15
  Pause
 • 10:30
  Sagen starter
  Hvem er parter i afgørelsessagen, partsrepræsentation, journalisering, tavshedspligt, oplysningspligt, (databeskyttelse), inhabilitet, vejledning, notatpligt
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Sagen forberedes
  Hvad er den juridiske hjemmel for afgørelsen?
  Hvad skal undersøges - offcialmaksime/undersøgelsesprincippet?
  Hvordan indsamles oplysninger (indhentelse/vidergivelse)?
  Kvalitetssikring af oplysningerne ved partshøring og kontradiktion.
  Partens pligt til at medvirke - processuel skadevirkning
  Partsaktindsigt, den registrede part rettigheder (databeskyttelse)
 • 14:15
  Pause
 • 14:30
  Sagen afgøres
  Remonstration (genvurdering) og genoptagelse
  Klager over andet end afgørelser
  Den stædige borger
 • 15:00
  Klager
 • 15:20
  Case
 • 15:50
  Afrunding og tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er