COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Grundlæggende dataforståelse

Vil du vide mere om data og databehandlingsprocesser, hvor data spiller en rolle, og hvor data kan udnyttes på nye måder?
Få styr på de grundlæggende forhold, og få inspiration til at komme i gang

COK og KMD har udarbejdet en læringsdag.

Læringsdagen giver en forklaring på de væsentlige områder i arbejdet med data, fra indsamling og strukturering, til databehandling og analyse, og hjælper med at sætte de enkelte elementer ind i en samlet forståelsesramme.

Behandling af data kan hjælpe på mange flere områder i kommunernes opgaveløsning, til optimering og understøttelse af beslutninger, indsatser og arbejdsgange, og bliver dermed i højere og højere grad relevant for alle uanset arbejdsområde og -sted.

Generelt er der brug for en bedre og bredere bevidsthed om data for at vi i fællesskab kan udnytte potentialet. Det betyder ikke, at alle skal være eksperter, men med en grundlæggende forståelse bliver man hurtigt bevidst om alle de områder, hvor data spiller en rolle og dermed også, hvor data kan udnyttes på nye måder.

Måske søger du inspiration til at komme i gang, fordi du sidder med ansvar for et område, hvor du er blevet bedt om at komme med et bud på, hvad I skal med data, eller måske er du bare selv nysgerrig og ønsker at finde måder at bringe det i spil.

Lige meget hvad er det en god idé at alliere dig med dine kolleger. Jo flere I er, der er bevidste om datas potentielle betydning for jeres arbejde, jo nemmere er det at finde både idéer og forbedringer i fællesskab.

Så kom til denne intensive læringsdag og få styr på de grundlæggende forhold omkring data – og ikke mindst inspiration til at komme i gang eller et skridt videre hjemme i jeres organisation.

Det her får du med hjem fra læringsdagen:

  • Viden om hvad data er
  • Konkrete eksempler på hvordan data bruges (både i faglige projekter og konkrete arbejdsgange)
  • Indsigt i dataindsamling og -udtræk, datastrukturering og databehandling
  • Kendskab til dataanalyse
  • Lidt viden om hvad man må og ikke må med data
  • Inspiration og gode råd til hvordan man kommer i gang med at arbejde med data
  • Viden om værktøjer og opmærksomheder i egen organisation (nu er du klar!)
Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er udarbejdet i samarbejde med KMD

Målgruppe

Alle kommunale medarbejdere og ledere, som har brug for en grundlæggende bevidsthed omkring data, databehandling eller dataanalyse.
Målgruppen er således bred og omfatter alle, der ikke via deres uddannelse og baggrund, eller gennem deres arbejde i øvrigt, har opnået kendskab til data og databegreber, men som nu har behov for det og derfor mangler en indledende introduktion til at forstå hvad data er og hvordan data kan udnyttes.
Den eneste forudsætning for deltagelse på læringsdagen er nysgerrighed på data, samt en interesse for de muligheder, der er i at bruge data i den faglige opgavevaretagelse mm.

Prisen er ekskl. moms, hvilket dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er