Målgruppe

Alle kommunale medarbejdere og ledere, som har brug for en grundlæggende bevidsthed omkring data, databehandling eller dataanalyse.
Målgruppen er således bred og omfatter alle, der ikke via deres uddannelse og baggrund, eller gennem deres arbejde i øvrigt, har opnået kendskab til data og databegreber, men som nu har behov for det og derfor mangler en indledende introduktion til at forstå hvad data er og hvordan data kan udnyttes.
Den eneste forudsætning for deltagelse på læringsdagen er nysgerrighed på data, samt en interesse for de muligheder, der er i at bruge data i den faglige opgavevaretagelse mm.

Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Grundlæggende dataforståelse
  07.09.2020 kl. 08:30 - kl. 16:00
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Grundlæggende dataforståelse
07.09.2020 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 2.500 kr.
Prisen er ekskl. moms, hvilket dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist10.08.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Grundlæggende dataforståelse

Vil du vide mere om data og databehandlingsprocesser, hvor data spiller en rolle, og hvor data kan udnyttes på nye måder?
Få styr på de grundlæggende forhold, og få inspiration til at komme i gang

COK og KMD har udarbejdet en læringsdag.

Læringsdagen giver en forklaring på de væsentlige områder i arbejdet med data, fra indsamling og strukturering, til databehandling og analyse, og hjælper med at sætte de enkelte elementer ind i en samlet forståelsesramme.

Behandling af data kan hjælpe på mange flere områder i kommunernes opgaveløsning, til optimering og understøttelse af beslutninger, indsatser og arbejdsgange, og bliver dermed i højere og højere grad relevant for alle uanset arbejdsområde og -sted.

Generelt er der brug for en bedre og bredere bevidsthed om data for at vi i fællesskab kan udnytte potentialet. Det betyder ikke, at alle skal være eksperter, men med en grundlæggende forståelse bliver man hurtigt bevidst om alle de områder, hvor data spiller en rolle og dermed også, hvor data kan udnyttes på nye måder.

Måske søger du inspiration til at komme i gang, fordi du sidder med ansvar for et område, hvor du er blevet bedt om at komme med et bud på, hvad I skal med data, eller måske er du bare selv nysgerrig og ønsker at finde måder at bringe det i spil.

Lige meget hvad er det en god idé at alliere dig med dine kolleger. Jo flere I er, der er bevidste om datas potentielle betydning for jeres arbejde, jo nemmere er det at finde både idéer og forbedringer i fællesskab.

Så kom til denne intensive læringsdag og få styr på de grundlæggende forhold omkring data – og ikke mindst inspiration til at komme i gang eller et skridt videre hjemme i jeres organisation.

Det her får du med hjem fra læringsdagen:

 • Viden om hvad data er
 • Konkrete eksempler på hvordan data bruges (både i faglige projekter og konkrete arbejdsgange)
 • Indsigt i dataindsamling og -udtræk, datastrukturering og databehandling
 • Kendskab til dataanalyse
 • Lidt viden om hvad man må og ikke må med data
 • Inspiration og gode råd til hvordan man kommer i gang med at arbejde med data
 • Viden om værktøjer og opmærksomheder i egen organisation (nu er du klar!)
Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er udarbejdet i samarbejde med KMD

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Ankomst og morgenbrød
 • 09:00
  Introduktion til dagen
  Brugen af data i praksis
  Eksempler fra den kommunale verden og hvordan teknikken kan sættes i spil for at understøtte praksis og udfordre den faglige viden
 • 09:30
  Hvad er data og Datawarehouse?
  Centrale begreber og lidt teori
  Indsamling og strukturering af data
 • 10:15
  Pause (med kaffe og frugt)
 • 10:30
  Hvad er Analytics?
  Hvad kan vi se i vores data? (herunder lidt om mønstre og sammenhænge)
  Modeller og analyse (herunder lidt om ’machine learning’)
  Analyseresultaterne - og den videre brug af dem
 • 11:30
  Lidt om hvad man kan og hvad man må med data
  Centrale do’s and dont’s
  Hvad siger GDPR?
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Hvordan kan vi bruge data?
  Datagenereret viden som faglig understøttelse
  Ny datageneret viden koblet til kerneopgaven
  Hvordan skal der gøres klar i organisationen?
 • 13:45
  Pause (med kaffe og frugt)
 • 14:00
  Eksempler fra kommunernes praksis
  Hvor langt er vi kommet i kommunerne med udnyttelsen af data og viden fra data?
  Hvilke værktøjer har vi allerede klar?
  Læring og inspiration fra eksemplerne
 • 15:00
  Pause (med kaffe og kage)
 • 15:15
  Sådan kommer vi selv i gang med data
  Fra nysgerrighed, til dataindsamling, til analyse, til læring - og til brugen af ny viden fra data i vores eget arbejde
  Hvem og hvordan?
  Start i det små!
 • 16:00
  Tak for i dag!

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er