Målgruppe

Kurset er for nyuddannede, nye i personaleafdelingen og medarbejdere, som kommer fra en ansættelse i den private sektor og derfor har brug for at kende reglerne for det kommunale arbejdsmarked og kommunale ansættelser.

Samarbejdspartner
KL- Arbejdersgiverpolitisk Center og Jura & EU
Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
  23.09.2020 kl. 12:00 - 25.09.2020 kl. 16:00
Datoer
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
23.09.2020 kl. 12:00 - 25.09.2020 kl. 16:00
Pris: 9.725 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning og overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist24.08.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Grundkursus i løn og personale

Er du ny personalekonsulent i en kommune? Eller ønsker du at få genopfrisket reglerne for kommunal ansættelse? Vær med når vi stiller skarpt på grundlæggende rammer og regler for ansættelse i kommunen

På dette kursus får du en grundig introduktion til de gældende regler og rammer for kommunal ansættelse. Kurset er relevant, hvis du er nyuddannet, ny på personaleområdet eller kommer fra en ansættelse i det private. Her får du mulighed for at sætte dig ind i de særlige regler, der gælder for det kommunale arbejdsmarked og for kommunale ansættelser.

I løbet af kursets tre dage sætter vi fokus på:

Ledelsesretten
Vi indleder med en introduktion til det kommunale arbejdsmarked, aftalesystemet og ”den danske model”. Vi drøfter ledelsesrettens indhold, herunder bl.a. ledelsens ret til at fastsætte ordensregler, iværksætte kontrolforanstaltninger, fortolke regler mv.

Vi gennemgår de regler, der gælder ved ansættelsen, under ansættelsen og når et ansættelsesforhold skal afsluttes. I den forbindelse ser vi også på ekstraordinære ansættelsesformer, herunder ansættelse i fleksjob mv. Gennemgangen tager afsæt i personalekonsulentens rolle som sagsbehandler og ledelsesrådgiver.

Lønnens fastsættelse
Stort set alle kommunale medarbejdere er omfattet af reglerne om lokal løndannelse. Størstedelen af lønnen er fastsat centralt i overenskomsten, men suppleres af lokale aftaler om udmøntning af funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. Vi ser på reglerne for, hvordan lønnen fastsættes for en kommunal medarbejder.

Sagsbehandlingsregler og principper
Når man arbejder i en kommune, gælder der særlige krav til sagsbehandlingen. Dette følger af de forvaltningsretlige regler og gælder også i personalesager. Vi gennemgår begreber som notatpligt, aktindsigt og partshøring samt undersøgelsesprincippet, proportionalitetsprincippet og den særlige forvaltningsretlige grundsætning om forbud mod skøn under regel.

Regler om ferie og barsel
Barselsloven og ferieloven gælder ikke for ansatte i kommunerne. De er i stedet omfattet af kommunale aftaler om henholdsvis ferie og fravær af familiemæssige årsager. Vi gennemgår udvalgte emner i relation til disse to kommunale aftaler.

Undervisningsformen vil veksle mellem teoretiske oplæg, praktiske eksempler og opgaver.

Dit udbytte
På dette kursus får du grundigt kendskab til de regler og rammer, der gælder for ansættelse i en kommune. Du bliver i stand til at sagsbehandle i personalesager og rådgive kommunale ledere i personalejuridiske spørgsmål.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser chefkonsulent Jakob Reinholt, chefkonsulent Isabel Bjørg Carlander, chefkonsulent Rikke Bay Johansen og chefkonsulent Mai Dalgaard.
Alle undervisere har beskæftiget sig med kursets emner i mange år og rådgiver dagligt kommunerne. Alle er endvidere erfarne undervisere.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Velkomst
  Præsentation af kurset og undervisere
  v/chefkonsulent Jakob Reinholdt
 • Det kommunale arbejdsmarked
  Rammerne for personaleadministrationen
  Aftalesystemet Den danske model

  v/chefkonsulent Jakob Reinholdt
 • Ledelsesretten
  v/chefkonsulent Jakob Reinholdt
 • Ansættelse I
  Ansættelsesformer
  Overenskomsters og aftalers gyldighedsområde
  Arbejdstid og særydelser
  Tidsbegrænset og midlertidig ansættelse
  Ekstraordinære ansættelser - intro

  v/chefkonsulent Jakob Reinholt
 • Løn
  Det kommunale lønsystem
  Lønmodeller og løndannelse
  Aftaleret og forhandlingsret
  Forhandlingsprocessen
  Ændring af lønvilkår

  v/chefkonsulent Jakob Reinholt
 • 18:00
  Dag 1 slut
Dag 2
 • 08:30
  Ansættelse II
  Stillingsopslag
  Ansættelsesbreve
  Forbud mod at diskriminere i ansættelsessituationen

  v/chefkonsulent Rikke Bay Johansen
 • Sagsbehandlingsregler
  Sagsbehandlingsregler
  Forvaltningsloven
  Offentlighedsloven
  Introduktion til reglerne om databeskyttelse

  v/chefkonsulent Rikke Bay Johansen
 • Introduktion til ansættelsesretlige sanktioner
  Advarsel
  Opsigelse
  Bortvisning

  v/chefkonsulent Rikke Bay Johansen
 • 18:00
  Dag 2 slut
Dag 3
 • 08:30
  Barsel og omsorg – udvalgte emner
  Samspillet mellem retten til fravær og retten til løn
  Muligheder og begrænsninger for tilrettelæggelse af orloven
  Sygdom før og under orlov
  Andre fraværsrettigheder mv.

  v/chefkonsulent Mai Dalgaard
 • 11:30
  Frokost
 • 12:30
  Generelt om ferie - herunder forskelle mellem ferielov og ferieaftale
 • Gennemgang af de nye ferieaftaler som gælder fra 1. september 2020 i hovedtræk
 • Hvordan optjenes og afholdes ferie?
  6. ferieuge
  Betalt ferie på forskud
  Ferielukning
  Løn under ferie
  Særlig feriegodtgørelse/ ferietillæg
  5. ferieuge
  Overførsel af ferie
  Feriehindringer
  Sygdom og karensdage
  Fratræden
  Forældelse
  Særlige regler for elever
  Overgangsordningen
 • 16:00
  Dag 3 slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er