NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Grundkursus i kommunal ansættelse - overenskomster og personalejura

Er du ny personalekonsulent eller ønsker du at få genopfrisket reglerne for kommunal ansættelse?
(Før Grundkursus i løn og personale)
Vær med når vi stiller skarpt på grundlæggende rammer og regler

På dette kursus får du en grundig introduktion til de gældende regler og rammer for kommunal ansættelse. Kurset er relevant, hvis du er nyuddannet, ny på personaleområdet eller kommer fra en ansættelse i det private. Her får du mulighed for at sætte dig ind i de særlige regler, der gælder for det kommunale arbejdsmarked og for kommunale ansættelser.

I løbet af kursets tre dage sætter vi fokus på:

Ledelsesretten
Vi indleder med en introduktion til det kommunale arbejdsmarked, aftalesystemet og ”den danske model”. Vi drøfter ledelsesrettens indhold, herunder bl.a. ledelsens ret til at fastsætte ordensregler, iværksætte kontrolforanstaltninger, fortolke regler mv.

Vi gennemgår de regler, der gælder ved ansættelsen, under ansættelsen og når et ansættelsesforhold skal afsluttes. I den forbindelse ser vi også på ekstraordinære ansættelsesformer, herunder ansættelse i fleksjob mv. Gennemgangen tager afsæt i personalekonsulentens rolle som sagsbehandler og ledelsesrådgiver.

Lønnens fastsættelse
Stort set alle kommunale medarbejdere er omfattet af reglerne om lokal løndannelse. Størstedelen af lønnen er fastsat centralt i overenskomsten, men suppleres af lokale aftaler om udmøntning af funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. Vi ser på reglerne for, hvordan lønnen fastsættes for en kommunal medarbejder.

Sagsbehandlingsregler og principper
Når man arbejder i en kommune, gælder der særlige krav til sagsbehandlingen. Dette følger af de forvaltningsretlige regler og gælder også i personalesager. Vi gennemgår begreber som notatpligt, aktindsigt og partshøring samt undersøgelsesprincippet, proportionalitetsprincippet og den særlige forvaltningsretlige grundsætning om forbud mod skøn under regel.

Regler om ferie og barsel
Barselsloven og ferieloven gælder ikke for ansatte i kommunerne. De er i stedet omfattet af kommunale aftaler om henholdsvis ferie og fravær af familiemæssige årsager. Vi gennemgår udvalgte emner i relation til disse to kommunale aftaler.

Undervisningsformen vil veksle mellem teoretiske oplæg, praktiske eksempler og opgaver.

Dit udbytte
På dette kursus får du grundigt kendskab til de regler og rammer, der gælder for ansættelse i en kommune. Du bliver i stand til at sagsbehandle i personalesager og rådgive kommunale ledere i personalejuridiske spørgsmål.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser chefkonsulent Jakob Reinholt, Chefkonsulent Isabel Bjørg Carlander, chefkonsulent Rikke Bay Johansen og konsulent Ida Chidekel.
Alle undervisere har beskæftiget sig med kursets emner i mange år og rådgiver dagligt kommunerne. Alle er endvidere erfarne undervisere.

Målgruppe

Kurset er for nyuddannede, nye i personaleafdelingen og medarbejdere, som kommer fra en ansættelse i den private sektor og derfor har brug for at kende reglerne for det kommunale arbejdsmarked og kommunale ansættelser.

Samarbejdspartner
KL- Arbejdersgiverpolitisk Center og Jura & EU
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag