Mødet er gratis.
Gem som favorit

Gratis Pop up-møde om data, ledelse og sygefravær - styrk din faglighed gennem data

Data er et af vore vigtigste ledelsesfundamenter

Indhold

COK arbejder på at styrke offentlige HR-konsulenters og lederes viden om de alsidige muligheder, som den rette brug af data byder på, så vi fremadrettet kan skabe mere driftssikre organisationer med medarbejdernes trivsel som et sundt succeskriterie.

Få ny viden og inspiration til dit arbejde inden for HR og ledelse på dette gratis Pop Up-møde. Mødet er henvendt til dig som leder eller fx HR-chef eller HR-medarbejder, som arbejder med sygefravær og gerne vil reducere fraværet yderligere.

På mødet vil du bl.a. blive klogere på, hvorfor data er et uundgåeligt og blivende værktøj for alle ledere med direkte personaleansvar såvel som for HR-ansatte. Og hvad der skal til, for at du og din afdeling kommer til at mestre det rigtigt, så det bliver integreret i driften og bliver anerkendt og værdsat ude i organisationen.

På Pop-Up-mødet kommer vi omkring følgende temaer:

- Din egen og din organisations forståelse af data
- Det enkle i kompleksiteten og den nødvendige anvendelighed
- Data og the human touch, hvor "hårde” skal vi være i datavisning og sygefraværshåndtering

Selvom I selvfølgelig allerede nu trækker data, vil du gå hjem med en skærpet forståelse af, hvorfor data er det helt store “must have”, og af, hvordan data kan blive dit favoritværktøj og styrke din faglighed.

Og så får du naturligvis lejlighed til at dele dine udfordringer og erfaringer med ligesindede fra andre organisationer.

Tilrettelæggelse

Pop Up-mødet tager udgangspunkt i en kombination af forskningsbaseret viden og best practice-erfaringer fra kommuner.

Undervisere/ Oplægsholdere

Til vores Pop Up-møder vil du møde Jean Vennestrøm, PhD og indehaver af virksomheden Conopor. Jean har mere end 10 års erfaring fra kommuner og store private virksomheder, hvor hun rådgiver om dataimplementering til brug for fraværshåndtering. Dertil kommer, at Jean har givet personlig rådgivning om trivsel og fravær til mere end 3000 ansatte landet over. Hendes oplæg afspejler denne unikke kombination og forståelse af både data og mennesker i og uden trivsel. Læs mere her.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er