COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Fra grøn til garvet projektleder

Som nyuddannet efterspurgte Sarah Kidmose Hansen værktøjer til at strukturere og strømline sine projekter. Men på Den Offentlige Projektlederuddannelse opdagede hun, at faste linjer er en illusion – i stedet fik hun viden og kompetencer, så hun kan legitimere sig over for både kollegaer og ledelse. I dag ser hun sig selv som en mere handlekraftig og analytisk projektleder.

Sarah Kidmose Hansen er en af de mange kommunale medarbejdere, som befinder sig i et krydspres mellem en formel rolle og en uformel position som projektleder. Hun er til daglig biblioteksformidler i Kolding Kommune, hvor hun varetager en bred opgaveportefølje, og hvor ledelse af projekter er helt central for det overordnede mål om udvikling:

”Som mange andre kommunalområder er biblioteksverdenen under udvikling. Klassiske opgaver suppleres i dag af en lang række projekter, som bringer nye fagligheder i spil. Jeg løfter mange forskellige tværgående kommunale projektopgaver med den fællesnævner, at de kræver samarbejde med og koordinering mellem et stort antal instanser, interessenter og frivillige”, fortæller Sarah Kidmose Hansen om den stilling, hun har haft i knap to år. 

Systematik frem for illusion

Jobbet som biblioteksformidler er Sarah Kidmose Hansens første, og derfor var det helt nyt for hende at projektlede i politisk styrede organisationer:

”Det er min første ansættelse og dermed mit første møde med den kommunale projektlederverden. Inden uddannelsen havde jeg en masse tvivlsspørgsmål. Jeg savnede værktøjer og en dybere forståelse for de processer, som kendetegner projektarbejdet”, siger Sarah Kidmose Hansen og fortsætter:

”Jeg oplevede et stort skel mellem drift og projektarbejde. Udviklingsopgaverne blev ikke operationaliseret eller systematiseret i samme omfang som driftsopgaverne, og der manglede en generel professionalisering på området. Vi startede derfor forfra med hvert enkelt projekt, og vi nåede aldrig at analysere de fællesnævnere, som optræder projekter imellem”, forklarer hun.

Uklare mål, tidspres og en manglende rolle- og ansvarsfordeling var blandt de udfordringer, Sarah Kidmose Hansen kæmpede med. Derfor deltog hun i efteråret 2019 på den Offentlige Projektlederuddannelse ®:

”Med forløbet fik jeg virkelig åbnet øjnene op for at se projektet som agilt og systematisk. Jeg havde måske et underbevidst ønske om, at der fandtes en fast linje, struktur og milepæl for at gennemføre projekter – men det er selvfølgelig en illusion. I stedet er jeg blevet mere handlekraftig, og jeg har opnået kompetencer, der gør det muligt at legitimere min viden, planlægge i etaper og justere løbende”, fortæller hun om sit faglige udbytte af Den Offentlige Projektlederuddannelse ®.

Ledelse op og ned

Sarah Kidmose Hansen er også blevet mere bevidst om, hvor vigtig den fortsatte kommunikation med mange interessenter er. Det er en erkendelse, som ifølge hende har afgørende betydning:

”Før manglede jeg håndfaste argumenter, når projektarbejdet skulle gennemføres og retning skulle fastlægges. Jeg havde min mavefornemmelse, men nu kan jeg kvalificere den og ikke mindst begrunde dens betydning overfor mig selv og min ledelse. Først når jeg kender alle interessenters behov, kan jeg lave et tilbud, som passer til dem”, siger hun og uddyber:

”Jeg har lært at lede op ad. Jeg ved, hvornår ansvar skal uddelegeres, og jeg kan gøre min leder bedre til at klæde mig på”, fortæller Sarah Kidmose Hansen om den svære balance, som ligger i at navigere mellem formelle krav til projektlederrollen og løbende uformelle forventninger fra samarbejdspartnere. 

Frustration er afmystificeret

I dag har den Offentlige Projektlederuddannelse ® styrket Sarah Kidmose Hansens legitimitet og givet hende nyt blod på tanden:

”Det var super spændende at komme afsted og tage en masse inspiration med hjem. Jeg forstår min egen organisation bedre, og jeg kan se, hvad vi er gode til – men også agere konstruktivt, når problemer opstår. Jeg har flere handlemuligheder, kan analysere funktionaliteten af et projekttiltag og give bud på forbedringer”, siger hun og fortsætter: 

”Generelt oplever jeg mindre frustration, når jeg går på arbejde. Mange af de kompleksiteter, der før gav besvær, er faktisk blevet til interessante cases”, afslutter en positivt stemt Sarah Kidmose Hansen.

Projektledelse i en kommunal ramme

Der findes mange forskellige uddannelsestilbud for projektledere, men Den Offentlige Projektlederuddannelse ® adskiller sig ved at være direkte målrettet projektledere i politisk styrede organisationer. 

Uanset om du er helt ny i feltet, ved at modnes i rollen som Sarah Kidmose Hansen, eller er en garvet projektleder, som savner nye værktøjer til at sammensætte dit næste projekt – så kan Den offentlig Projektlederuddannelse ® være noget for dig >>