Målgruppe

Administrative medarbejdere – herunder skolesekretærer, sekretariatsmedarbejdere og konsulenter – samt deres ledere.

Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  05.11.2020 kl. 08:30 - kl. 16:00
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
05.11.2020 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 3.250 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindnede efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist05.10.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Love, regler og kommunikation på Folkeskoleområdet

Som administrativ medarbejder og leder på Børn & Unge-området bliver I involveret i mange sager. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig opdateret på relevante bestemmelser i forhold til Folkeskoleloven, Forvaltningsloven og Persondataloven og Lov om forældreansvar. Det handler også om fx håndtering af pressen, hvis situationer spidser til - og gerne inden de spidser til. Det handler om at blive ved med at 'gøre det rigtige rigtigt - i relation til forvaltningens kerneopgave.

Kurset tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og dilemmaer fra dit daglige samarbejde med f.eks. skoleledere, forældre, lærere, pressen og andre myndigheder, hvor der kan opstå tvivl om, hvilke regler forvaltningen skal iagttage, og hvordan man håndterer konkrete situationer som fx.:

 • Forvaltningen som kommunal arbejdsplads og medarbejderne og ledernes rolle som myndigheds- og serviceperson.
 • Dilemmaer om forældremyndighed
 • Regler omkring forældremyndighed og håndtering af disse regler
 • Aktindsigt i skolens materialer, inhabilitet
 • Videregivelse af oplysninger, - pligt/ret, tidsfrister, forældre-/bestyrelsens rettigheder
 • Klager og håndtering af disse i forhold til lovgivning
 • Notatpligt. Hvordan udarbejdes et notat
 • Arkivering. Hvad skal arkiveres, hvordan og hvor længe

Da kurset henvender sig til kommunale medarbejdere i lignende funktioner, er der desuden mulighed for at etablere et netværk, så deltagerne fremover kan bruge hinanden som sparringspartnere i forhold til håndtering af konkrete problemstillinger. Der er altså ikke tale om et ’envejs-kommunikationskursus, men derimod har kurset fokus på, at din erfaring og viden indgår, og nye muligheder opstår. I kurset indgår følgende elementer: Oplæg, fælles drøftelse af konkrete eksempler, orientering om de seneste ankeafgørelser og udtalelser fra Ombudsmanden.

Undervisere/ Oplægsholdere

Specialkonsulent, cand.jur. Solveig Andreasen, Rudersdal Kommune.
Tidligere sekretariatsleder OUH, og nuværende direktør Lindholm Insights, Thea Lindholm.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Velkomst og præsentation
  Specialkonsulent, cand.jur. Solveig Andreasen, Rudersdal Kommune.
 • 09:10
  Formiddagens program
  Forvaltningen som kommunal arbejdsplads og medarbejdernes og ledernes rolle som myndigheds- og serviceperson.

  Dilemmaer om forældremyndighed.

  Regler omkring forældremyndighed og håndtering af disse regler.

  Aktindsigt i skolens materialer, inhabilitet.

  Videregivelse af oplysninger, - pligt/ret, tidsfrister, forældre-/bestyrelsens rettigheder

  Håndtering af kommunikationen i konkrete sager
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Eftermiddagens program
  Klager og håndtering af disse i forhold til lovgivning.

  Notatpligt. Hvordan udarbejdes et notat?

  Arkivering. Hvad skal arkiveres, hvordan og hvor længe?

  Håndtering af kommunikationen i konkrete sager.
 • 15:15
  Opsamling og evaluering
 • 15:30
  Kursusdagen slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er