COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Den Gode Forhandling - mere end blot metode og teknikker

Forløbet om Den Gode Forhandling handler om at gøre dig mere bevidst om forhandlinger, om at give dig konkrete metoder og teknikker og om at gøre det bedre til at kommunikere i situationen.

  • Du får teoretisk og metodisk indsigt i, hvad forhandlinger er i en organisatorisk sammenhæng.
  • Du opnår færdigheder i at anvende forskellige elementer i forhandlingen - i samtaler med borgere, kollegaer og andre samarbejdspartnere. Dette sker gennem træning af bl.a. styrkebaserede og anerkendende teknikker og metoder.
  • Du får skærpet din opmærksomhed på, hvilke typer af samtaler der kan foregå i forhandlingen, og hvilke forskellige roller og positioner det skaber for dig selv og forhandlingspartneren.
  • Du får skærpet din opmærksomhed på magt og etik, når de personlige relationer og kompetencer sættes på spil.
Indhold

Forhandlinger foregår hele tiden i den kommunale dagligdag. Hvad enten der er tale om en forhandling med en faglig organisation, en forhandling mellem den kommunalt ansatte og en borger eller en forhandling vedr. faglige synspunkter, så er målet det samme. At vi gennem udvekslinger af synspunkter forsøger at skabe en enighed til glæde for begge parter.

Men her starter først for alvor det svære. For hvordan håndterer man fx den magtfordeling, der eksisterer mellem den kommunalt ansatte og borgeren, som ‘har noget på spil’, mens du sidder inde med den faglige viden og myndighedsansvaret? Eller hvordan håndterer man den vanskelige samtale med eksterne parter gennem ‘kloge greb’ i samtalen?

Den bedste ven i svære situationer

Forhandling kan være din bedste ven i svære situationer på arbejdet. Du får ikke, hvad du fortjener, men hvad du forhandler dig til! Hvis du bliver mere bevidst om kommunikation og forhandling, så bliver din kommunikation i afdelingen og derhjemme meget nemmere.

Lidt tips – som vi arbejder med i forløbet

Vis empati over for modparten. Sæt dig ikke i deres sted – sæt dig i deres hoved! Det giver forudsætningerne for konstruktive og værdiskabende forhandlinger.

Forvent det uventede – og tilpas dig. En slagplan er god og vigtig, men ting udvikler sig ofte i uventede retninger. Tilpas dig situationen og lad være med at blande følelser ind i det. Forhold dig i stedet konstruktivt, objektivt og sagligt til det uventede.

Undgå personificering. Det er målet, der skal have opmærksomheden, aldrig den enkelte person. At fokusere på personen fører som regel til unødvendige konflikter.

Indhold og temaer

Forløbet kredser om forhandlingstrekanten, og med afsæt i deltagernes egne cases knyttes konkrete metoder og teknikker på løbende.

Tilrettelæggelse

Forløbet tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer med forhandlinger i dagligdagen og vil tage udgangspunkt i den enkeltes case. Al undervisning vil være orienteret mod praksis og den enkeltes hverdag. Dette vil ske gennem en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Ivan Stahl Jacobsen er ’the grand old man’ inden for forhandling og kommunikation i den offentlige sektor. Ivan er cand.merc i Human Ressource Management fra Handelshøjskolen
i København., og har en mangeårig baggrund som som leder og ledelseskonsulent i både offentlige og private virksomheder. Ivan kender alle genveje, smutveje og krinkelkroge i en kommunal eller regional hverdag fyldt med konkrete og komplekse forhandlinger mellem personer, fagligheder og fx afdelinger.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til de medarbejdere og afdelinger, hvor forhandlinger er forudsætningen for arbejdet – både i forhold til forhandling med borgerne, brugerne eller kollegaerne. Der stilles ingen krav til funktion eller omfanget af forhandlinger; ej heller til forudgående kendskab til metoderne og teorierne bag forhandling.

Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er