Målgruppe

Målgruppen er ledere og medarbejdere, der arbejder med byggesagsbehandling.

Gem som favorit

Funktionsbaserede brandkrav

Har du styr på reglerne om sikring mod brand og brandspredning? Og forstår du beregningerne i den brandtekniske dokumentation, som skal indgå i ansøgninger om byggeprojekter?

Indhold

Hvis du er i tvivl med svar, så har vi et kursus til dig i brandteknisk byggesagsbehandling som har sin lovhjemmel i bygningsreglementet.

Indhold
Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. For dyrestalde skal der sikres acceptable forhold for dyrene i tilfælde af brand.

Bygningsreglementets brandkrav har været funktionsbaserede siden 2004 (tillæg 8 til BR95) - og er det fortsat i BR10. Det kræves fortsat, at der udarbejdes en brandteknisk dokumentation/brandstrategi for en bygning for at få myndighedernes godkendelse af et byggeprojekt.

De funktionsbaserede brandkrav giver en række nye muligheder - og med den rette tilgang til kravene muliggøres f.eks. nye muligheder i forbindelse med design- og materialevalg.

Kurset giver dig et solidt kendskab til bygningsreglementets kap. 5 og lejlighed til at løse opgaver med afsæt i eksempelsamlingen og med udgangspunkt i brandteknisk dimensionering. Du vil efter kurset selv i et vist omfang kunne læse og forstå de beregninger rådgivere/ansøgere leverer.

Endelig vil vi også komme ind over menneskets psykologiske mekanismer ved evakuering, som der brandteknisk skal tages højde for.

Det er muligt at hjemtage kurset til egen organisation i samarbejde med evt. samarbejdskommuner.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Forum for Danske Bygningsmyndigheder.
Beredskabsinspektør, civilingeniør og master i brandsikkerhed Carsten Jensen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er