Program

9.00: Ankomst og morgenmad


9.30: Velkomst og rammesætning

// Laura Auken Larsen, centerchef, CFSA og Henriette Zeeberg, centerchef, Socialstyrelsen


9.45: Når frivillige løfter kvaliteten i kommunale velfærdsopgaver
Mange borgere lever deres liv i og med frivillige organisationer og foreninger. Men ofte tænkes denne del af borgerens liv ikke med i løsningen af komplekse udfordring, selvom frivillige organisationer og foreninger kan bidrage væsentligt til livskvaliteten og løsninger for mange borgere. For at lykkes kræves en kultur og en stærk praksis, hvor der tænkes og arbejdes tværfagligt mellem kommunale aktører. 
Relationel Kapacitet er en metode til at få overblik samt systematisk at evaluere indsatser, der rækker på tværs af systemer og organisatoriske tilhørsforhold. Metoden anvendes i store dele af den offentlige sektor og udbredes til flere og flere komplekse velfærdsområder, herunder samarbejdet med de frivillige organisationer. Arbejdes der målrettet mod mere samarbejde og øget kendskab til hinanden påvirker det direkte kvaliteten af den kommunale intervention i borgernes liv.

// Jacob Storch, Ph.d. partner, JointAction


10.30: Alle har brug for et fællesskab
Hos Socialpædagogerne er frivillighed og faglighed ikke hinandens modsætninger. Vi arbejder aktivt for, at alle de borgere, socialpædagoger arbejder med, bliver en del af fællesskaber gennem mødet med frivillige. Det åbner nemlig uanede muligheder for korsang, ture ud i naturen, koncerter – ja alt det som skaber glæde hos mennesker.  

// Benny Andersen, forbundsformand, Socialpædagogernes Landsforbund


11.00: Kaffepause


11.20: Fremtidens samarbejde mellem frivillige og kommuner
Velux Fonden har i 2018 bevilget knap 3,3 mio. kr. til et nyt forskningsprojekt. Her vil forskere fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på AAU sammen med Aalborg Kommune, VIVE, Dansk Flygtningehjælp, Ældresagen og Røde Kors udvikle nye modeller for, hvordan frivillige og kommunale medarbejdere kan samarbejde om socialt arbejde. Ifølge Morten Frederiksen, leder af projektet, er der en grundlæggende konflikt mellem de normer og den praksis, der kendetegner frivilligt socialt arbejde og offentlige velfærdsorganisationer. I det offentlige er tilgangen f.eks., at alle har lige rettigheder, men det optager ikke nødvendigvis den frivillige, som i sit sociale arbejde ønsker at yde en ekstra indsats for den enkelte og som måske netop er blevet frivillig for at slippe for den regulering, der er i det offentlige.

// Morten Frederiksen, lektor og projektleder, Aalborg Universitet


12.00: Frokost


13.00: Sessioner. Vælg mellem 6 forskellige. Læs mere som de enkelte sessioner her

Session 1: Hvordan får vi alle med i de lokale fællesskaber?
// Lise Poulsen, specialkonsulent og Sabine Lyø Andersen, Socialstyrelsen
// Sascha Faxe, udviklingskonsulent, INSP

Session 2: Frontløber for frivillighed - når du skal bygge bro til det lokale civilsamfund
// Theis Rud Lauesen, konsulent og rådgiver, CFSA 

Session 3: Kan beskrivelsen af værdien af civilsamfundsindsatser blive mere præcis – Lovende praksis som en mulighed
//  Nicklas Petersen Abild, fuldmægtig, Socialstyrelsen

Session 4: aflyst

Session 5: Dilemmaspillet 'Klap kæphesten' – om ledelsesdilemmaer i samspillet med de frivillige orgsnisationer
// Christina Nüssler, chefkonsulent, og Theis Sørensen, konsulent, COK

Session 6: Hvordan samarbejder vi med et mangfoldigt civilsamfund?
// Iben Sand Olesen, fuldmægtig, Socialstyrelsen

Session 7: Peerstøtte - potentialer og dilemmaer
// Rune Løgstrup, fuldmægtig, Socialstyrelsen og Catrin Filip Johansen, uddannelseskoordinator, CFSA


14.00:  Kaffe og kage


14.20: Sociale skel i foreningsliv og frivilligt engagement
Flere nye undersøgelser peger i retning af, at de sociale forskelle i foreningsdeltagelse og frivillig indsats er blevet mindre over de seneste årtier. På baggrund af data fra Værdiundersøgelsen, der undersøger forskellige aspekter af danskernes værdier og medborgerskab over fire årtier, tegner oplægget et billede af langtidstendenserne og giver bud på, hvad der kan forklare ændringerne, og hvad organisationerne eventuelt skal være opmærksomme på i udviklingen.

// Lars Skov Henriksen, professor, Institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet


14.45: Samspil mellem de frivillige og den kommunale sektor 

// Bjarne Ibsen, professor, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet 


15.45: Kort afrunding


15.50: Farvel og tak for i år