Ledelse af frivillige

I Danmark har vi i disse år stort fokus på, hvordan kommunerne i højere grad kan samarbejde med civilsamfundet. Det kræver nye strategier, nye strukturer og organisatoriske kulturændringer at få etableret et succesfuldt samarbejde med de frivillige.

Ledelse af frivillige er en særlig ledelsesdisciplin. Frivillige skal ledes med fokus på værdier, med nærvær og de skal begejstres og engageres. Lederen skal kunne løse konflikter og sørge for, at ingen frivillige mister motivation. Og frivillige skal opleve medejerskab og ansvar uden at blive overbelastede. Der stilles altså store krav til den kommunale leder, som leder frivillige. At lede frivillige, er at styre åbne samarbejdsprocesser, hvor lederen ikke har den traditionelle magt og kontrol. Lederen må acceptere mere usikkerhed og mindre kontrol både med mål og levering. Derfor skal den kommunale leder således balancere mellem at skabe en entydighed omkring for eksempel kommunens bærende idé og samtidig sørge for, at den frivillige har den nødvendige frihed i sin funktion til at fortolke idéen i sit konkrete arbejde som frivillig.

Fra levering af ydelser til samskabelse af velfærd

I videoen kan du høre mere om, hvad skiftet i vores velfærd gør ved rammerne for, hvad man skal kunne som leder i det offentlige, som danner rammen for vores valgmodul på DOL, Ledelse af- og samarbejde med frivillige. Når kommuner går fra at levere ydelser til borgere til i højere grad at samskabe og samarbejde med borgere og frivillige om velfærdsudviklingen, og der dermed kommer helt nye og anderledes aktører på banen, så opstår også en helt ny situation, man som leder skal agere i. En situation, der udfordrer såvel mindset som konkrete ledelseskompetencer i forhold til samskabelse med afsæt i brugernes behov.
Ledelse af- og samarbejde med frivillige er et kompetenceudviklingsforløb på diplomniveau, som udbydes af COK og Muskelsvindfoden. Diplommodulet klæder dig på til at lede samarbejds- og samskabelsesprocesser med frivillige. Læs mere om modulet her >>

Frivillighedsundersøgelse

En frivillighedsundersøgelse fra 2015 peger på plads til forbedring, når kommunerne bruger frivillige. Undersøgelsen er udarbejdet af COK med støtte fra Socialstyrelsen og Center for frivilligt socialt. 

Vil du vide mere?