Målgruppe

Kurset henvender sig til jurister og visitatorer på fritvalgsområdet.

FORTSAT LEDIGE PLADSER

Samarbejdspartner
Dataproces
Prisen er ekskl. moms, hvilket dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Fritvalgsreglerne og visitationsprocedurer

Få viden om fritvalgsreglerne, visitationsprocedurer og procesoptimering, som gør dig i stand til at sikre den korrekte mellemkommunale refusion i din kommune.

Indhold

Baggrund

Ankestyrelsen har over de sidste 5 år flere gange ændret praksis med hensyn til kommunernes pligter i forhold til ageren på området for frit valg af botilbud og plejebolig. Den ændrede praksis har skabt stor usikkerhed i forbindelse med kommuners korrekte gøren og laden i forhold til borgere og andre kommuner, og det har skabt usikkerhed i forhold til, hvornår man risikerer at miste retten til mellemkommunal refusion.

Udbytte

På kurset Fritvalgsregler og visitationsprocedurer får du viden om, hvordan du som tilkendelseskommune sikrer kontrol over udgifter til borgere, der flytter efter fritvalgsreglerne. Kurset tager udgangspunkt i fritvalgsreglerne, visitationsprocedurer og procesoptimering og herunder har kurset fokus på:

  • Procedurerne ved dobbeltvisitation
  • Procedurer i forhold til at sikre billigst mulige egnede tilbud
  • Valg af korrekt finansierede boformer
  • Valg af ”tilsvarende tilbud”
  • Risiciene ved forkerte eller manglende registreringer på Tilbudsportalen og Plejehjemsoversigten og procedurer til kontrol og udbedring

Kurset giver dig inspiration til arbejdet med at kigge andres og egne takster efter i sømmene og ydermere præsenteres du for eksempler på, hvordan du finder data i forskellige sagstyper fra f.eks. Landsbyggefonden, Tilbudsportalen og Plejehjemsoversigten. Der vil endvidere blive givet eksempler på skrivelsesskabeloner, som med fordel kan anvendes over for borger og anden kommune i visitationsproceduren og i forhold til refusionstilsagn.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er udviklet i samarbejde med Esben Høier Schmidt, cand.jur, som har det faglige ansvar for kurset.

Esben er til daglig ansat ved Dataproces, hvor han arbejder med kommunale big data-analyser, undervisning og proceskonsulentvirksomhed – primært indenfor mellemkommunal refusion og kommunal udligning. I vil således møde en underviser med stor undervisningserfaring samt en høj faglig kompetence inden for området. Yderligere information findes på www.dataproces.dk

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er