COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Fritvalgsregler og handleforpligtelsen: Foregrib spørgsmål i visitationsfasen

Bliv sikker på kommunens processer, økonomi i forhold til visitering og frit valg af ældreboliger på tværs af kommunegrænser i forløb efter retssikkerhedslovens §9c, stk. 5

Indhold

Kurset om fritvalgsreglerne og handleforpligtelsen giver din kommune overblik over, hvordan man bedst muligt sikrer økonomien i fritvalgssager, efter borgeren flytter til en anden kommune. Derudover får du på kurset indblik i datakilder og platforme, som vedrører boligregistreringernes juridiske og økonomiske betydning. Kurset går endvidere i dybden med konkrete anvisninger til best practice med hensyn til processerne på området. Kurset er målrettet områdets regler og praksis. Ankestyrelsen lige nu er i gang med sin fjerde store praksisændring siden 2005. Der-for hersker der i øjeblikket forvirring med hensyn til spilleregler området. På kurset får du overblik og opdateret viden.

Relevans

Reglerne om mellemkommunal refusion på området er få, men upræcise og dermed også åbne for fortolkning. Uklare regler og skiftende praksis gør det svært at holde sig ajour med området i sin helhed, både juridisk og økonomisk.

For fraflytningskommunen slippes handleforpligtelsen i forhold til borgerne efter flytningen. Med Ankestyrelsens nyeste praksisændring bliver det svært at bevare kontrollen med udgifterne til den enkelte borger. Med de rette overvejelser i visitationsfasen, er det dog stadig muligt at lægge en betydelig indsats i selve flyttesituationen, hvor fraflytningskommunen fortsat har overraskende meget at skulle have sagt i relationen med borgeren. Dette har mere relevans end nogensinde med den retning, Ankestyrelsens afgørelser tager. Bl.a. i forhold til følgende:

 • Forbehold i visitationsskrivelsen til borgeren
 • Forbehold i oversendelsesskrivelsen til tilflytningskommunen
 • Tidspunktet for og den praktiske udformning af refusionstilsagn

For tilflytningskommunen er retten til refusion ikke alene betinget af en række praktiske forhold ved valget af de boliger, borgeren tilbydes. Boligernes registrering og finansie-ringer har også betydning. Bl.a. i forhold til følgende:

 • Udformningen af kommunens ældreboligkatalog
 • Indberetningen af oplysninger om private tilbud til Tilbudsportalen og Plejehjemsoversigten
 • Registreringen af en almennyttig boligforenings ældreboliger

Disse forhold gør tilsammen området til en tværfaglig disciplin, som kræver overblik over reglerne og de forskellige platforme, hvor boliger skal registreres. Kurset supplerer https://www.cok.dk/mellemkommunal-refusion-voksenomradet og giver deltagerne værktøjer til, hvordan de retmæssigt efterleves i konkrete sagsgange og processer.

Udbytte

Kurset går i dybden med centrale datakilder, regler og disses fortolkningsmomenter samt praksis på området. Alt dette med henblik på at formidle viden og konkrete værktøjer, der kan sikre retmæssig og optimal sammenhæng mellem kommunens visitationsprocedurer og de heraf følgende mellemkommunale betalinger.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er udviklet i samarbejde med Esben Høier Schmidt, cand.jur, som har det faglige ansvar for kurset.

Esben er til daglig ansat ved Dataproces, hvor han arbejder med kommunale big data-analyser, undervisning og proceskonsulentvirksomhed – primært indenfor mellemkommunal refusion og kommunal udligning. I vil således møde en underviser med stor undervisningserfaring samt en høj faglig kompetence inden for området. Yderligere information findes på www.dataproces.dk

Målgruppe

Kurset henvender sig til følgende profiler:
Jurister, der arbejder med området

Økonomimedarbejdere, der skal føre efterfølgende kontrol med udgifterne til borgeren i anden kommune

De ansvarlige for udarbejdelsen af kommunens ældreboligkatalog eller arbejder med kommunens almenboligmasse

Socialrådgivere, der sidder med selve visitationsproceduren i forhold til borgeren

FORTSAT LEDIGE PLADSER

Samarbejdspartner
Dataproces
Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Fritvalgsregler og handleforpligtelsen: Foregrib spørgsmål i visitationsfasen
  02.11.2020 kl. 08:30 - kl. 15:30
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Fritvalgsregler og handleforpligtelsen: Foregrib spørgsmål i visitationsfasen
02.11.2020 kl. 08:30 - kl. 15:30
Pris: 3.500 kr.
Prisen er ekskl. moms, hvilket dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist05.10.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Registrering og morgenmad
 • 09:00
  Velkomst og præsentation af undervisere og programmet
 • De borgerrettede refusionsbetingelser:
  - Refusion på fritvalgsområdet historisk set
  - Refusionsbetingelserne i dag - "samme botype" og "tilsvarende tilbud"
 • De borgerrettede flyttebetingelser:
  - Fagligt og økonomisk tilsvarende kriterium
 • 11:45
  Frokost
 • De institutionsrettede refusionsbetingelser:
  - Tilbudsportalen og Plejehjemsoversigten
  - Landsbyggefondens database
  - Praksis vedrørende registrering af tilbud
 • Tilrettelæggelse af visitationsproceduren ift. betingelserne
  - Etablering af referenceramme
  - Krav til borgeren
  - Krav til tilflytningskommunen
 • Opfølgning på sager og kontrol af betingelser
 • Anvendelse af blanketter
 • De juridiske aspekter af takster – et idéoplæg
 • Afslutning og opsamling på dagen
 • 15:30
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er