Bliv klædt på til fremtidens politikerbetjening!

Kompleksiteten, sagsomfanget, specialiseringen og professionaliseringen af det kommunalpolitiske arbejde er øget betydeligt. Det stiller krav til de direktioner, ledende embedsmænd, sekretariatsmedarbejdere og faglige medarbejdere, der understøtter politikerne i deres arbejde.

Fremtidens politikerbetjening: Forløb i fire moduler

Til dig, der gerne vil have all round-viden og kompetencer til politisk betjening har vi udviklet et forløb der udvikler medarbejdernes kendskab til det politiske håndværk og embedsmandsrollen, styrker handlekraften og understøtter udvikling og afprøvning af innovative metoder til politikerbetjening.

Forløbet består af et grundmodul og tre valgfrie moduler, der giver dig viden om det politiske system, indsigt i arbejdsgange og beslutningsprocesser og værktøjer til at sikre bedre politisk betjening. 

Grundmodul Politisk forståelse

Forstå kommunalpolitikernes arbejdsvilkår og embedsmandens rolle i udviklingen af kommunal velfærd og skab bedre politisk betjening.

Se detaljer
Gem som favorit

Valgmodul - Politisk formidling

Styrk dine egner i at understøtte den politiske dialog og formidling og skab bedre politisk betjening.

Se detaljer
Gem som favorit

Valgmodul - Politisk samspil

Få viden og værktøjer, der styrker samspillet med politikere og den øvrige forvaltning og skab bedre politisk betjening.

Se detaljer
Gem som favorit

Valgmodul - Politisk Dialog

Få inspiration og værktøjer til at tænke i nye og anderledes former for borgerinddragelse og skab bedre politisk betjening.

Se detaljer
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til forløbet, eller vil du vide, hvordan du kan hente forløbet hjem i egen kommune? Så kontakt os: