COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Program

09.15   Tjek ind i den virtuelle lounge


09.30    Velkomst og rammesætning
//  Martin Nielsen, chefkonsulent, COK og dagens moderator


09.40   Festtale for det administrative bureaukrati
'Bureaukrati' har længe været et skældsord og mange mener, at administration er noget, der skal spares væk. Men faktisk er bureaukrati grundlæggende godt, og administration er afgørende for et velfungerende samfund. Det er afgørende både for borgernes retssikkerhed og for at sikre sammenhæng i den offentlige opgaveløsning.

// Mads Samsing, næstformand, HK Kommunal


09.55    Spiller værdier nogen rolle når vi digitaliserer i det offentlige? 
I Danmark er offentlig digitalisering en succes. I en FN-rapport fra 2018 lå vi øverst på ranglisten over, hvor langt den offentlige digitalisering var nået i medlemslandene. Men succesen dækker også over en række af offentlige it-fadæser, hvor nye digitale løsninger har vist sig at være problematiske, uforsvarlige eller decideret ubrugelige. På den korte bane mister vi en masse penge på fejlagtige projekter. Men på længere sigt er konsekvensen, at borgerne mister tilliden til forvaltningen. Der er en fare for, at fundamentet under de digitale løsninger er begyndt at skride, og det kan i sidste ende gå ud over vores demokratiske grundværdier. Derfor er det på høje tid at diskutere, hvad vi egentlig vil med den offentlige digitalisering!

// Hanne Marie Motzfeldt, lektor i digital forvaltning, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet


10.20    Virtuel kaffepause 


10.35    Faglige sessioner. Vælg mellem tre sessioner: 

Session 1: Webtilgængelighed – Hvad er op og ned?
Har I en hjemmeside? Så er I højst sandsynligt omfattet af loven om webtilgængelighed. Og så har I pligt til at lave en tilgængelighedserklæring (WAS) og føre den ajour mindst en gang om året. WAS står for Web Accessibility Statement. På denne session giver Sinnet Haag en grundig indføring i tilgængelighedserklæringen – Loven om webtilgængeligheds svar på en varedeklaration.

// Sinnet Ellehauge Haag, direktør, WHYsite, som specialiserer sig i webtilgængelighed, og tidligere chefkonsulent i Digitaliseringsstyrelsen

Session 2: KL’s Teknologiradar – et redskab til overblik, dialog og prioritering
Kommunernes Teknologiradar er et digitalt værktøj, som viser forskellige teknologiers modenhed i kommunerne. Teknologiradaren giver et overblik over, hvilke teknologier der er relevante og modne til implementering eller afprøvning, og hvilke man blot skal holde øje med eller afvente yderligere modning af.

// Frederik Nordentoft Andersen, chefkonsulent, Innovations- og teknologienheden, KL

Session 3: Bedre Borgerdialog 
Borgerkontakten, som vi kender den i dag, er under forandring. Stadig flere borgere betjener sig selv digitalt og benytter sig derfor kun af den nære og personlige borgerservice, når der er behov for særlig støtte. Og her forventer borgeren i udtalt grad at blive set, hørt og forstået.

// Katrine Brenner, chefkonsulent, COK


11.05    Pause - tjek ind i 'plenum' igen


11.15    Fremtidens administration fra din egen stue?
Hjemmearbejde blevet en naturlig del af arbejdslivet for de fleste af os – og mange oplever det som en stor fordel: Vi bliver ikke forstyrret, vi får lavet de opgaver, vi havde planlagt, og møderne er kortere og mere disciplinerede – vi er mere effektive!! 
Det betyder ikke, at vi i fremtiden skal droppe kontorerne helt. For den fysiske arbejdsplads kan noget andet. Den kan understøtte sammenhængskraft og videndeling og skabe arbejdsglæde. organisationen? 
Så hvordan indretter vi os i fremtiden? Hvad har vi lært? Hvad vil vi blive ved med at gøre – og hvad skal vi for alt i verden undgå?
 
// Eva Bjerrum, organisationsanalytiker, Alexandra Instituttet


11.45    Frokostpause


12.15  Vælg mellem tre sessioner:

Session A: Hvordan håndterer du konfliktsøgende borgere?
I de senere år er presset i de offentlige systemer steget betragteligt – med flere krav og mere udtalte forventninger om, at alle yder effektiv sagsbehandling og service samt mere nærværende borgerkontakt for færrest mulige penge. Dette pres genspejler sig i borgerne, der synes mere og mere konfliktsøgende, fremstår lettere krænkbare og til tider truende. Men hvordan håndterer du dette som professionel? Hvordan håndterer du de følelser, der opstår i disse situationer? Hvordan håndterer du og I modpartens følelsesliv og de situationer, som ellers er så svære? Disse spørgsmål (og mange flere) vil blive besvaret på denne session.

// Jacob Thorsen, psykolog, personale- og krisepsykolog, Røde Kors

Session B: GDPR i dagligdagen - det er sund fornuft
GDPR kan virke overvældende for de fleste. Men i bund og grund handler det om sund fornuft og administrative dyder. Når den tekniske sikkerhed er på plads i vores systemer, handler det i høj grad om at kunne fortæller borgerne, hvad vi bruger deres personoplysninger til, hvor længe vi gemmer dem, og hvem vi evt. giver dem videre til. Med den omfattende digitalisering kan det dog være svært at gennemskue, hvad der egentlig sker med data. Men er det egentlig ikke meget rimeligt, at vi som myndighed har klarhed over, hvordan borgernes personlige informationer håndteres? Som administrativ medarbejder er du én af de vigtigste aktører i behandlingen af data, og du bliver involveret i mange sager. I denne session får du input til mulige løsninger på de udfordringer, som GDPR har medført i det daglige, administrative arbejde. 

// Pia Pehrsson, Informationssikkerhedskoordinator og Databeskyttelsesrådgiver, Mariagerfjord Kommune

Session C: Projektkoordinatorens tre vigtigste redskaber
Tænker du, at der må være nogle simple redskaber, du bør kende, når du har ansvaret som koordinator, tovholder eller praktisk blæksprutte for jeres mindre projekter?
Det er der selvfølgelig! Og du vil blive præsenteret for dem alle tre på dette webinar: interessentanalysen, risikoanalysen og kommunikationsplanen.
Når webinaret er færdigt, får du skabelonerne til de tre redskaber – derefter er det bare at gå i gang.

// Lasse Karlberg, chefkonsulent, COK


12.45    Kort pause - tjek ind i 'plenum' igen


12.55    Mit Overblik - Giv borgeren syn for sagen 
Mit Overblik på borger.dk tilbyder den enkelte borger et bedre overblik og øget indsigt i deres sager og ydelser. Og det er altså et skridt mod at skabe større grad af åbenhed og gennemsigtighed for borgeren. Ønsket er at borgeren derigennem fortsat oplever en høj tillid til det offentlige og til håndteringen af deres oplysninger. Hør her om de kommunale data som bliver vist på Mit Overblik, via den fælleskommunale løsning Borgerblikket.  
  
// Jakob Volmer, Chefkonsulent / Forretningsudvikler, KOMBIT 


13.20   Fucking flink administration
I 2010 lavede Lars AP et nationalt allekald. Han skrev bogen Fucking Flink og spurgte: Hvorfor er vi – et af verdens lykkeligste folk – ikke også verdens flinkeste? Siden er det gået derudaf. I efteråret 2012 blev Fucking Flink-facebooksiden Danmarks hurtigst voksende, med større vækst end LEGOs globale facebookside, ja selv mere vokseværk end Linse Kesslers facebookside. Ud over væksten på de sociale medier, er der blandt kommuner, virksomheder, og helt ud i udlandet en kraftigt stigende interesse for, hvordan vi bliver bedre til at være fucking flinke … og få det bedste ud af hinanden.

// Lars AP, stifter, Fucking Flink


13.55   Farvel og tak for i dag