Fremtidens politikerbetjening

Praksisnært forløb med fokus på viden og metoder, der understøtter politikerne i deres arbejde.

Kompleksiteten, sagsomfanget, specialiseringen og professionaliseringen af det kommunalpolitiske arbejde er øget betydeligt. Det stiller høje krav til de direktioner, ledende embedsmænd, sekretariatsmedarbejdere og faglige medarbejdere, der understøtter politikerne i deres arbejde.

Den gode politiske betjening kan kun lade sig gøre, hvis du som medarbejder har en solid forståelse af de politiske arbejdsprocesser, politikernes arbejdsvilkår og din egen rolle i spændingsfeltet mellem politik og administration. Dette er ikke et redskabskursus, til at skrive bedre sagsfremstillinger men derimod et forløb, , der skal styrke din politiske tæft og evne til at gennemskue mekanismerne i den politiske organisation.

Fremtidens politikerbetjening består af et grundmodul og et specialmodul. Grundmodulet er for alle kommunale medarbejdere og ledere, som ønsker at styrke deres politiske forståelse og den politiske tæft, mens specialmodulet er særligt for medarbejdere og ledere, der laver direkte politisk betjening, f.eks. skriver sagsfremstillinger eller på anden måde har direkte dialog med kommunens politikere. 

Begge moduler sætter fokus på det politiske system og politikernes hverdag og arbejdsvilkår, og gennem forløbet styrkes deltagernes forståelse af den politiske dagsorden og politiske dilemmaer.

Deltagerne styrker deres kompetencer i forhold til:

  • At navigere mellem politiske og faglige intentioner
  • At forstå embedsmandsrollen og bringe egen viden og forståelse i spil i den politiske betjening
  • At se nye metoder og tilgange til at understøtte politikerne i den politiske formidling
  • At understøtte politikernes i nye og anderledes former for borgerinddragelse og samskabelse.

Politisk forståelse

Fungerer samspillet mellem embedsmænd og politikere? Er du god til at betjene politikerne, og forstår du politikernes arbejdsvilkår?

Se detaljer
Gem som favorit

Politisk formidling og dialog

Hvordan sikrer du, at dit politiske udvalg får det, de har brug for? Lær at udarbejde sagsfremstillinger og formidle politisk indhold.

Se detaljer
Gem som favorit

Fremtidens politikerbetjening er udviklet på baggrund af flere undersøgelser om politisk betjening i kommunerne, herunder bl.a. Bo Smidt-udvalgets rapport samt fokusgruppeinterviews, telefoninterviews med nøglepersoner i 16 kommuner og evalueringer af politisk betjening i ni kommuner.

Forløbet er afprøvet blandt medarbejdere i Aalborg, Kolding og Københavns kommuner og taler således direkte ind i de aktuelle udfordringer og kompetencebehov, som politikere og de medarbejdere, der laver politikerbetjening, oplever.

Forløbet er udviklet i samarbejde med Aalborg, Kolding og Københavns kommuner og er støttet af KommuneKredits Uddannelsesfond.

Vil du vide mere?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til forløbet!