NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Fremtidens økonomistyring: Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel

Praksisnært otte-dags kursus som klæder økonomikonsulenter på med kompetencer til at udvikle økonomiske styringsmodeller med fokus på værdiskabelse for borgerne – med professor Per Nikolaj Bukh.

Med dette intensive 8-dages kursus lægger Komponent og Økonomidirektørforeningen (ØDF) fundamentet for udviklingen af fremtidens økonomistyring til nutidens ledelsesbehov i kommunerne. Kurset giver dig et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen.

Fokus er at skabe en ny og effektiv styring, så ambitiøse faglige mål kan nås samtidig med, at budgetterne overholdes ved anvendelse af effektbaseret styring. Indtil nu har omkring 500 kommunale økonomimedarbejdere og ledere deltaget på kursusforløbet og lært om helt nye måder at styre økonomi og resultater på. Få mere information i programmet for kursusforløbet Fremtidens Økonomistyring.

Hvorfor Fremtidens økonomistyring?
De sidste 3-4 år er der i den økonomiske styring kommet øget fokus på effektbaseret styring. De knappe ressourcer har skabt behovet for at skabe mest mulig nytte af de offentlige aktiviteter både på kort og lang sigt, og herudover har komplicerede samspil mellem mange aktørers indsats på f.eks. sundheds- og socialområderne introduceret nye styringsmekanismer og styringsbehov. Du vil på Fremtidens økonomistyring lære, hvordan økonomisk og effektbaseret styring går hånd i hånd.

Økonomistyringsmodellerne skal udvikles med henblik på at skabe det størst mulige ledelsesrum. Der skal skabes maksimal effekt af de kommunale aktiviteter - og samtidig skal budgetterne holdes. Det kræver både tekniske kompetencer, faglig forståelse og en fingerspidsfornemmelse for, hvordan økonomistyringen virker, når den bringes ind i de faglige miljøer.

Læs eller se video med tidligere deltageres erfaringer med Fremtidens økonomistyring her.

Hvad lærer du på Fremtidens økonomistyring?
Det er afgørende, at forstå forudsætningerne for, hvordan de konkrete teknikker kan skabe sammenhæng og være udgangspunkt for god ledelse samt hvordan nye principper tilpasses i den enkelte kommune. Det lærer du på kursusforløbet Fremtidens økonomistyring, der giver dig en dybdegående viden om de økonomiske styringsmodeller og -redskaber, herunder hvordan de fungerer og spiller sammen.

Tildelingsmodeller på folkeskoleområdet skal fremme inklusionsarbejdet, understøtte den valgte skolestruktur og sikre incitamenter til øget kvalitet. Takstmodeller på det specialiserede område skal kunne rumme differentierede takster, incitamenter til kvalitetsforbedringer og reduktion af udgiftsniveau samt skabe bæredygtige tilbud. Overførselsprincipper skal indrettes, så de sikrer en hensigtsmæssig fordeling af ressourcerne mellem institutioner, fremmer omkostningseffektiv drift samtidig med, at servicerammeoverholdelsen skal kunne styres. Dette blot for at nævne nogle af temaerne for Fremtidens økonomistyring.

Fremtidens økonomistyring skaber rammerne for en integreret økonomisk styring med fokus på effekt og resultater. Kravene til den kommunale service er stigende og økonomien begrænset. Det kræver, at alle spiller på samme hold og at økonomistyringen er medspiller fremfor modspiller i det faglige arbejde.

Undervisere
Kurset er udviklet i samarbejde med Økonomidirektørforeningen og professor Per Nikolaj Bukh, som har tilrettelagt kurset. Undervisningen vil blive varetaget af Per Nikolaj Bukh, og du vil desuden høre indlæg fra en række udvalgte eksperter og praktikere.

Per Nikolaj Bukh er professor på Aalborg Universitet, hvor han beskæftiger sig med mål- og resultatstyring, effektbaseret styring samt økonomistyring og strategi. Han er en af landets førende eksperter i design af økonomistyringsmodeller og har mange års erfaring med praktisk orienterede udviklings- og undervisningsforløb. Herudover har Per Nikolaj Bukh rådgivet en mængde kommuner i forbindelse med indførelse af effektbaseret styring, budget- og tildelingsmodeller samt strategiske styringsmodeller.

Nyeste viden
Forløbet er baseret på den nyeste state-of-the-art viden om økonomistyring og knivskarpe erfaringer med, hvordan nye økonomistyringsteknikker fungerer, tilpasses og anvendes med fokus på en effekt- og resultatbaseret styringsmodel.

Alle deltagerne får et eksemplar af bogen Strategi og Styring med effekt: Danske Erfaringer, som Per Nikolaj Bukh har udgivet i foråret 2018 (DJØF Forlag). Bogen består af 20 kapitler skrevet af centrale praktikere og eksperter på området. Flere af indlæggene på kurset Fremtidens økonomistyring er baseret på bogens kapitler, og du får et unikt indblik i de nyeste og mest spændende erfaringer, ikke blot fra danske kommuner, men også fra andre dele af den offentlige sektor.

Få mere information i programmet for kursusforløbet Fremtidens Økonomistyring.

Deltag flere og opnå rabat
Vi har en rabatordning, som også gør det økonomisk fordelagtigt at deltage flere fra samme kommune: Deltager nr. 2 får 10% rabat, deltager nr. 3 får 20% rabat, deltager nr. 4 får 30% rabat.

Rabatordningen er lavet da vi har erfaring med at viden forankres kraftigere i organisationen, hvis der deltager flere fra samme kommune på samme hold. Vi vil dog gerne have dynamikken af forskelligheden mellem kommuner, så derfor gælder rabatten max 4 personer.
Rabatten fordeles ligeligt på deltagere fra samme kommune, hvor der er forskellig ean-nr.

Deltagelsesgaranti

Vær med online, hvis COVID-19 hindrer fysisk fremmøde. Læs mere her

Målgruppe

Kurset er relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring, samt ledende medarbejdere i kommunernes økonomi- og planlægningsafdelinger mv.

Kurset er også for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune.

Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styring.

Kursusdatoer
 • Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
  Session 1 (Internat)
  28.10.2021 kl. 09:00 - 29.10.2021 kl. 16:30
  Session 2 (Eksternat)
  11.11.2021 kl. 09:00 - 12.11.2021 kl. 16:30
  Session 3 (Internat)
  29.11.2021 kl. 09:00 - 30.11.2021 kl. 16:30
  Session 4 (Eksternat)
  09.12.2021 kl. 09:00 - 10.12.2021 kl. 16:30
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
Session 1 (Internat)
28.10.2021 kl. 09:00 - 29.10.2021 kl. 16:30
Session 2 (Eksternat)
11.11.2021 kl. 09:00 - 12.11.2021 kl. 16:30
Session 3 (Internat)
29.11.2021 kl. 09:00 - 30.11.2021 kl. 16:30
Session 4 (Eksternat)
09.12.2021 kl. 09:00 - 10.12.2021 kl. 16:30
Pris: 31.750 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning, samt to internatophold på Hotel Koldingfjord på session 1 og 3. Overnatninger på sessioner 2 og 4 kan tilkøbes (1.025 kr. pr. overnatning inkl. moms) direkte hos Hotel Koldingfjord. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Se rabatmuligheder i kursusteksten.
Tilmeldingsfrist15.09.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag