Målgruppe

Kurset er relevant for alle, der beskæftiger sig med økonomistyring både centralt og decentralt, samt ledende medarbejdere i kommunernes økonomi- og planlægningsafdelinger mv. Kurset er også for faglige ledere, der vil deltage i udviklingen af en ny styringsmodel, der skaber decentrale frihedsgrader og nye rammer for fremtidens kommune. Ligeledes giver kurset specialister med fokus på strategi, udvikling, styring, kvalitet og evaluering kompetencer til at deltage i udviklingen af økonomisk styring.

Kurset er udviklet i samarbejde med Økonomidirektørforeningen (ØDF) samt professor ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, som har tilrettelagt kurset og har det faglige ansvar for hele forløbet. Med kurset lægger COK og ØDF fundamentet for udviklingen af fremtidens økonomistyring til nutidens ledelsesbehov i kommunerne.

DER ER LEDIGE PLADSER, vær opmærksom på at tilmelding efter tilmeldingsfristen er økonomisk bindende.

Kursusdatoer
 • Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
  Session 1 (internat)
  20.09.2018 kl. 09:00 - 21.09.2018 kl. 16:30
  Session 2 (eksternat)
  04.10.2018 kl. 09:00 - 05.10.2018 kl. 16:30
  Session 3 (internat)
  25.10.2018 kl. 09:00 - 26.10.2018 kl. 16:30
  Session 4 (eksternat)
  08.11.2018 kl. 09:00 - 09.11.2018 kl. 16:30
Datoer
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
Session 1 (internat)
20.09.2018 kl. 09:00 - 21.09.2018 kl. 16:30
Session 2 (eksternat)
04.10.2018 kl. 09:00 - 05.10.2018 kl. 16:30
Session 3 (internat)
25.10.2018 kl. 09:00 - 26.10.2018 kl. 16:30
Session 4 (eksternat)
08.11.2018 kl. 09:00 - 09.11.2018 kl. 16:30
Pris: 30.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning, samt to internatophold på Hotel Koldingfjord på session 1 og 3. Evt. overnatninger på de øvrige sessioner (2 og 4) er for egen regning, og kan købes til 895 kr. pr. overnatning inkl. moms ved at kontakte Hotel Koldingfjord. Opnå rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme kommune (på samme hold): Få 10 % rabat på tilmelding af deltager nummer 2, 20 % rabat på tilmelding af deltager nummer 3 og 30 % rabat på tilmelding af deltager nummer 4. Rabatordningen er lavet da vi har erfaring med at viden forankres kraftigere i organisationen, hvis der deltager flere fra samme kommune på samme hold. Vi vil dog gerne have dynamikken af forskelligheden mellem kommuner, så derfor gælder rabatten max 4 personer. Rabatten fordeles ligeligt på deltagere fra samme kommune, hvor der er forskellig ean-nr. Faktura på totalbeløbet sendes efter fristens udløb. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist09.08.2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Fremtidens økonomistyring: Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel

Skab rammerne for en integreret økonomisk styring med landets mest specialiserede og praktisk anvendelige kursus i design af kommunal økonomistyring.

Omkring 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har allerede gennemført kursusforløbet. Nu har du også muligheden! Se program og videoen om forløbet under filer og links til højre.

Alle landets kommuner skal udvikle deres økonomistyringsmodeller med henblik på at skabe det størst mulige ledelsesrum. Der skal skabes maksimal effekt af de kommunale aktiviteter - og samtidig skal budgetterne holdes.

Vejen frem er at styrke den decentrale ledelseskraft og ved en moderne og effektiv effektbaseret styringsmodel give den enkelte leder de bedst mulige vilkår for at løse opgaver i dialog med medarbejderne. Det kræver, at økonomistyringsmodellen udvikles.

Eksempelvis skal tildelingsmodeller på folkeskoleområdet skal fremme inklusionsarbejdet, understøtte den valgte skolestruktur og sikre incitamenter til øget kvalitet. Mens takstmodeller på det specialiserede område skal kunne rumme differentierede takster, incitamenter til kvalitetsforbedringer og reduktion af udgiftsniveau samt skabe bæredygtige tilbud. Overførselsprincipper skal indrettes, så de sikrer en hensigtsmæssigt fordeling af ressourcerne mellem institutioner, fremmer omkostningseffektiv drift samtidig med at servicerammeoverholdelsen skal kunne styres. Dette blot for at nævne nogle af temaerne for Fremtidens Økonomistyring.

Vi har teknikker, metoder og erfaringer, og elementer er implementeret i mange kommuner. Fremtidens Økonomistyring skaber rammerne for en integreret økonomisk styring med fokus på effekt og resultater. Kravene til den kommunale service er stigende og økonomien begrænset. Det kræver, at alle spiller på samme hold og at økonomistyringen er medspiller fremfor modspiller i det faglige arbejde.

De sidste 3-4 år har den markante trend været, at der er blevet sat fokus på evidens og effektbaseret styring. De knappe ressourcer har øget behovet for at skabe mest mulig nytte af de offentlige aktiviteter både på kort og langt sigt. Komplicerede samspil mellem mange aktørers indsats på f.eks. sundheds- og socialområderne introducerer nye styringsmekanismer og styringsbehov. Derfor er det gennemgående tema i Fremtidens Økonomistyring omkostningseffektivitet - og derfor er et hovedsigte med forløbet at vise, hvordan økonomisk og effektbaseret styring går hånd i hånd.

Fremtidens Økonomistyring blev fra år 2010 til 2015 udbudt som et 12-dages forløb og mere end 400 deltagere gennemførte dette kursus. Fra foråret 2016 udbyder COK Fremtidens Økonomistyring som et fast grundkursus på 8 dage fordelt over 4 sessioner á 2 dage. Samtidig har du mulighed for at udbygge uddannelsen med specialiserede udviklingsforløb og nye fagmoduler. Se mere her: http://www.cok.dk/strategisk-økonomistyring

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er udviklet i samarbejde med Økonomidirektørforeningen (ØDF) samt professor ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, som har tilrettelagt kurset og har det faglige ansvar for hele forløbet. Med kurset lægger COK og ØDF fundamentet for udviklingen af fremtidens økonomistyring til nutidens ledelsesbehov i kommunerne.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er