Fremtidens Økonomistyring

COK og Økonomidirektørforeningen (ØDF) lægger fundamentet for udviklingen af fremtidens økonomistyring til nutidens ledelsesbehov i kommunerne. Indtil nu har mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere deltaget på kursusforløbet og lært om helt nye måder at styre økonomi og resultater på.  

Alle landets kommuner skal udvikle deres økonomistyringsmodeller for at skabe det størst mulige ledelsesrum. Der skal skabes maksimal effekt af de kommunale aktiviteter - og samtidig skal budgetterne holdes. Fremtidens Økonomistyring skaber rammerne for en integreret økonomisk styring med fokus på effekt og resultater og viser, hvordan økonomisk og effektbaseret styring går hånd i hånd. COK udbyder i samarbejde med professor Per Nikolaj Bukh forskellige kurser og undervisningsdage med afsæt i Fremtidens Økonomistyring. Nedenfor præsenteres de forskellige tilbud.

Fremtidens økonomistyring: Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel

Skab rammerne for en integreret økonomisk styring med landets mest specialiserede og praktisk anvendelige kursus i design af kommunal økonomistyring.

Se detaljer
Gem som favorit

8-dages kursus i Fremtidens Økonomistyring

Med det intensive 8-dages kursus lægges fundamentet for udviklingen af fremtidens økonomistyring med fokus på at adressere nutidens ledelsesbehov i kommunerne. Kommuner over hele landet har allerede integreret fremtidens teknikker i styringsmodellerne og har udviklet nye måder at gennemføre effektiv og tillidsbaseret styring. Disse erfaringer indgår i Fremtidens Økonomistyring, som er det mest specialiserede kursus i design af kommunal økonomistyring, der findes i Danmark. Det intensive 8-dages kursus giver dig de nødvendige kompetencer til at udvikle nye styringsmodeller i din kommune Se video om forløbet her eller  tilmeld dig her 

Fremtidens Økonomistyring blev fra år 2010 til 2015 udbudt som et 12-dages kursus og mere end 400 deltagere gennemførte dette kursus. Fra 2016 udbyder COK Fremtidens Økonomistyring som et fast grundkursus på otte dage fordelt over fire sessioner af to dage, og derudover tilbydes to valgmoduler af hver to dages varighed. Læs mere om de to valgmoduler herunder.

Valgmoduler og målrettede kurser i økonomistyring

Selvom kurset Fremtidens Økonomistyring er intensivt, er der naturligvis emner, vi ikke kommer ind på, og der er også emner, som der kan være behov for at gå mere i dybden med. Derfor har COK i samarbejde med professor Per Nikolaj Bukh tilrettelagt et valgmodul, som kan supplere kurset Fremtidens Økonomistyring: Omkostningsfordeling med Activity Based Costing. Kurset er ligeledes åbne for deltagere, der ikke har fulgt Fremtidens Økonomistyring. Hvis du tidligere har deltaget i Fremtidens Økonomistyring (enten forløbet på 12 dage eller forløbet på otte dage), får du 10 % rabat på hvert af de to valgmoduler.  

Temadag: Bliv ajourført om effektbaseret økonomistyring på én dag

COK afholder også en temadag om effektbaseret styring. Målgruppen er alle, som ikke har deltaget i kurset Fremtidens Økonomistyring, men som på én dag ønsker at få indsigt i, hvordan effektbaserede styringsmodeller kan skabe nye rammer for ledelse og ændre vilkårene for den økonomiske styring i kommunen. Hvis du har deltaget på Fremtidens Økonomistyring og gerne vil give dine kollegaer og chefer en hurtig introduktion til, hvad kurset Fremtidens Økonomistyring handler om, så tag dem med på temadagen. Læs mere her  

Skræddersyet økonomistyring

Endelig er der mulighed for at tilrettelægge forskellige former for kursus- og udviklingsforløb internt i egen kommune med udgangspunkt i indhold fra Fremtidens Økonomistyring og/eller de to valgmoduler Omkostningsfordeling med Activity Based Costing og Strategisk Mål- og Resultatstyring. Per Nikolaj Bukh har i samarbejde med COK tilrettelagt sådanne kurser i flere kommuner, således at der i forbindelse med konkret udviklingsarbejde og rådgivning udvikles, testes og indføres nye styringsmodeller, der er skræddersyet til din kommunes konkrete styringsbehov. Læs mere her.

Vil du vide mere?