COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Patientforløbskoordinering, kommunikation og psykologi

Her lærer du hvordan patientforløb bliver både sammenhængende, koordineret og optimeret. Og du får viden om psykologiske mekanismer og betydningen af forskellige former for kommunikation.

Med dette modul bliver du i stand til at analysere og vurdere patientforløb med afsæt i kerneopgaven. Du lærer, hvordan du medvirker til, at det enkelte forløb bliver sammenhængende, koordineret og optimeret både sundhedsfagligt, organisatorisk og patientoplevet, med andre ord medvirker til at patientforløbet bliver sammenhængende fra henvisning til afsluttet behandling.
Du lærer konstruktivt og professionelt at indgå i tværfaglige samarbejder om fortsatte forbedringer i patientforløbene.
Du får en større forståelse for relationers betydning både ift. patienter, kolleger og samarbejdspartnere.

Indhold

Patientforløbskoordinering

 • Henvisning, visitation, udredning, diagnosticering, behandling, kontrol, efterbehandling og rehabilitering
 • Forløbsprogrammer
 • Pakkeforløb
 • Nationalt Kvalitetsprogram for sundhedsområdet som relaterer sig til forløbskoordinering
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Relationel koordinering

Kommunikation

 • Skriftlig kommunikation med patienter
 • Mundtlig kommunikation
 • Mødefacilitering
 • Kommunikation via hjemmesider og lignende
 • Kommunikationsteori og kommunikationsmodeller
 • Processtyring og redskaber

Psykologi

 • Krisepsykologi
 • Holdninger/fordomme/værdier
 • Tværfaglighed, relationer og kultur
 • Relationel koordinering

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om visitation, udredning, diagnosticering, behandling, kontrol, efterbehandling og rehabilitering
 • have viden om forløbsprogrammer, pakkeforløb og sundhedsaftalerne
 • ud fra en psykologisk vinkel kunne forstå, hvordan og hvorfor patienter, pårørende og samarbejdspartnere agerer, som de gør
 • forstå, hvorledes personlige holdninger og fordomme påvirker relationer mellem mennesker, og kunne skelne mellem personlige og professionelle holdninger
 • kunne danne sig overblik over de forskellige modeller for kommunikation, herunder reflektere over etiske aspekter i samtaler og deres egen rolle
 • have viden om god patientkommunikation og delelementerne heri
 • have kendskab til metoder inden for psykologi og processtyring.

De studerende skal

 • administrativt kunne overskue og styre et patientforløb fra A til Z, også på tværs af sektorgrænser
 • kunne gennemføre en analyse og vurdere de psykologiske og logistiske problemstillinger inden for et patientforløb
 • kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille og vælge løsningsmuligheder
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsnings-muligheder til patienter/pårørende og samarbejdspartnere
 • kunne analysere en kommunikationssekvens og opstille alternative kommunikationsmuligheder
 • kunne strukturere og styre en samtale, så der skabes en konstruktiv dialog.

De studerende skal

 • kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til forløbskoordinering, også på tværsektorielt
 • kunne bidrage fagligt og personligt til forandringer på afdelingerne og kunne forholde sig kritisk til egen rolle i mødet med patienter/pårørende og samarbejdspartnere
 • kunne deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en professionel tilgang
 • kunne identificere og kvalifivere muligheder inden for eget arbejdsområde.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Et obligatorisk modul på Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Skriftlig individuel 48 timers eksamen

ECTS
10.00
Målgruppe

Lægesekretærer og andre klinisk sundhedsfaglige medarbejdere.

Kursusdatoer
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Forløbskoordinering
  januar 2021 - maj 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  maj 2021
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Forløbskoordinering
  januar 2021 - maj 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  maj 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Forløbskoordinering
  januar 2021 - maj 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  maj 2021
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Forløbskoordinering
  januar 2021 - maj 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  maj 2021
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Forløbskoordinering
  januar 2021 - maj 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  maj 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Forløbskoordinering
  august 2021 - november 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  november 2021
Videoer
Se video om kurset
Se video om kurset
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
Forløbskoordinering
januar 2021 - maj 2021
Skriftlig individuel 48 timers eksamen
maj 2021
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.11.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er