NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Forhandlingsteknik og løsningsfokuseret dialog i Teknik og Miljø

Forhandlingsteknik er strategisk og taktisk båret af kommunikative og relationelle færdigheder.

Kender du til at stå i situationer med borgere, ildsjæle, developere, organisationer, lokalråd, bygherrer eller rådgivere, hvor modparten har nogle ønsker og interesser, som enten ikke er lovmæssigt muligt eller som strider mod de politiske retningslinjer og/eller den fagligt bedste løsning?

Så oplever du måske også at du indimellem mangler de rigtige redskaber til at kunne forhandle en løsning hjem eller få skabt en fair proces omkring sagsbehandlingen.

Komponent har udviklet et kursus til dig som ønsker at kunne balancere mellem jura, forskellige interessenter og almenvældets interesser i et fagprofessionelt forhandlingsrum.

Vi skal som myndigheder altid være vores position bevidst – vi har i mange situationer magten til og magten over, udfaldsrummet af en forhandling. Men det er en position som kræver stor ydmyghed, da det politiske udgangspunkt ofte er samskabende løsninger.

Som sags-og projektmedarbejder er der 3 aspekter du skal være opmærksom på – Indhold, relationer og faglighed. Aspekter der skal spille afvejet sammen i forhold til politik, interesser, fair processer, muligheds- og vilkårsrum.

Mange forhandlinger sker med en part, som vi måske kun har kontakt med en gang eller meget få gange. Andre gange er det en modpart, som vi ofte samarbejder med og skal fortsætte et samarbejde med.

Alligevel kalder begge situationer på en relation der skal opbygges og etableres for at et fornuftigt forhandlingsresultat kan opnås. og i sidste tilfælde er det afgørende at der skabes en tillidsfuld relation, der er stærk og holdbar i længden og skaber resultater.

Hvad er det for et udfaldsrum vi arbejder i? Hvad er vilkårene og mulighederne/potentialet? Hvilke strategier og taktikker, kan anvendes i forskellige situationer? Hvad er psykologien i forhandlingen – også uden for forhandlingsrummet. Hvordan forstår vi og analyserer modpartens behov og ønsker som ikke altid er det der bliver sagt.

Kursusform
Kurset afvikles i en kombination af virtuel undervisning og fysisk tilstedeværelse med afsæt i konkrete indsendte cases.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sags- og projektmedarbejdere indenfor natur, miljø, plan, byggeri og vej som har behov for viden og færdigheder i forhandlingsteknik og fair processer i et gennemsigtigt vilkårs- og mulighedsrum

Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag