NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Forhandling for myndighedsrådgivere

Måske har du som myndighedsrådgiver siddet i en forhandlingssituation og følt ubehag. Eller måske har du set på en borgers aktuelle takst og tænkt, om den mon er korrekt.

Indhold

Dette kursus henvender sig til alle myndighedsrådgivere og disses nærmeste ledere, der ønsker at blive mere skarpe på både takstvurdering og forhandling, og som er optaget af overensstemmelsen mellem borgerens behov og taksten.

Baggrund

Myndighedsrådgivere på socialområdet indgår løbende i samarbejde med interne og eksterne leverandører af sociale tilbud. Dette stiller krav til rådgiverne om at mestre forhandling og kommunikation, således dette sættes i relation til den socialfaglige vurdering.
Samtidig er der i mange kommuner et højt udgiftsniveau på området, hvorfor en økonomisk bevidsthed og forhandlingskompetencer hos rådgiverne kan øge den langsigtede økonomiske styring.

Indhold

Kurset stiller skarpt på både borgerens behov og økonomi. Formålet er at give myndighedsrådgivere værktøjer til at forhandle med sociale tilbud på både professionel og kompetent vis, således der i højere grad kan sikres en sammenhæng mellem borgernes behov og takst i hver enkelt sag. Kurset indeholder derfor både teori og best practice indenfor forhandling på socialområdet, lige såvel som caseøvelser.

Læringsudbytte

Når du har deltaget på kurset, vil du have praktiske værktøjer, således du fremadrettet kan spotte, forberede og indfri et forhandlingspotentiale i borgersager med behov for eller bevilget støtte til botilbud, støtte i eget hjem og aktivitetstilbud/samværstilbud.

På kurset bliver du blandt andet præsenteret for en forståelsesramme, en analyseramme og et sæt tjeklister, der fremadrettet kan benyttes aktivt i forhandlinger på socialområdet.
Du vil blandt andet have fået viden om:

 • Sammenhængen mellem borgerens behov og taksten
 • Takstforståelse
 • Forhandlingspsykologi
 • Kommunikation
Tilrettelæggelse

Kurset består af 2 kursusdage uden overnatning.

Undervisningen vil veksle mellem teori, øvelser, cases og fælles dialog. Denne vekslende form benyttes for at inddrage deltagerne aktivt og give en langsigtet læring.

Undervisere/ Oplægsholdere

Anne Brorson er uddannet socialrådgiver, samt diplomuddannet leder suppleret med KRAP- og forhandleruddannelse. Hun har arbejdet både som myndighedsrådgiver, botilbudsleder og forhandler på socialområdet, hvorfor hun kender forhandlingens kunst på både teoretisk og praktisk plan - fra begge sider af forhandlingsbordet.

Tidligere kursist udtaler "Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet forinden kurset, men det har været én af de mest lærerige kurser jeg har været på længe. Jeg er blevet meget skarpere på at tyde tilbudsportalen, forstå vigtigheden af at forventningsafstemne med tilbudene og ikke mindst, sikre at der er en overensstemmelse mellem behov, indsats og takst"

Målgruppe

Myndighedsrådgivere samt nærmeste ledelse på socialområdet.

Kursusdatoer
 • Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Forhandling for myndighedsrådgivere
  Dag 1 - 28.09.2021 kl. 09:00 - kl. 15:30
  Dag 2 - 29.09.2021 kl. 09:00 - kl. 15:30
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Forhandling for myndighedsrådgivere
Dag 1 - 28.09.2021 kl. 09:00 - kl. 15:30
Dag 2 - 29.09.2021 kl. 09:00 - kl. 15:30
Pris: 4.700 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Forløbet er et eksternat dvs. uden overnatning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist31.08.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:00
  Morgenmad og velkomst
  Der vil være naturligt indlagte pauser med kaffe, te og frugt.
  Frokost ca. kl. 12.00
 • Spot forhandlingspotentialet
 • Hvad betyder det at forhandle, og hvilke mekanismer indgår
 • Samspillet mellem socialrådgiverfagligheden og forhandlingen
 • Forhandlingspotentiale – hvad og hvor
 • Sammenhæng mellem sagsgange og forhandling, herunder også betalingsaftaler
 • Tjeklister for forhandlingspotentialet i sagsbehandlingens faser
 • Takstforståelse, herunder også rammeaftaler
 • 15:00
  Tak for i dag - på gensyn i morgen
Dag 2
 • 09:00
  Morgenmad og velkomst
  Der vil være naturligt indlagte pauser med kaffe, te og frugt.
  Frokost ca. kl. 12.00
 • Temaet: ”Forbered forhandlingen”
 • Sammenhæng mellem borgerens støttebehov og tilbuddets indsats
 • Den nødvendige information om støttebehovet for at kunne forberede en forhandling
 • Den mentale forberedelse til forhandlingen
 • Forberedelse af kommunikation og samarbejdsrelation
 • Temaet: ”Indfri forhandlingspotentialet”
 • Forhandlingspsykologi
 • Kommunikation og samtaleteknik
 • Kommunikative og forhandlingsmæssige faldgruber
 • Fasthold forhandlingsresultatet
 • 15:30
  Tak for denne gang.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag