NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Forebyggelse af skolefravær blandt børn med autisme

Arbejder du med børn med autisme, som har svært ved at komme i skole?

Ønsker du nyeste viden og redskaber til at understøtte dit arbejde? Så har du muligheden for at deltage i dette spændende og praksisnære kursus.

Et langt skolefravær har store konsekvenser for et barn med autisme, både socialt og fagligt. VIVEs rapport om unge voksne med autisme og social isolation fra 2019 viser, at børn med højt skolefravær er i stor risiko for at blive isoleret, ikke kun i skolealderen, men også i deres voksne liv. De kommer måske ikke videre i uddannelsessystemet og får muligvis ikke et job.

Det er derfor vigtigt at spore mistrivsel i tide og sætte ind med den nødvendige indsats så tidligt, at barnet bliver i skolen og ikke ender med skolevægring.

Børn med autisme kan ofte have det svært i skolen. De kan have vanskeligt ved at forstå kollektive beskeder, være fleksible, indgå i sociale sammenhænge og håndtere store mængder af indtryk og krav. En del børn med autisme har også kognitive vanskeligheder med at skabe overblik, planlægge, tage initiativ og omsætte erfaring fra en situation til en anden.

På dette kursus bliver du klædt på til at styrke din forebyggende indsats mod skolefravær. Undervisningen er praksisnær og underviserne præsenterer konkrete redskaber, som kan bruges i arbejde med skolevægring - lige fra afdækning af problematikken, til at bryde isolationen og skabe en bæredygtig indsats.

Udbytte
Nyeste viden om og forståelse for børn og unge, som har problematisk skolefravær eller skolevægring
Overblik over fraværstyper opg faktorer, detr påvirker fraværet
Viden om skolevægring og diagnoser - med vægt på autisme
Indblik i, hvorfor der er behov for en grundig afdækning af bagvedliggende faktorer for at komme skolefravær til livs
Redskaber til at arbejde med skolefravær, som f.eks. metode til afdækning af årsagen til skolefravær, samtalemodel og mentantaliseringsredskaber til arbejdet med skolefravær.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset udbydes i samarbejde med kKursuscenter Sputnik, som har siddet i Socialstyrelsens udviklingsgruppe om skolevægring samt deltager i internationale forskningsnetværk.

Underviser Gunnar Dehn er uddannet lærer med efteruddannelse i systemisk-narrativ metode og mentaliseringsbaseret familiebehandling. Som VISO-specialist rådgiver han i komplicerede skolevægringssager i hele landet. Han har senest holdt oplæg om temaet på den nationale autismekonference SIKON.

Målgruppe

Kurset er praksisnært og relevant for lærere og pædagoger, der arbejder med reduktion af skolefravær blandt børn med diagnoser

Kursusdatoer
 • Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  02.03.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  10.05.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
02.03.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 2.695 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingsfrist02.02.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Velkomst
 • 09:10
  Formiddagens program
  Nyeste viden om skolefravær
  Autisme og skolefravær
  Afdækning af skolefravær
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Eftermiddagens program
  Hvad værger barnet sig imod?
  Redskaber til at arbejde med skolefravær
  Samtalemodel til børn med skolefravær
 • 15:45
  Opsamling og afrunding
 • 16:00
  Kursusdagen slut

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag