NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Hvordan forbedrer du effektivitet og trivsel - samtidig?

Medarbejdere, der har mulighed for at være effektive og skabe værdi i dagligdagen trives bedre, viser ny forskning. Rekvirer en temadag hjem til din kommune og hør, hvordan du skaber både effektivitet

Indhold

Her får du nyeste viden om effektivitet og trivsel, en måling af trivsel og værdiskabelse i en afdeling eller sektion i din organisation og forslag til, hvordan leder og medarbejdere sammen identificerer konkrete initiativer, der forbedrer både effektivitet og trivsel.

Ny internationalt anerkendt forskning fra Aarhus Universitet viser, at giver man medarbejderne mulighed for at være mere effektive og skabe mere værdi i hverdagen, trives de bedre. På denne temadag giver vi dig et indblik i den nye forskning, og du præsenteres for konkrete værktøjer til at måle og udvikle effektivitet og trivsel med afsæt i kerneopgaven.

Forud for temadagen gennemfører vi en minimåling i en afdeling eller sektion i din kommune. De anonymiserede målinger anvendes som grundlag for at diskutere måleresultater og mulige indsatser, ligesom du vil få konkrete forslag til arbejdet med at identificere initiativer, der forbedrer både trivsel og effektivitet.

Formålet med dagen er bl.a. at:
- præsentere dig for de nyeste forskningsresultater om sammenhængen mellem effektivitet og trivsel
- perspektivere forskningsresultaterne og deres anvendelse i kommunernes løbende arbejde med både effektivitet og medarbejdertrivsel samt drøfte de generelle styrker, udfordringer og muligheder, minimålingen peger på
- introducere dig for konkrete værktøjer til at måle medarbejdernes oplevelse af nuværende vilkår og rammer for at være effektive og skabe værdi i dagligdagen
- introducere dig for metoder og modeller til det lokale arbejde med udvikling af både effektivitet og trivsel med afsæt i kerneopgaven
- give dig mulighed for at drøfte egne måleresultater og indsatser

Undervisere/ Oplægsholdere

Jacob Kjær Eskildsen, professor og institutleder ved Aahus Universitet
Mikkel Nüssler, cand.merc., associate professor ved Aarhus Universitet og ejer af Insight Inc.

Temadagen udbydes i samarbejde med Aarhus Universitet, The Productive Workplace, Insight Inc. og mindHR.

Målgruppe

Temadagen er for kommunale HR-chefer og -medarbejdere samt andre, der interesserer sig for medarbejdertrivsel og produktivitet.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag