Målgruppe

Kurset er for skolelederteams, der skal til eller er i gang med at implementere læringsplatforme som en del af BPI. Vi anbefaler, at hele skolelederteamet deltager.

Gem som favorit

Implementering af læringsplatform: Forandringsledelse for skoleledere

Bliv klædt på til at lede implementeringen af Aula, læringsplatform og digital didaktik – tre dages kursus for skoleledelser.

KL og COK har udviklet et kursusforløb, der understøtter skoleledelserne i den organisatoriske implementering af læringsplatforme og Aula som en del af Brugerportalsinitiativet (BPI).

Vi sætter fokus på forandringsledelse i et digitalt perspektiv, og i løbet af tre undervisningsdage får skoleledelsen ny viden og konkrete værktøjer til at:

  • understøtte det pædagogiske personale i at anvende læringsplatforme
  • bruge læringsplatforme som pædagogisk ledelsesværktøj
  • udvikle skolens digitale dokumentations- og evalueringskultur
  • lede det fagprofessionelle samarbejde om elevers læring i en digitalt understøttet praksis
  • håndtere og lede de processer, som følger med implementering og ledelse af digitalisering i folkeskolen.

Efter kurset har I som ledelsesgruppe en bedre forståelse for ledelsesopgaven i den digitale forandringsproces, og I er enige om hvilke opgaver og processer, der skal gennemføres for at opnå succesfuld implementering af Aula og læringsplatform på jeres skole.

Indhold

Dag 1: Baggrund og visioner for implementering af Aula og læringsplatform, herunder krav til deling, samarbejde, sikkerhed og læringsledelse.
Dag 2: Kompetencebehov og -udvikling hos ledere og medarbejdere samt metoder til at sikre, at de rette kompetencer er tilstede på skolen
Dag 3: Realisering af de overordnede målsætninger og fokuspunkter for implementering af BPI med udgangspunkt i jeres digitale handlingsplan

Se temaer og udbytte for de enkelte dage i programmet nederst på siden.

Kursus forankret i jeres praksis
På kurset tager vi udgangspunkt i jeres lokale praksis. Det vil sige, at I arbejder med konkrete opgaver og processer fra jeres egen skole, ligesom temaerne og opgaverne på kurset bidrager direkte til værdiskabelse og forandring hos jer. Som et led i undervisningen inviterer vi f.eks. skolens kulturbærende medarbejdere med, så I kan skabe rammen for et godt samarbejde om kommende initiativer.

Undervisningen veksler mellem undervisning, oplæg, teori, refleksion, øvelser og gruppearbejde, og mellem undervisningsgangene har I mulighed for at arbejde med viden, tiltag og opgaver i egen organisation.

Om Brugerportalsinitiativet
Brugerportalsinitiativet (BPI) er et digitalt udviklingsinitiativ, som skal understøtte, at elever, lærere og forældre oplever en digitalt sammenhængende folkeskole. Omdrejningspunktet for BPI er, at alle skoler benytter et fælles kommunikations- og samarbejdsplatform (Aula) og implementerer en læringsplatform, der understøtter forvaltning, ledelse og fagpersoner i at arbejde systematisk med læringsmålsunderstøttet og datainformeret undervisning. Læs mere om Brugerportalsinitiativet her.

Artikel: Seks gode råd til implementering af læringsplatform
Mads-Peter Galtt er projektleder i KL, hvor han arbejder med den organisatoriske implementering af Aula og læringsplatforme under BrugerPortalsInitiativet (BPI). Her giver han seks gode råd til, hvordan skoleledelsen lykkes med den organisatoriske implementering af læringsplatforme: Læs artiklen her .

Undervisere/ Oplægsholdere

Kit Roesen, programchef i KL
Mads-Peter Galtt, projektleder i KL
Susanne Harder, chefkonsulent i COK

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er