Målgruppe

Administrative medarbejdere i folkeskoler og fra forvaltningen med kontakt til skolerne.

Kursusdatoer
 • Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa
  23.09.2019 kl. 12:00 - 25.09.2019 kl. 12:00
Datoer
Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa
23.09.2019 kl. 12:00 - 25.09.2019 kl. 12:00
Pris: 7.995 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.
Tilmeldingsfrist15.08.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling

Et kursus der udbydes i samarbejde med Landsforeningen for skolesekretærer.

Din mulighed for intensiv kompetenceudvikling.
En redesignet klassiker – som bare bliver bedre og bedre.
Styrk dine kompetencer inden for administration i folkeskolen!

For 42. gang inviterer vi til 3 dage sammen med andre administrative medarbejdere, koordinatorer og forvaltningsfolk fra hele landet. Fælles for alle er, at de har den danske folkeskole som stedet, hvor de tilbringer mange af deres vågne timer, og hvor børnenes glade smil og forældres samarbejde er omdrejningspunkt.

Måske kender du allerede kurset – eller kender kollegaer, som var afsted sidste år; eller for mange år siden. Selvom COK afvikler kurset år efter år – så er der her i 2019 endnu mere brug for ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer til at tage med hjem til det daglige arbejde. Derfor har vi endnu engang skabt det bedste program, som også sætter fokus på viden, inspiration og ikke mindst erfaringsudveksling blandt dine kollegaer fra hele Danmark.

Temaerne i programmet er udvalgt, udviklet og skåret til af vores mange dialoger med skolesekretærer fra hele landet, Landsforeningen af skolesekretærer og ikke mindst tidligere deltageres feedback til os i COK.

Folkeskole i mediernes konstante søgelys, ny lovgivning, skoler – og ikke mindst SFO’er der bliver lagt sammen, centrale opgaver som er blevet decentrale, nye tendenser indenfor (uformel) ledelse, økonomistyring og et stigende krav om digitalisering kalder på nytænkning, omstilling og nye roller i folkeskolen – også for skolens administrative medarbejder.

Men hvordan ruster du dig – fortsat - til de mange nye opgaver i dagligdagen som administrativ medarbejder på – og omkring – skolen? Hvordan bliver du klædt på til at gå tilbage til din egen skole eller forvaltning, og fortælle om udviklingen indenfor folkeskolen?

Brug 3 dage sammen med andre administrative medarbejdere, koordinatorer og forvaltningsfolk fra hele landet - og få også et godt grin og tanker i omgivelser hvor der er højt til loftet.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 12:00
  Ankomst og frokost på Den Gamle Kommunale Højskole
 • 13:15
  Velkomst, rammesætning og præsentation af programmet
  Kursusleder, studievejleder Claudia Grassi Ahlburg, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

  Hver deltager beskriver en konkret og praksisnær problemstilling, der følger hende gennem alle dagene. Der samles løbende op i en proceshåndbog.

  Forinden hver workshop er der udvalgt et særligt perspektiv - som følger én i workshoppen:

  - Samarbejdet!
  - Forældrene kommer!
  - Robotterne overtager
 • 13:45
  Workshoprunde 1 – vælg din tilgang
  Det gode samarbejde i skole- og forældrebestyrelser - redskaber til dig som skolesekretær
  Hvordan kan vi sætte fokus på lovgivningsmæssige rammer for bestyrelsesarbejdet, herunder f.eks. principper, budgetanvendelse, tavshedspligt, tilsyn, udtalelser og høringssvar – og spille en afgørende rolle som skolesekretær? Med udgangspunkt i erfaringerne fra en lang række konkrete forløb, sætter workshoppen også spot på hvad du kan gøre mere af – i forhold til betydningen af forældreinddragelse - i fremtiden som skolesekretær på din skole.

  Workshoppen faciliteres af Jane Mucha, specialkonsulent i Pædagogik, Udvikling og Inklusion i Slagelse Kommune.  Budget og styring af lønbudgettet
  Skolernes økonomi og styring er under forandring: Tjenestetidsreglerne er afskaffet, skolereformen er trådt i kraft og inklusion og et øget ledelsesrum ude på skolerne er i fokus. Som skolesekretær er arbejdet med økonomi en vigtig del, og med denne intensive temadag får du viden om skolernes økonomi og ikke mindst styring af økonomien løbende på skolen. Workshoppen giver dig således forståelse for og værktøjer til at varetage økonomiopgaverne – og vi giver konkrete anvisninger til øget samarbejde mellem dig og din skoleledelse når det kommer til det med tallene...!

  Workshop med Søren Mikkelsen, viceskoleleder Vonsild Skole, Kolding Kommune og
  Tove Blak Meldgaard, skolesekretær Vonsild Skole, Kolding Kommune
  Chefkonsulent Klaus Axelsen, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling
 • 16:15
  Spørge-saloner som gå-tur ved vandet
  Lad workshoppens ideer og tanker falde til ro
 • 17:00
  Erfaring, undring og udfordringer for mig som administrativ medarbejder i – og omkring – folkeskolen
  Erfaringsudveksling og fordybelse samt indsigt i deltagernes egne historier og udfordringer fra skolesekretærjobbet.
 • 18:00
  Afrunding af dagen – vi samler op på udfordringerne
 • 18:30
  Pause
 • 19:00
  Middag
Dag 2
 • 06:30
  Morgenbuffét
 • 08:00
  Hvor er vi nu i 2019? AULA som samarbejdsplatform i folkeskolen?
  AULA er i luften! Efter sommerferien er AULA som kommunikationsplatform en realitet, og skal nu fungere som stedet, hvor elever, lærere, pædagoger, forældre samt en række kommunale medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet kan få og dele information omkring barnets hverdag.

  Når Aula - helt konkret - giver adgang til information fra en række forskellige systemer, f.eks. skolens læringsplatform og nationale IT-services, så kan skolesekretæren spille en markant rolle i både udrulningen og succesen for samarbejdsplatformen. Hør erfaringerne – fra både før og efter sommerferien – fra Egedal Kommune, hvor Mads-Peter Galtt vil fortælle om erfaringerne indtil videre, og hvordan kan han ser du kan understøtte din skoleledelse endnu mere i udrulningen af AULA?

  Oplæg ved Mads-Peter Galtt, Projektleder og digitaliseringskonsulent, Egedal Kommune.
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Workshoprunde 2 – vælg din tilgang
  Styr på tiden - sådan laver du Skrivebords-LEAN

  Hvordan styrker du muligheden for at tilrettelægge dit arbejde i hverdagen til gavn for såvel dit arbejdsmiljø og trivsel som din produktivitet? Her taler vi ikke om akademiske begreber som selvledelse eller bedre organisering, men at du med nogle relativt simple greb og en struktureret tilgang til arbejdet, kan skabe et bedre flow i arbejdet og større overblik over opgaver, kalender og indbakke. Vi kommer omkring følgende emner:

  Sund/usund arbejdstid: En forståelse for, hvorfor det er vigtigt at bevare overblikket og en struktur i sit arbejde og introduktion til styringsprincipper/regler der kan understøtte dette.

  Outlook: Kort introduktion til de vigtigste - og oversete - funktioner i Outlook (brug af opgaveliste, oprettelse af regler og genveje, tilpasning af layout m.m.). Deltagerne får udleveret skriftlige vejledninger, så de efterfølgende kan bruge dem i eget arbejde.

  Vaner: Indblik i - The habit loop - og hvordan man kan arbejde bevidst med at ændre og fastholde vaner.

  Workshoppen faciliteres af Morten Rüsz fra konsulentvirksomheden Rüsz&Strøm.
  Væk din indre robot - tag hånd om arbejdsgangsprocesserne i dit arbejde

  Omlægning af arbejdsgange er en del af hverdagen for på skolen - og derfor vil denne workshop introducere dig for de grundlæggende principper for, hvordan en god administrativ arbejdsgang kan analyseres og redesignes.

  Og hvorfor nu det? For at gennemføre succesfulde automatiseringer, effektiviseringer og forbedringer af jeres opgaver, er en målrettet analyse og redesign af arbejdsgange ofte nødvendigt. Arbejdsgangene kan være ineffektive og have for mange tilbageløb og dermed være omkostningstunge og skabe dårlig trivsel. Arbejdsgangene skal være tilrettelagt efter den ’service’ eller ’ydelse’, skolen ønsker at levere til elever, lærere, pædagoger eller forældre eller efter de IT-systemer, som medarbejderen har til rådighed - ellers kan processerne risikere ikke at være de bedste af slagsen.

  Hvis man som administrativ medarbejder har forståelse for og kender til de værktøjer, som anvendes i større og mindre forandringsprojekter, så stiger kvaliteten og effektiviteten i det enkelte processer. Hvorfor gør den det? Fordi det er hos eksperten, at de nye idéer fødes, og det er eksperten, der i sidste ende skal 'bære' implementeringen – også af digitaliseringen.

  Workshoppen faciliteres af Gitte Svendsen, KL.
 • 15:30
  Spørge-saloner som gå-tur ved vandet
  Lad workshoppens ideer og tanker falde til ro
 • 16:15
  Magtanvendelse i skolen – hvad må vi og hvad kan vi?
  Vold og trusler er et stigende problem på skoler og i dagtilbud. Spark, slag og verbale udfald er desværre ikke ukendte fænomener i skolesekretærernes møde med elever og forældre.

  På workshoppen er der fokus på de udfordringer, du som skolesekretær oplever i din dagligdag, når du møder oprevne elever eller forældre. Gennem skiftevis oplæg og små cases gennemgås de juridiske rammer for skolesekretærernes møde med elever og forældre:

  - Hvornår må man anvende magt overfor en elev?
  - Hvornår og hvor længe må skolen tilbageholde en elevs private genstande, f.eks. en mobiltelefon?
  - Kan man nægte forældre adgang til skolen, hvis de f.eks. opfører sig truende eller voldeligt?

  De grundlæggende krav, som forvaltningsloven stiller til de afgørelser, som skolen træffer, vil blive gennemgået, ligesom du vil få inspiration til nye løsningsmodeller og strategier til håndteringen af truende eller voldelige elever eller forældre.

  Gennem juridiske og pædagogiske briller får du nu mulighed for sammen med dine kollegaer at blive klogere på, hvad du må og ikke må rent juridisk, samt inspiration til nye løsningsmodeller og strategier i situationer med truende eller voldelige elever eller forældre.

  Workshoppen faciliteres af jurist Helle Betina Hansen.
 • 18:15
  Afrunding – vi samler op på dagen og udfordringen
 • 19:00
  Middag
Dag 3
 • 06:30
  Morgenbuffét
 • 08:00
  At arbejde med forældrene som borgere: Hvad gør det ved os og andre – og hvad gør vi ved det?
  Målet med forældrene er oftest klart: Du skal sikre, at forældrene føler sig hjulpet. Men på skolen tilbydes du dog sjældent konkrete strategier til at nå dette mål andet end at ”bruge sig selv”. Men hvad vil det egentlig sige? Hvordan gøres det uden personlige omkostninger? Kan det forhindres, at den enkelte skolesekretær tager arbejdet (og forældrene) med hjem? Hvordan undgår man, at medarbejdere bliver enten overinvolverede eller kyniske?

  - Hvilke dynamikker optræder i samarbejdet med og omkring forældrene, og hvordan kan der arbejdes professionelt i det?
  - Hvordan gøres forældre til en medspiller fremfor en modspiller?
  - Hvordan skabes medarbejdere, der er indrestyrede og grænsesættende i stedet for ydrestyrede og overinvolverede?

  Oplæg og proces ved Jacob Thorsen. Jacob er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og arbejder aktuelt som personale- og krisepsykolog i Røde Kors, Asyl. Herudover har Jacob etableret sig som selvstændig psykolog med fokus på undervisning til offentlige organisationer.
 • 11:15
  Afrunding og evaluering
 • 12:00
  Frokost og afrejse

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er