Målgruppe

Administrative medarbejdere i folkeskoler og fra forvaltningen med kontakt til skolerne.

Kursusdatoer
 • Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa
  24.09.2018 kl. 12:00 - 26.09.2018 kl. 12:00
Datoer
Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa
24.09.2018 kl. 12:00 - 26.09.2018 kl. 12:00
Pris: 7.998 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.
Tilmeldingsfrist14.08.2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling

Et kursus der udbydes i samarbejde med Landsforeningen for skolesekretærer.

En redesignet klassiker – som bare bliver bedre og bedre.

Styrk dine kompetencer inden for administration i folkeskolen!

For 41. gang inviterer vi til 3 dage sammen med andre administrative medarbejdere, koordinatorer og forvaltningsfolk fra hele landet. Fælles for alle er, at de har den danske folkeskole som omdrejningspunkt. Selvom kurset afvikles år efter år – så er der endnu mere brug for ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer til at tage med hjem til det daglige arbejde. Derfor har vi endnu engang skabt det bedste program, som også sætter fokus på viden- og erfaringsudveksling blandt deltagerne. Denne gang har vi valgt at ’bryde’ programmet endnu mere op – med fokus på dine udfordringer og i samspil med en lang række forskellige workshops.

Folkeskolereform, skoler der bliver slået sammen, centrale opgaver som er blevet decentrale, nye tendenser indenfor styring og (uformel) ledelse og et stigende krav om digitalisering kalder på nytænkning og omstilling i folkeskolen – også for skolens administrative medarbejder. Men hvordan ruster du dig – fortsat - til de mange nye opgaver i dagligdagen som administrativ medarbejder på – og omkring – skolen? Hvordan bliver du klædt på til at gå tilbage til din egen skole eller forvaltning, og fortælle om udviklingen indenfor folkeskolen?

Brug 3 dage sammen med andre administrative medarbejdere, koordinatorer og forvaltningsfolk fra hele landet - og få også et godt grin og tanker i omgivelser hvor der er højt til loftet.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 12:00
  Ankomst og frokost på Den Gamle Kommunale Højskole
 • 13:00
  Velkomst og præsentation af programmet
  Kursusleder Claudia Grassi Ahlburg, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling.
 • 13:15
  Vælg en udfordring fra din dagligdag som skolesekretær anno 2018
  Hver deltager beskriver en konkret og praksisnær problemstilling, der følger hende gennem alle dagene. Der samles løbende op i en proceshåndbog.

  Forinden hver workshop udvælger man et særligt perspektiv – som følger én i workshoppen:

  - Mig og min skoleledelse
  - Forældrene kommer!
  - Robotterne overtager
 • 14:00
  Workshoprunde 1 – vælg din tilgang:
 • Bedre forældresamarbejde/-dialog– redskaber til dig som skolesekretær
  Hvordan kan vi sætte fokus på forældrenes oplevelse af god service og procesretfærdighed i dialogen med os som skolesekretær- samtidig med, at vi kan frigøre tid og styrker tilfredsheden af vores arbejde? Med udgangspunkt i en gennemprøvet evidensbaseret metode, der skaber markante resultater i den borgernære sagsbehandling og myndighedsudøvelse, sætter workshoppen spot på hvad du kan gøre mere af i fremtiden som skolesekretær. I mødet med forældrene handler det nemlig oftest om kommunikation frem for henvendelsens egentlige indhold.

  Workshoppen faciliteres af pressekonsulent Jes Vitting, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling.
 • Budget, daglig økonomistyring og ledelsesrapportering
  Få hjælp til hvor du finder din afdelings eller institutions budget. Få også forståelse for budgettets forudsætninger, så du bedre kan vurdere om de er realistiske i forhold til jeres opgaver og mål. Dertil giver workshoppen dig indsigt i de centrale elementer i den daglige økonomiske styring – fra budgetlægning til regnskabsaflæggelse. Og endelig viser vi bud på den ’gode budgetopfølgning’ og herunder de økonomiske informationer, som ledelsen i særlig grad har brug for, så der rettidigt henover året kan styres sikkert i havn inden for budgettets rammer.

  Workshoppen faciliteres af specialkonsulent Per Mørk, Ærø Kommune og chefkonsulent Klaus Akselsen, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling.
 • 16:00
  Spørge-saloner som gå-tur ved vandet
  Lad workshoppens idéer og tanker falde til ro
 • 17:15
  Erfaring, undring og udfordringer for mig som administrativ medarbejder i – og omkring – folkeskolen
  Erfaringsudveksling og fordybelse samt indsigt i deltagernes egne historier og udfordringer fra skolesekretærjobbet
 • 18:00
  Pause
 • 18:45
  Middag
Dag 2
 • 06:30
  Morgenbuffét
 • 08:00
  Hvor er vi nu i 2018? AULA som samarbejdsplatform i folkeskolen
  Aula kommer til at fungere som et kommunikationsværktøj. Her kan elever/børn, lærere, pædagoger, forældre samt en række kommunale medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet (ledere, vejledere, skoleforvaltning m.fl.) få og dele information omkring barnets hverdag.

  Når Aula - helt konkret - giver adgang til information fra en række forskellige systemer, f.eks. skolens læringsplatform og nationale IT-services, så kan skolesekretæren spille en markant rolle i både udrulningen og succesen for samarbejdsplatformen. Hvad siger erfaringerne indtil videre, og hvordan kan du understøtte din skoleledelse endnu mere i udrulningen af AULA?

  Oplæg ved Mads-Peter Galtt, Projektleder, Børn og Folkeskole, KL
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Workshoprunde 2 – vælg din tilgang:
 • Selvledelse og selvorganisering – rammer og indsigt til dig som skolesekretær
  Ønsker du at blive bedre til at få overblik, prioritere og kunne forfølge personlige og faglige mål og derved opnå større trivsel og effektivitet i din hverdag?
  At give dig ideer og greb til selvorganisering og selvledelse, herunder viden om og motivation for at arbejde med:

  - Hvordan du arbejder sammen med din hjerne i stedet for at drille den?
  - At prioritere og planlægge, så du når dine vigtigste mål
  - Effektivitet i dagligdagen
  - Dine muligheder for at påvirke din arbejdssituation
  - Hvordan du kan sige til og fra overfor opgaver og omgivelser?
  - Hvordan du administrerer dine opgaver, e-mails og aftaler?

  Workshoppen faciliteres af Mette S. Jakobsen.
 • Magtanvendelse i skolen – hvad må vi og hvad kan vi?
  Som frontmedarbejder møder du elever og forældre i mange forskellige situationer. Ud over at have styr på økonomi og it, skal man som skolesekretær også være god til konflikthåndtering og have pædagogisk indsigt samt juridisk forståelse. Enkelte henvendelser fra elever og forældre udvikler sig nemlig til vanskelige samtaler eller ligefrem konflikter.

  Slag, skub og verbale udfald er desværre ikke ukendte fænomener i skolesekretærens møde med elever og forældre.

  På workshoppen er der fokus på de udfordringer, du som skolesekretær oplever i din dagligdag, når du møder oprevne elever eller forældre.

  Gennem skiftevis oplæg og små cases gennemgås de juridiske rammer for skolesekretærens møde med elever og forældre:

  - Hvornår må man anvende magt overfor en elev?
  - Hvornår og hvor længe må skolen tilbageholde en elevs mobiltelefon?
  - Kan man nægte forældre adgang til skolen, hvis de f.eks. opfører sig truende eller voldeligt?

  De grundlæggende krav, som Forvaltningsloven stiller til de afgørelser skolen træffer, vil blive gennemgået, ligesom du vil få inspiration til nye løsningsmodeller og strategier til håndteringen af truende eller voldelige elever eller forældre.

  Workshoppen faciliteres af juridisk specialkonsulent Helle Betina Hansen, Børn og Unge i Aarhus Kommune.
 • 15:00
  Spørge-saloner som gå-tur ved vandet
  Lad workshoppens ideer og tanker falde til ro
 • 16:00
  Spil et spil - dilemmaer i jobbet som skolesekretær
  Dilemmaerne er mange som skolesekretær, og oftest får vi ikke megen tid til at overveje, se løsninger fra flere forskellige synspunkter og handle – som vi måske bagefter kunne ønske det. Sammmen med hinanden sætter vi gang i et såkaldt ’dilemma-spil’, som har til formål at få sat gang i dialogerne mellem deltagerne i forhold til hverdagens prioriteringer – hvordan handler vi overfor lærere, forældre og andre aktører i og omkring folkeskolen.

  Det interessante ved dilemmaer er ikke kun den valgte løsning, men i langt højere grad den række af argumenter og begrundelse, der er i spil. Arbejdet som skolesekretær handler nemlig også om bl.a. om værdier og overbevisninger. Det er i behandling af disse emner, at brug af dilemmaer kan fremme såvel læring, kommunikation og det at skabe en fælles holdning til en problemstilling. Fælles holdninger kommer sjældent af gruppediskussioner, men primært når meninger brydes.

  Et dilemma i skolesekretærens hverdag består grundlæggende af en problemstilling, valgmuligheder og kriterier. Med udgangspunkt i dilemmaet skal vi konkret ’spille’ løsninger på hverdagens udfordringer frem.

  Spillet faciliteres af chefkonsulent Martin Nielsen, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling.
 • 19:00
  Middag
Dag 3
 • 06:30
  Morgenbuffét
 • 08:00
  Love og regler på Folkeskoleområdet
  Hvad rører sig og hvad skal jeg være opmærksom på? Som skolesekretær bliver du involveret i mange sager og det er derfor vigtigt, at du har et overblik over de relevante bestemmelser i Folkeskoleloven, Forvaltningsloven og Lov om forældreansvar. Oplæg og fælles drøftelse af konkrete eksempler fra jeres hverdag samt orientering om de seneste ankeafgørelser og udtalelser fra Ombudsmanden

  Specialkonsulent cand. Jur. Solveig Andreasen, Rudersdal Kommune.
 • 11:30
  Opsamling og evaluering, der sendes elektronisk bevis straks efter kurset
 • 12:00
  Frokost, herefter afrejse

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er