Målgruppe

Administrative medarbejdere i folkeskoler og fra forvaltningen med kontakt til skolerne.

Kursusdatoer
 • Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa
  14.09.2020 kl. 12:00 - 16.09.2020 kl. 12:00
Datoer
Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa
14.09.2020 kl. 12:00 - 16.09.2020 kl. 12:00
Pris: 7.995 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning samt overnatning i enkeltværelse med eget bad og toilet. Hvis du er nuværende eller tidligere Kommunomstuderende, så får du 10% rabat på prisen. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingsen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist05.08.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling

Udbydes med sparring fra Landsforeningen for skolesekretærer.

Grib bolden, og styrk dine muligheder som skolesekretær.

Som skolesekretær har du en afgørende rolle i at få tingene til at glide på vores skoler – men din indsats og faglighed bliver ofte overset, når der skal ske forandringer. Når politikere, topchefer og konsulenter digitaliserer, sparer og effektiviserer, glemmer de i mange tilfælde at indtænke den reelle betydning af det administrative arbejde – også på skolen. Måske skyldes det uvidenhed om det administrative arbejde på skolerne. Måske er mange simpelthen ikke klar over, hvad de går glip af ved at lade hånt om skolesekretærernes betydning for dagligdagen på skolen. Men arbejdet er noget ganske særligt – og har afgørende betydning for effektiv drift og udvikling. I 2020 handler det om, at skolesekretærerne skal tyde gribe både nye og gamle bolde – til gavn for skolen og skolens forældre og børn.

For 43. gang inviterer vi til 3 dage sammen med andre administrative medarbejdere, koordinatorer og forvaltningsfolk fra hele landet. Fælles for alle er, at de har den danske folkeskole som stedet, hvor de tilbringer mange af deres vågne timer, og hvor børnenes glade smil og forældres samarbejde er omdrejningspunkt.

Temaerne i programmet er udvalgt, udviklet og skåret til af vores mange dialoger med skolesekretærer fra hele landet, Landsforeningen af skolesekretærer og ikke mindst tidligere deltagernes feedback til os i COK.
Måske kender du allerede kurset – eller kender kollegaer, som var afsted sidste år; eller for mange år siden. Selvom COK afvikler kurset år efter år – så er der her i et det nye årti endnu mere brug for ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer til at tage med hjem til det daglige arbejde. Derfor har vi endnu engang skabt det bedste program, som også sætter fokus på viden, inspiration og ikke mindst erfaringsudveksling blandt dine kollegaer fra hele Danmark.

Så brug 3 dage sammen med andre administrative medarbejdere, koordinatorer og forvaltningsfolk fra hele landet - og få også et godt grin og tanker i omgivelser hvor der er højt til loftet.

Hvis du er nuværende eller tidligere Kommunomstuderende, så får du 10% rabat på prisen.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 12:00
  Ankomst og frokost på Den Gamle Kommunale Højskole
 • 13:00
  Velkomst, rammesætning og præsentation af programmet
  Hver deltager beskriver en konkret og praksisnær problemstilling, der følger ham/hende gennem alle dagene. Der samles løbende op i en proceshåndbog.

  Hver workshop er et særligt perspektiv - en særlig bold, som du måske kan eller skal gribe som skolesekretær.

  Kursusleder, studievejleder Claudia Grassi Ahlburg, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling.
 • 13:45
  Workshoprunde 1 – vælg din tilgang
  Grib projekter, styring og ledelse - redskaber til dig som skolesekretær:
  Skolens hverdag består - i større eller mindre grad - af projekter, og måske er du allerede involveret som deltager i nogle af dem. Det kan være alt lige fra det lille projekt om indretningen af mellemtrinstorvet til større projekter om, hvordan vi får flest muligt til at anvende AULA. Det er essentielt at have en veludrustet projektværktøjskasse, for at kunne arbejde effektivt og undgå nogle af de faldgruber, man ofte rammer, når det skal gå stærkt. Med udgangspunkt i erfaringerne fra en lang række konkrete forløb, sætter workshoppen også spot på, hvad du kan gøre mere af i fremtiden som skolesekretær på din skole som kompetent projektdeltager.
  Workshoppen faciliteres af chefkonsulent Katrine Brenner, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

  Grib journaliseringen:
  Din daglige journalisering skal først og fremmest give forældrene tillid til, hvad vi gør som myndighed og skole - men journalisering handler også om, at dine kollegaer kan overtage sager og i sidste ende - at kommunestyret kan leve op til fx undersøgelsesprincippet.
  Temaet er på ingen måder nyt, men journalisering og sagsbehandlingsmetoden er som en muskel - hvis den ikke trænes, så bliver den svagere. I denne workshop sætter vi spot på, hvordan du som skolesekretær kan gribe journaliserings-dagsordenen yderligere på din skole og kommune.
  Workshop med jurist, borgerrådgiver og mangeårig underviser for COK Pernille Bischoff.
 • 16:15
  Spørge-saloner som gå-tur ved vandet
  Lad workshoppens idèer og tanker falde til ro
 • 17:00
  Erfaring, undring og udfordringer for mig som administrativ medarbejder i – og omkring – folkeskolen
  Erfaringsudveksling og fordybelse samt indsigt i deltagernes egne historier og udfordringer fra skolesekretærjobbet.
 • 18:00
  Afrunding af dagen – vi samler op på udfordringerne
 • 18:30
  Pause
 • 19:00
  Middag
Dag 2
 • 06:30
  Morgenbuffét
 • 08:00
  Hvor er vi nu i 2020? Aula som samarbejdsplatform i folkeskolen
  Skolesekretærerne er en hamrende vigtig brik i forhold til at få succes med Aula. Uden dem har man intet Aula. Derfor skal man også give dem støtte og opbakning og sørge for, at de rent faktisk har tid til at løse de administrative opgaver, de har med Aula - siger Søren Madsen, som er skoleleder for Vester Hassing Skole.

  Hør erfaringerne fra Egedal Kommune, hvor Mads-Peter Galtt vil fortælle om deres erfaringer med Aula, og hvordan kan han ser, du kan understøtte din skoleledelse endnu mere i den fortsatte udvikling af Aula. Vi kigger bl.a. på nogle af de (nye) funktioner og mere effektive måder at gøre tingene på i Aula.

  Projektleder og digitaliseringskonsulent Mads-Peter Galtt, Egedal Kommune.
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Workshoprunde 2 – vælg din tilgang
  Grib GDPR på skolen:
  Engang var det en helt normal rutine på skolen, at man med jævne mellemrum - og minimum en gang om året - gik i arkivet og gennemgik sagsmapper. Alle mapper, der ikke var rørt ved i for eksempel fem år, blev derefter makuleret. Med den omfattende digitalisering er personlige oplysninger ikke længere noget, der i samme omfang er gemt i stribevis af hængemapper i arkivskabe - men udfordringen er ikke nødvendigvis de digitale systemer, men i stedet de mennesker, der sidder bag tastaturet. Som skolesekretær er du en af de vigtigste aktører i behandlingen af data, og du bliver involveret i mange sager. I workshoppen vil du blive præsenteret og opdateret på nyeste viden og erfaringerne med GDPR og hvordan du fortsat kan træne dine personfølsomme muskler i dagligdagen.
  Workshoppen faciliteres af jurist og informationssikkerhedskoordinator Pia Pehrsson, Mariagerfjord Kommune.

  Grib evnen til at fjerne bureaukratiet på skolen:
  I løbet af 2020 er metoden om Samskabt styring kommet højt på den kommunale dagsorden, og du kan som skolesekretær spille en afgørende rolle når I - lokalt på skolen - vil fjerne regler, krav, systemer og arbejdsgange, som skolen tidligere har indført, men som ikke længere er relevante. Samskabt styring er en metode, som du sammen med din skoleledelse kan sætte på dagsordenen, så der skabes lokale løsninger i fællesskab. Det handler ikke blot kvaliteten, men højner også motivation, effektivitet og trivsel på skolen. I workshoppen hører du hvordan metoden fungerer, hvordan den har fungeret i udvalgte kommuner og hvordan du kan gribe afburekratiseringsdagsordenen yderligere på din skole og kommune.

  Workshoppen faciliteres af chefkonsulent Lisbeth Tarp Mouritzen, COK. Lisbeth har over 20 års erfaring inden for skoleverdenen og arbejdet som lærer, pædagogisk leder på en skole og konsulent på forvaltningen i en kommune.
 • 15:30
  Spørge-saloner som gå-tur ved vandet
  Lad workshoppens idéer og tanker falde til ro
 • 16:15
  Magtanvendelse i skolen – hvad må vi og hvad kan vi?
  Vold og trusler er et stigende problem på skoler og i dagtilbud. Spark, slag og verbale udfald er desværre ikke ukendte fænomener i skolesekretærernes møde med elever og forældre.

  I oplægget er der fokus på de udfordringer, du som skolesekretær oplever i din dagligdag, når du møder oprevne elever eller forældre. Gennem skiftevis oplæg og små cases gennemgås de juridiske rammer for skolesekretærernes møde med elever og forældre:

  Hvornår må man anvende magt overfor en elev?
  Hvornår og hvor længe må skolen tilbageholde en elevs private genstande, f.eks, en mobiltelefon?
  Kan man nægte forældre adgang til skolen, hvis de f.eks. opfører sig truende eller voldeligt?

  De grundlæggende krav, som forvaltningsloven stiller til de afgørelser, som skolen træffer, vil blive gennemgået, ligesom du vil få inspiration til nye løsningsmodeller og strategier til håndteringen af truende eller voldelige elever eller forældre.

  Gennem juridiske og pædagogiske briller får du nu mulighed for sammen med dine kollegaer at blive klogere på, hvad du må og ikke må - rent juridisk, samt inspiration til nye løsningsmodeller og strategier i situationer med truende eller voldelige elever eller forældre.

  Workshoppen faciliteres af jurist Helle Betina Hansen.
 • 18:15
  Afrunding – vi samler op på dagen og udfordringen
 • 19:00
  Middag
Dag 3
 • 06:30
  Morgenbuffét
 • 08:00
  Krisehjælp! Hvad betyder det, og hvordan gør man i praksis?
  Alle, der arbejder med mennesker, møder fra tid til anden kriseramte personer. Krisen opstår som reaktion på et tab eller truslen om et tab af noget værdifuldt for den pågældende. Krisereaktioner kan således ses f.eks. i forbindelse med alvorlige ulykker og hændelser, ved alvorlig sygdom eller død i familien, men også ved mere hyppige hændelser som f.eks. skilsmisse (både hos forældrene og børnene), mistet job og ved længerevarende og måske kroniske sygdomme.

  I oplægget og i de indlagte øvelser hører du mere om

  - Hvad er en krise?
  - Hvordan hjælper jeg som skolesekretær et menneske i krise?
  - Trøst - hvad betyder det egentlig, og hvordan gør man?
  - Hvad kan jeg som hjælper gøre, når jeg ikke ved, hvad jeg skal sige eller gøre?
  - Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg selv bliver følelsesmæssigt påvirket
  af den kriseramtes reaktion/situation?
  - Hvordan undgår jeg at tage den kriseramte "med hjem"?

  Oplæg ved Jacob Thorsen. Jacob er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og arbejder aktuelt som personale- og krisepsykolog i Røde Kors, Asyl. Herudover har Jacob etableret sig som selvstændig psykolog med fokus på undervisning til offentlige organisationer, herunder primært indenfor social- og sundhedssektoren.
 • 11:15
  Kort evaluering, afrunding og afslutning
 • 12:00
  Frokost herefter afrejse.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er