Vi ses på Folkemødet

Skal du på Folkemødet i år? Det skal COK også, og vi glæder os til at hilse på kunder og samarbejdspartnere, blive inspireret og måske endda selv inspirere lidt.

Fra ny til nyttig: Samarbejdet i den nye kommunalbestyrelse 

Torsdag den 14. juni kl. 15.45-16.30 | KL's telt ved Allinge Røgeri (F2)

Hvordan skaber man et godt samarbejde i den nye kommunalbestyrelse? Debat om det politiske samspil.
I januar 2018 trådte 945 nyvalgte ind i landets kommunalbestyrelser. Det er folkevalgte ildsjæle med ambitioner og visioner for deres by og deres virke som kommunalpolitikere – men hvad er det for en virkelighed, de møder? Hvad kan administrationen gøre for at forberede dem på det politiske arbejde? Hvad er borgmesterens rolle? Hvad kan erfarne kommunalbestyrelsesmedlemmer gøre for at hjælpe de nyvalgte godt på vej – og hvad kan de nyvalgte selv gøre? 

COK inviterer til debat om samarbejdet i de nye kommunalbestyrelser. En kommunaldirektør, en borgmester, en erfaren og en nyvalgt kommunalpolitiker giver deres bud på, hvad der skal til for at sikre et godt samarbejde i hele valgperioden, og vi diskuterer hvilke dyder, værktøjer og kompetencer, der hjælper nyvalgte såvel som erfarne kommunalpolitikere til at få mest muligt ud af valgperioden.


Borgerinddragelse i spil: Hvad, hvornår og hvordan?

Fredag den 15. juni kl. 13.30-14.15 | KL's telt ved Allinge Røgeri (F2)

Vær med, når tre kommuner diskuterer muligheder, udfordringer og dilemmaer i borgerinddragelse.
Den moderne borger stiller krav om indflydelse, og både politikere og forvaltning ønsker at inddrage borgerne i beslutninger, som påvirker by, velfærd og hverdag. Men hvordan griber man borgerinddragelse an, så man både får skabt holdbare nye løsninger og overholder de love og regler, der gælder for kommunerne som myndighed? Hvordan forventningsafstemmer man mellem borgere, politikere og forvaltning, så rammerne for borgerinddragelse er veldefinerede? Hvornår er borgerinddragelse den rigtige vej at gå – og hvornår bør man vælge en anden løsning? 

COK og tre kommuner undersøger muligheder, udfordringer og dilemmaer i borgerinddragelse. Med udgangspunkt i Politikudviklingsspillet diskuterer vi forskellige vinkler på borgerinddragelse, og både spillere og publikum får nye ideer til at inddrage borgerne og bud på, hvordan man går fra inddragelse til nye løsninger.


Dilemmaer i dagtilbud – krav og forventninger til ledelsen

Fredag den 15. juni kl. 16.30-17.15 | KL's telt ved Allinge Røgeri (F2)

Hvad skal der til, for at god ledelse kan mærkes? Krav og forventninger til ledelse af dagtilbud.
Der er i omegnen af 8.000 institutioner i Danmark. 8.000 dagtilbudsledere, hvis opgave er at skabe de bedst mulige vilkår for udvikling af børns læring og trivsel. Det er High Impact ledelse, og med en dagtilbudsreform og en styrket pædagogisk læreplan på trapperne, ændres vilkårene for ledelse markant. 

COK inviterer til debat om krav og dilemmaer i ledelse af dagtilbud. Sammen med repræsentanter fra institutioner, forvaltning, det politiske niveau og forældre vil vi diskutere og nuancere daginstitutionslederens ledelsesdilemma: På den ene side at lede en god hverdag for børn og medarbejdere, og på den anden side at gå forrest i faglig udvikling, forældreinddragelse og samarbejdet med forvaltning og omverden. 

Vi diskuterer krav og forventninger til moderne dagtilbudsledere i krydsfeltet mellem hverdag og vision, og vi undersøger hvad der skal til, for at god ledelse af dagtilbud kan mærkes – blandt fagpersoner, hos forældrene og ikke mindst på børnenes læring og trivsel.
 


Innovation i kommunerne: Hvordan når vi næste niveau?

Fredag den 15. juni kl. 17.15-18.00 I KL's telt ved Allinge Røgeri (F2)

Vi sætter gang i debatten om de ledelsesmæssige rammer for innovationsarbejdet
Offentlig innovation er ikke forbeholdt direktioner og konsulenter. Hvis vi for alvor skal lykkes med et innovationsarbejde, der giver værdi på de offentlige bundlinjer så vi både får effektive kommuner og bedre velfærd kræver det en solid indsats af hele organisationen.  

Mens medarbejderne kender hverdagen og kan se nye muligheder og innovationssprækker, har vi også brug for, at der sættes de rette ledelsesmæssige rammer for innovationsarbejdet. Hvad gør politikerne og embedsværkets topledere konkret, når de sætter retning for innovationsarbejdet? Og hvad kræver det af organisationen og samarbejdspartnerne at udfylde de ledelsesmæssige rammer, så innovationsarbejdet får flyvehøjde og værdi?

Debat ved COK, COI og ledere fra to kommuner.