NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Feedback Informed Treatment (FIT) – hvorfor, hvad, hvordan?

FIT-metoden er både et unikt, tværgående særsyn i socialt arbejde i Danmark og et potentielt nyskabende værktøj til konkret borgerfokusering, real time.

Indhold

Metoden oplever i disse år en hidtil uset interesse, fordi den kan gøre, ikke bare sige, noget af alt det, vi har villet i årevis. Tag de første skridt og bliv inspireret og nysgerrig på mere med Komponent's FIT Introdag som afsæt.

”FIT – hvorfor, hvad, hvordan” kan også hentes hjem til egen organisation, og vi kan tilpasse generel FIT-introduktion til jeres behov og tidsplaner.

Chefkonsulent i Komponent og antropolog, Bjarne Richter Bjelke, og psykolog i Aarhus Kommune, Gritt Graugaard Bonde, er gået sammen om at skabe rammerne for en introducerende kursusdag om Feedback Informed Treatment. Begge har deltaget i instruktøruddannelsen hos metodens ophavsmand, Scott Miller, i Chicago og begge er certificerede FIT-undervisere.

Introdagen vil først og fremmest give deltagerne et fundament af viden om, hvad FIT egentlig er, samt om, hvordan man så ”gør” FIT. Kort sagt vil vi komme ind på hvorfor, hvad og hvordan i forhold til metoden. Som i øvrigt er en anerkendt evidensbaseret arbejdsform både internationalt og i dansk sammenhæng. Vi vil også perspektivere og sætte FIT ind i den aktuelle faglige tid og forbinde metoden til nogle af de tværgående værdier og målsætninger, de fleste velfærdstilbud i Danmark arbejder efter i dag.

Således er denne dag også kendetegnet ved at understrege de bredere socialfaglige perspektiver, som også er dem, Socialstyrelsen er optaget af.

FIT kan både være et relativt enkelt dialogisk redskab, men også på sigt tilsige et større organisatorisk engagement i retning af at skabe en feedback-kultur og diskutere nye blikke på faglighed. Vi vil komme ind på begge dele, ligesom vi vil anvise mulige veje videre.

Udbytte:

 • Du vil være bekendt med den basale evidens, der ligger til grund for FIT og vide, hvorfor og hvordan det er en ”meta-metode”.
 • Du kender til FIT-metodens effekt og årsager dertil
 • Kendskab til de vigtigste FIT-begreber (fx, ORS, SRS og ”graferne”)
 • Du har indblik i betydningen af feedback-kultur
 • Du kan have en dialog med borgere om FIT
 • Du får kendskab til hvordan og hvorfor man kan parallel-score og lave målinger med børn og unge
 • Tværgående perspektiver: I hvilke sammenhænge vil man kunne anvende FIT?
 • Du er klar til næste skridt og vejen videre
 • Litteraurliste over aktuel FIT-litteratur på dansk og engelsk
Tilrettelæggelse

Undervisningen er dialogisk tilrettelagt og vil veksle mellem underviserformidling og små øvelser/facilitering af refleksion og diskussion af metoden. Hvis relevant, kan der forekomme inddelinger på dagen i forhold til deltagernes roller i praksis.

Undervisere/ Oplægsholdere

Gritt Graugaard Bonde er autoriseret cand.psych og certificeret FIT-underviser. Hun arbejder i Psykologteamet ved Ungdomscenteret i Aarhus Kommune og har mange års erfaring med behandling og udredning af unge med komplekse sociale og psykiatriske problemstillinger. Siden starten af 2013 har FIT været et fast element i alle behandlingsopgaver. Gritt har gennem de sidste fire år løbende deltaget i kurser i FIT i både Danmark og Chicago. Hun er medforfatter til bogen ”Feedback Informed Treatment - En grundbog”, og har ud over behandlingsarbejdet opgaver inden for undervisning og supervision i relation til FIT.

Bjarne Richter Bjelke er mag.art i antropologi, chefkonsulent i Komponent og certificeret FIT-underviser. Bjarne er ansvarlig for aktiviteter og kompetenceudvikling i Komponent Social og har bred erfaring med metodeudvikling og vidensarbejde på socialområdet. Han har en fortid som specialkonsulent i Socialstyrelsens handicapkontor og på et af de nationale videnscentre på handicapområdet. Som antropolog er Bjarne særligt optaget af FIT pga. den tværgående kvalitet, den helt konkrete og metodiske borgerfokusering og den feedback-kultur og sprogbrug, metoden tilsiger. Bjarne og Komponent arrangerer sammen med Socialstyrelsen i 2018 den første, nationale konference om danske erfaringer med FIT.

Tidligere kursister udtaler:
"Jeg kunne godt lide vekselvirkningen med det samfundsmæssige antropologiske perspektiv og erfaringer fra praksis. Det gav en god dynamik og gjorde, at der var mulighed for at komme hele vejen rundt om de spørgsmål og overvejelser, kursisterne bragte på banen"
"Rigtig gode undervisere med både højt niveau fra teori og praksis. Samarbejde mellem de 2 undervisere, deres måde at supplere hinanden tilpas har jeg sjældent oplevet. Nærmest synergieffekt"

Målgruppe

Målgruppen for FIT-introdagen er ledere og fagpersoner fra socialområdet og tilgrænsende, som vil tage de første skridt og opnå den første indsigt i metoden. Eftersom metoden er tværgående relevant, er målgruppen også fagligt bred, og deltagerne kan komme fra forskellige områder. Det betyder også, at der vil være en god og sund udveksling af fagligt sprog, hvad angår fx borgerfokusering og forskellige involveringstraditioner.

Kursusdatoer
 • Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  27.04.2022 kl. 08:30 - kl. 00:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
27.04.2022 kl. 08:30 - kl. 00:00
Pris: 2.275 kr.
Introdagen kan hjemkøbes til et tilbud eller en organisation, hvilket både kan give mere kollektiv læring, styrke organisatoriske mål og mere fælles sprog. Kontakt os for tilbud
Tilmeldingsfrist30.03.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  ankomst og morgenmad
 • 09:00
  Velkommen og fagligt program starter
 • FIT – hvorfor: baggrund og evidens
 • FIT – hvad: meta-metode, indhold og elementer
 • Feedback-kultur
 • FIT – hvordan: ORS og SRS
 • FIT hos jer? – diskussion
 • Perspektiver: mod implementering, effekt, supervision
 • FIT-dialog, at præsentere FIT
 • Hvordan videre?
 • 15:30
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag