FAQ om Kompetencefonden

Nedenfor finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Kompetencefonden. Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os for rådgivning og vejledning

Hvad kan du søge om? 

Kompetencefonden yder fortrinsvis støtte til kompetencegivende uddannelser. Ifølge HK er tanken, at Kompetencefonden skal støtte den uddannelse, der bringer den enkelte videre med nye anerkendte kompetencer, der styrker mulighederne på arbejdsmarkedet.   

Som udgangspunkt er akademiuddannelser som Kommunomuddannelsen og Sundhedskommunom samt diplomuddannelser som Den Offentlige Lederuddannelse forhåndsgodkendte.   

Vær opmærksom på, at du måske allerede har krav på uddannelse som følge af din overenskomst. Tal med din tillidsrepræsentant om mulighederne. 
 

Hvem kan søge? 

Kompetencefonden er for alle ansatte på HK-overenskomst i kommuner og regioner. Vær opmærksom på, at ansøgningsprocessen er forskellig i kommuner og regioner. 
 

Hvor meget kan du søge om? 

Du kan årligt søge om op til 25.000 kr. fra Kompetencefonden. Hvis du ønsker at deltage i en uddannelse med højere deltagergebyr, skal dette ske efter aftale med din arbejdsplads, da denne skal dække de øvrige omkostninger. 
 

Kan arbejdspladsen selv sammensætte et forløb? 

Det er muligt at finansiere rekvirerede uddannelser, der afholdes internt i kommunen. Dog kan der kun søges om midler fra Kompetencefonden til de, der er omfattet af HK's overenskomst og i øvrigt opfylder kravene. 
 

Flere spørgsmål og svar? 

Du kan finde flere gode spørgsmål – og tilhørende gode svar på HK's hjemmeside og på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside.