Målgruppe

Alkoholbehandlere, der arbejder i offentligt finansieret alkoholbehandling.
Deltagerne skal som minimum have en mellemlang videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område, have Basismodulet (eller den tidligere "Grunduddannelse for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling") og overvejende arbejde med alkoholproblemer (ikke udelukkende stofbehandling).
Læs mere om adgangskrav og optagelse

Samarbejdspartner
Sundhedsstyrelsen
Kursusdatoer
 • Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
  04.11.2019 kl. 10:00 - 05.11.2019 kl. 15:00
  25.11.2019 kl. 10:00 - 26.11.2019 kl. 15:00
  09.12.2019 kl. 10:00 - 10.12.2019 kl. 15:00
Datoer
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
04.11.2019 kl. 10:00 - 05.11.2019 kl. 15:00
25.11.2019 kl. 10:00 - 26.11.2019 kl. 15:00
09.12.2019 kl. 10:00 - 10.12.2019 kl. 15:00
Pris: 3.800 kr.
Der er delvis deltagerbetaling på modulet. Uddannelsen er støttet af Sundhedsstyrelsen. Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres din arbejdsplads for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.
Tilmeldingsfrist27.09.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Modul om familieorienteret alkoholbehandling (Modul i Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling)

Uddannelsen er målrettet alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi, som arbejder med en familieorienteret tilgang i alkoholbehandlingen.

Vi ved, at familieorienteret alkoholbehandling er blandt de mest effektive behandlingsmetoder for såvel borgeren med alkoholproblemer, som dennes familie, herunder ikke mindst børnene. Vi ved også, at det er en af de metoder, der har størst effekt over tid. Derudover ved vi, at børnene er i risiko for en lang række psykosociale problemer også ind i voksenalder, herunder udvikling af eget misbrug.

Kompetencemålet er, at den enkelte deltager, med udgangspunkt i systemisk teori, får forståelse for dynamikker og forandringens muligheder i et familiesystem, og på baggrund heraf læere at anvende især kognitive, adfærdsterapeutiske metoder og teknikker til at skabe og fastholde foranding med fokus på hele familien - uanset om det er borgeren med alkoholproblemer, der selv henvender sig med motivation for forandring eller en anden nær relation.

Læs mere om uddannelsen, modulerne, opbygning, optagelseskrav med videre

Indhold

I undervisningen på modulet vil der være fokus på den kognitive, adfærdsterapeutiske parterapi, CRAFT (Community Re-inforcement and Family Training) og andre relevante psykologiske teorier og metoder, som knytter sig til den familieorienterede tilgang. Der bygges videre på Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling, herunder MI overført til familieorienteret praksis.

I undervisningen veksles der mellem undervisning med cases og eksempler fra praksis (herunder video), øvelser og plenumdiskussioner. Formålet er en making it happen-tilgang, hvor kompetenceudviklingen foregår i en vekselvirkning. Hver undervisningsgang (internat) afsluttes med en hjemmeopgave, hvor den nye viden omsættes i praksis, og erfaringerne bringes med tilbage i læringsrummet. På den måde understøttes en reflekteret læring og en stærk kobling til praksis.

På baggrund af nyeste viden, evidens (herunder NKR), lovende praksis, effektive metoder koblet med psykologisk teori og erfaringer fra klinisk praksis, vil følgende temaer blive præsenteret:

 • Viden om familier med alkoholproblemer
 • Psykologisk teori om familier med alkoholproblemer
 • Psykologisk teori om familieorienteret alkoholbehandling
 • Viden om effektive metoder og erfaringer med metoder til at arbejde med familien i praksis
 • Kontekstuelle faktorer relevante for familien

Modulet varer 6 dage, fordelt på 3 undervisningsgange a 2 dage (internater).

Undervisningen tager udgangspunkt i kognitiv, adfærdsterapeutisk parterapi, men med inddragelse af supplerende, relevante, veldokumenterede metoder og behandlingselementer, herunder inddragelse af børnenes perspektiv med henblik på sikring af trivsel og udvikling.

Undervisere/ Oplægsholdere

Helle Lindgaard, Randi Bilberg og Lisbet Kimer.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 10:00
  Familieorienteret alkoholbehandling - baggrund og teoretisk fundament
  Basale principper, begrebet og definitioner. Præsentation af evidens, "lovende praksis", basal psykologisk teori, intro til kognitiv og adfærdsterapeutisk parterapi.

  Pauser indlægges i løbet af dagen.
 • Nyeste viden om effektiv behandling til familier med alkoholproblemer
  Intro til kognitiv, adfærdsterapeutisk parterapi
 • 17:00
  Pause
 • 18:30
  Middag
Dag 2
 • Præsentation af CRAFT
  Hvad kan det, og hvad kan det ikke?
 • 15:00
  Tak for denne gang
Dag 3
 • 10:00
  Familieorienteret alkoholbehandling i praksis - kognitiv, adfærdsterapeutisk parterapi
  Præsentation af, øvelser i og refleksiv erfaring med metoder til familieorienteret alkoholbehandling, herunder kognitiv, adfærdsterapeutisk parterapi kombineret med supplerende metoder og elementer
  v. Helle Lindgaard

  Pauser indlægges i løbet af dagen.
 • 10:01
  Øvelser i og refleksiv erfaring med metoder til familieorienteret alkoholbehandling
 • 17:00
  Pause
 • 18:30
  Middag
Dag 4
 • 08:30
  Familieorienteret alkoholbehandling i praksis - kognitiv, adfærdsterapeutisk parterapi
  Øvelser i og refleksiv erfaring med metoder til familieorienteret alkoholbehandling.
  v. Helle Lindgaard og Lisbet Kimer

  Pauser indlægges i løbet af dagen. • Udfordringer/muligheder og metoder i familieorienteret alkoholbehandling i praksis
 • 15:00
  Tak for denne gang
Dag 5
 • Udfordringer/muligheder i tværfagligt samarbejde
 • 17:00
  Pause
 • 18:30
  Middag
Dag 6
 • 08:30
  Konsolidering af viden i egen praksis
  Sikring af familieorienteret fokus og indsats, sikring af fortsat forandring og udvikling, udviklingspotentialer, arbejdsopgaver, sikring af samarbejde.
  v. Helle Lindgaard

  Pauser indlægges i løbet af dagen.
 • 08:31
  Opsummering af modulet, konsolidering af viden og erfaring,
  præsentation/gennemgang af cases som eksempler på praksis/udgangspunkt for spørgsmål/feedback på egen praksis, repetition på baggrund af kursisternes ønsker om teori/terapeutisk metode, træning og øvelser.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er