NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Fælles Sprog III kursus

FSIII (Fællessprog 3) metoden er en dokumentationspraksis for kommunerne og er en videreudvikling af FSII.

Indhold

For af sikre en ensartet implementering af FSIII-metoden, har KL uddannet 150 instruktører og udviklet e-læringsmaterialefor at etablere et fundament for forståelse og anvendelse af FSIII-metoden.

KL’s uddannelseskonsulenter, som har uddannet FSIII-Instruktører, og Komponent har i samarbejde udviklet et to dages-kursus ud fra indholdet i instruktøruddannelsen.

Kurset giver dig en grundlæggende viden om og forståelse af:

  • Intentionerne med FSIII-metoden
  • FSIII-metodens bagvedliggende lovkrav og de tilhørende dokumentationskrav
  • Forskellen mellem metode og lokalorganisatoriske beslutning
  • Strukturerede og klassificerede data
  • Tidlig opsporingsredskaber og sammenhæng mellem FSIII
  • Hvor kan der indhentes yderligere viden om FSIII-metoden

Derudover får du en viden til anvendelse af:

  • Tilstandsbegrebet, som er omdrejningspunktet i metoden
  • Procesmodellens seks delelementer og deres sammenhæng.

Kurset består af to undervisningsdage. Undervisningsformen veksler mellem teori og praksisøvelser. Der vil være to uddannelseskonsulenter til stede under hele kurset, og der vil være god mulighed for også at vende og dreje spørgsmål, der følger med en ny dokumentationsmetode. Kurset er IKKE IT-systemafhængig og går IKKE ind i den enkelte kommunes lokal organisatoriske beslutningsprocesser om hvem, der gør hvad.

Deltagelse giver et kursusbevis på, at du har deltaget i kurset og opnået en basisviden til metoden.

Komponent udbyder udover dette internatkursus også på en temadag i FSIII-metoden, og uddannelseskonsulentkorpset kommer også gerne ud til kommuner og fortæller om metoden, systematikken, forandringerne og de gode pointer i FSIII.

Læs mere her: https://www.cok.dk/temadag-faelles-sprog-iii

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag