Målgruppe

Ledere, FS III-nøglepersoner og medarbejdere i kommunerne

Kontakt os for tilbud.

Gem som favorit

Fælles Sprog III

Hjemkøb af kursus, temadag eller brush up om Fælles Sprog III (FS III).

Indhold

Kommunerne er i fuld gang med at arbejde med og implementere FS III. COK stod for instruktøruddannelsen for landets kommuner og har siden afholdt åbne og rekvirerede kurser i metoden med de undervisere, der blev undervist og certificeret af KL som FSIII-undervisere/konsulenter.

Der er fortsat mulighed for at hjemkøbe et FS III-forløb eller en temadag til din kommune/organisation med fokus eksempelvis på indføring i og brush up på metoden. Fokus kan også være på cases og læring for medarbejdere, der har arbejdet med metoden et stykke tid, men som har brug for en genopfriskning eller et nyt syn på cases fra praksis.

Ved hjemkøb af kurset sikres en fælles læring i forhold til Fælles Sprog III – at FS III-nøglepersoner i kommunen får en fælles tilgang og forståelse af metodens virke i egen kontekst og praksis. COKs FS III-koncept baserer sig på to undervisere, som sammen leverer levende undervisning, sparring og dialog om metoden. Typiske hjemkøb vil være en eller to dage. I et todags-forløb bliver der mere tid til case-arbejde.

Underviserne vil altid være opdateret i forhold til opdateringer i FS III og inkludere viden og læring herom i undervisningen. Bemærk at undervisning og sparring er i FS III-metodens systematik og dokumentationslogik, og som udgangspunkt uafhængig af kommunens valgte IT-understøttelse.

Læringsmål

Et rekvireret kursus om FS III giver viden om og forståelse af:

  • Intentionerne med FSIII-metoden
  • FSIII-metodens bagvedliggende lovkrav og de tilhørende dokumentationskrav
  • Strukturerede og klassificerede data
  • Tilstandsbegrebet, omdrejningspunktet i metoden
  • Dokumentation efter Serviceloven og Sundhedsloven
  • Procesmodellens seks delelementer og deres sammenhæng for både SEL og SUL (Myndighedsdel, Leverandørde, Generelle oplysniger)

Derudover får du en viden til anvendelse af:

  • Forskellen mellem metode og lokalorganisatoriske beslutninger
  • Hvor kan der indhentes yderligere viden om FSIII-metoden
Undervisere/ Oplægsholdere

Der vil som hovedregel være to undervisere på dagen(e), som er uddannet og certificeret som KLs FS III-uddannelseskonsulenter.

Tidligere kursist udtaler: "Undervisere der var sikre i materialet samt forstod at holde fokus på metoden og ikke "systemet". Der var god systematik i undervisningen. Godt med eksempler fra praksis."

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er