NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Fælles inspirationsdag for TR og ledere

Kom til fælles inspirationsdag for TR og deres ledere i Aarhus Kommune.

Inspirationsdagen er del af et større udviklingsforløb målrettet TR, der har fokus på tre udvalgte indsatsområder, som det har stor betydning for Aarhus Kommune at lykkes med; Forandringsprocesser, Digitalisering og Rummelig arbejdsplads.
På dagen stilles der både skarpt på udviklingen i disse temaer og ikke mindst TR’s rolle, muligheder og dilemmaer forbundet med at understøtte dem.

Forløbet er finansieret af de lokale AKUT-midler, og deltagelse er derfor gratis for tillidsrepræsentanter i Aarhus Kommune. Ledere kan deltage i følgeskab med TR. Leders deltagelse finansieres af fælles midler i Borgmesterens Afdeling. TR opfordres til at tage deres leder med til fællesdagen. Repræsentanter fra Aarhus Kommunes Fælles MED Udvalg: Mette Fuglsig Schjødt (FOA), Mette Hvid Johannesen (AC), Dorte Maarslet Kristensen (SL) og Lone Skov Hansen (3F) har deltaget i planlægning af forløbet.

Der vil også være mulighed for at høre mere om de kompetenceudviklingsdage, du kan tilmelde dig i enten Forandringsprocesser, Digitalisering eller Rummelig arbejdsplads. Inspirationsdagen afrundes med et spændende oplæg af Kjeld Fredens, Hjerneforsker, læge og foredragsholder – der vil perspektivere de tre indsatsområder med et blik for hjernens veje og udveje.

Du kan læse mere om de tre kompetenceudviklingsspor herunder. Du kan tilmelde dig ét kompetenceudviklingsspor udover den fælles inspirationsdag.

Læs mere om de forskellige spor:

På kompetencedage om Forandringsprocesser arbejder du med følgende

 • Hvordan understøtter du som TR i Aarhus Kommune, at der skabes ejerskab og motivation i forbindelse med forandringsprocesser, og hvilke udfordringer kan der være i rollen?
 • Hvilke værktøjer og metoder kan du selv anvende for at understøtte konkrete forandringsprocesser?
 • Hvordan identificerer du forandringsreaktioner, og hvordan kan du balancere forskellige samarbejdspartneres behov i forandringsprocesser, så du undgår unødvendige konflikter?
 • Derudover får du på dagene faglige indlæg om forandringsprocessers grundlæggende dynamikker samt præsentation af konkrete metoder.

Læs mere om indhold, tid og sted og forhåndstilmeld dig på: Forandringsprocesser

På kompetencedage om Digitalisering arbejder du med følgende:

 • Hvilke udfordringer og dilemmaer i rollen som TR følger med den øgede digitalisering og de stigende krav om digital bevidsthed?
 • Hvordan understøtter du som TR i Aarhus Kommune bedst den digitale udvikling, og hvilke udfordringer og opmærksomheder har du i den sammenhæng?
 • Derudover får du på dagene faglige indlæg om digitaliseringens udvikling og betydning for den kommunale organisation.

Læs mere om indhold, tid og sted og forhåndstilmeld dig på: TR i en digital tid

På kompetencedage om Rummelig Arbejdsplads arbejder du med følgende:

 • Hvordan understøtter du som TR i Aarhus Kommune bedst målet om at fremme en rummelig arbejdsplads med høj grad af trivsel og arbejdsglæde?
 • Hvilke værktøjer og metoder, kan du bruge til at fremme den gode dialog om mangfoldighed og rummelighed.
 • Hvilken rolle spiller TR i forhold til fastholdelse og rekruttering, og hvilke dilemmaer kan der opstå i den forbindelse?
 • Derudover får du på dagene faglige indlæg om, hvordan man arbejder med at fremme en mere inkluderende arbejdsplads med plads til forskellighed.

Læs mere om indhold, tid og sted og forhåndstilmeld dig på: Den rummelige arbejdsplads

Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag