NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Facilitering af samskabelsesprocesser

En intensiv konsulentuddannelse for dig, der skal facilitere samskabelsesprocesser.
Samskabelse er en samlebetegnelse for den mest iøjnefaldende nye bevægelse i kommunerne.

Der er et stadig stigende behov for at nytænke velfærden. Kommunerne ønsker i højere grad at udvikle, tilrettelægge og gennemføre velfærdsløsninger sammen med borgere, frivillige, virksomheder, foreninger og andre af civilsamfundets organisationer. Men hvordan oversætter den enkelte medarbejder de politiske og strategiske ambitioner om at arbejde mere samskabende? Hvornår arbejder man egentlig samskabende, og hvordan kan du konkret gribe arbejdet an?

- Du får en øget forståelse af de styringsmæssige og organisatoriske udfordringer og dilemmaer der opstår i forlængelse af arbejdet med samskabelse, herunder hvordan du sikrer dig størst mulig afklaring.
- Du tilegner dig viden om og færdigheder i at tilrettelægge, organisere og lede samskabelsesprocesser
- Du tilegner dig viden om og færdigheder til at lede og motivere samarbejdet mellem frivillige og de kommunale områder.

Indhold

Kurset bringer, med udgangspunkt i den velafprøvede metode ”Collective Impact Model”, dig igennem de vigtigste faser i en samskabelsesproces.

Collective Impact Model, som er et forskningsmæssigt veldokumenteret område, beskriver de nødvendige afklaringer samt design og gennemførelse af samskabelsesprocesser med fokus på involvering og fælles ejerskab. Kurset trækker desuden på viden fra facilitering og projektledelse.

Kurset vil tage udgangspunkt i deltagernes egne opgaver og projekter, hvor der er et ønske om øget samskabelse.

Undervisere/ Oplægsholdere

Chefkonsulent Henrik Schelde Andersen, COK

Målgruppe

Konsulenter og andre ansatte i kommuner og kommunale organisationer, som i deres arbejde skal udmønte organisationens ønske om øget samskabelse.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag