Målgruppe

Medarbejdere og ledere i kommuner og affaldsselskaber.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Gem som favorit

Hvordan får vi borgerne til at sortere deres affald?

Danmarks næste nationale affaldsplan er på trapperne. Er I og borgerne klar til mere ens sortering og indsamling af affald?

Ambitionerne om højere genanvendelse og forbedret kvalitet er uundgåelige, når affaldsplanen vedtages i foråret 2020. Med en politisk aftale i hus er udgangspunktet branchefælles standarder, sortering og indsamling af husholdingsaffald.

Derfor står danske kommuner og affaldsselskaber overfor en massiv opgave, med at få borgerne til at sortere langt mere af deres affald i fremtiden. Som på sigt begrænser de stigende affaldsmængder.

Vi ved allerede i dag at affaldssortering er en kompleks størrelse for borgerne. Men vi ved også, at borgerne gerne vil sortere deres affald. I 2017 gennemførte Videnscenter Bolius en undersøgelse, der påviste, at borgerne generelt efterspørger mere viden om, hvordan de skal sortere affaldet.

Andre undersøgelser påpeger, at der er langt fra at have viden om og holdning til - og så til rent faktisk at handle. Så du genkender nok nedenstående eksempler?

Din kommune har indført en ny udvidet ordning med sortering af seks fraktioner, men borgerne bliver forvirrede og sorterer f.eks. pizzabakker i pap. selvom det skal i restaffald. Borgerne tror, at de skal skylle glas og plastikemballage for alle madrester, for det har de hørt man skal i nabokommunen. Og der lander stadig en masse gavepapir i papircontaineren! Og i kommunens lejeboliger er graden af sortering meget lavere end i parcelhuskvartererne.

Indhold

COK har udarbejdet et kursus, hvor du kan få viden og indsigt i, hvordan du arbejder med holdningsændringer og forbedrer din kommunikation så I når i mål med de nationale målsætninger.

Dette er et kursus for dig, der til dagligt arbejder med kommunikation og affaldssortering, men som mangler en mere dybdegående indsigt i de relevante erfaringer og viden på området, når det handler om borgernes adfærd.

Du kunne f.eks. være stødt på følgende spørgsmål i din hverdag:

  • Hvorfor sorterer borgerne ikke affaldet korrekt, når vi har kommunikeret om det – mange gange?
  • Hvorfor oplever vi en forskel på, i hvor høj grad forskellige grupper af borgere sorterer affaldet?
  • Hvordan tackler vi, at der om få år skal kildesorteres endnu mere affald?
  • Kan vi få borgerne til at sortere på andre måder, end ved at lave pjecer, klistermærker og opslag?

Hvis du kan nikke genkendende til bare én af pindene, så er du ikke alene – mange flere sidder med samme spørgsmål i de danske kommuner og affaldsselskaber.

Få en grundlæggende indføring i, hvordan du arbejder med at kommunikere til og på andre måder påvirke borgernes sortering af affald.

Kursets formål er at give kursusdeltagerne en grundlæggende indføring i, hvordan vi som kommuner og affaldsselskaber klarer de mange udfordringer, der er forbundet med de store krav til mængden af affald, der skal sorteres af den enkelte borger nu og i de kommende år.

Kurset tager udgangspunkt i det praktiske arbejde i kommunerne og affaldsselskaberne. Dermed også jeres egne udfordringer i dagligdagen. Du er velkommen til inden kursets start at sende eksempler på udfordringer til underviserne.

Dit udbytte efter kurset:

  • Viden kommunikation i forhold til sortering af affald
  • Hvilke udfordringer er der, med borgerne som målgrupper?
  • Hvor går grænserne for, hvad man kan udrette med kommunikation?
  • Hvilke værktøjer kan vi som afsendere bruge?

Godt for din leder at vide

  • Lederen får en medarbejder, som får et generelt indblik og forståelse for de udfordringer, der er med til at påvirke borgernes holdninger og adfærd. På baggrund af andre kommuners erfaringer og viden, der er indsamlet igennem mange år, når det handler om at påvirke borgernes adfærd
  • Lederen får en medarbejder, der får et netværk af ligesindede, og som kan drage nytte af de erfaringer som netværket får i det videre arbejde.
Undervisere/ Oplægsholdere

Pernille Almlund, cand. comm. og ph.d og Paul R. Metelmann, cand. comm. og ekstern lektor, begge Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab.

Pernille Almlund har arbejdet med offentligt kampagner og andre indsatser i forbindelse med adfærdsændringer omkring bæredygtighed, lokalt demokrati og sundhed.
Paul R. Metelmann underviser til dagligt i kommunikation blandt andet på RUC, COK og Boligselskabernes Landsforening (BL). Han har mange års erfaring med kommunikation om affaldssortering blandt andet i den almene boligsektor.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er