Målgruppe

Kurset henvender sig til budgetansvarlige chefer og ledere på det specialiserede socialområde (voksne), f.eks. fagchefer, ledere af visitationsenheder m.fl. Derudover er kurset relevant for fagkonsulenter, controllere og økonomimedarbejdere med særligt ansvar for den faglige og økonomiske styring på området.

Det er vores erfaring, at der er en tæt kobling mellem den socialfaglige praksis og den økonomiske styring, og vi anbefaler derfor, at både den budgetansvarlige leder og økonomikonsulenten fra området deltager i kurset. Tidligere deltagere giver ligeledes udtryk for, at det største udby-te opnås, når leder og økonomikonsulent deltager sammen.

Samarbejdspartner
KL’s Konsulentvirksomhed (KLK)
Kursusdatoer
 • Trekantsområdet - forår 2020
  Datoer er på vej...
  Forhåndstilmeld dig nu, og få tilsendt datoer og tilmeldingsfrist direkte i din indbakke.
Datoer
Trekantsområdet - forår 2020
Datoer er på vej...
Forhåndstilmeld dig nu, og få tilsendt datoer og tilmeldingsfrist direkte i din indbakke.
Pris: 9.700 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse mellem de to sammenhængende kursusdage samt forplejning på den opfølgende dag. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist01.01.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – voksne

Når budgetterne skrider på det specialiserede socialområde og de sædvanlige greb ikke længere virker til at få styr på økonomien, hvad gør man som budgetansvarlig chef på området så?

På kurset vil vi tage udgangspunkt i den seneste viden om, hvordan man styrer udgifterne på området. Vi vil også inddrage aktuelle erfaringer fra kommuner, som har gode ideer til effektiv styring af området. KL’s Konsulentvirksomhed, KLK, har i samarbejde med 10 kommuner udviklet en ny model for økonomistyring af området, som giver helt konkrete anvisninger til, hvordan styringen på området kan forbedres.

På kurset får I som deltagere konkrete redskaber til, hvordan man kan styre økonomien på området i sin egen kommune. Hvem skal inddrages i styringen, og hvordan skal de inddrages? Hvilke data skal til for at styre området, og hvordan bruges de data? Hvordan finder man effektiviseringsmuligheder, og hvordan sikrer man effektiv drift af botilbud? Det er nogle af de ting, I som deltagere får med hjem.

I kurset indgår også et arbejde i egen organisation mellem de to kursusgange. Under kurset får I derfor mulighed for at afprøve nogle af tingene i egen organisation. På den sidste kursusdag vil vi blandt andet samle op på jeres egne erfaringer med at bruge læring fra kurset og sikre, at I kommer hjem med helt konkrete ideer, der kan omsættes i bedre styring i jeres egen kommune.

Tilrettelæggelse

Kurset tilrettelægges med en blanding af oplæg fra de to erfarne kursusledere, erfaringsudveksling mellem kursusdeltagere, samt gruppearbejde om konkrete opgaver i relation til kursets temaer.

Undervisere/ Oplægsholdere

Souschef Peter Bogh, KL’s Konsulentvirksomhed (KLK). Peter arbejder hovedsageligt med projekter rettet mod styrkelse af faglig praksis, styring, organisering og effektivisering på velfærdsområderne. Peter har blandt andet været projektleder på en række projekter på det specialiserede socialområder og har mange års erfaring som underviser på blandt andet kurser hos COK. Inden sin ansættelse i KLK har Peter blandt andet været kontorchef i Socialforvaltningen i Frederiksberg Kommune.

Chefkonsulent Søren Sønderby, KL’s Konsulentvirksomhed (KLK). Søren arbejder på tværs af de kommunale opgaveområder med økonomiske analyser, organisering, styring, faglig udvikling samt optimering af arbejdsgange og samarbejdsflader. Søren har konkret erfaring på de fleste kommunale opgaveområder og har i en årrække arbejdet med kommunernes tværgående indsatser overfor de mest udsatte borgere og familier.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • Program for kurset
 • 10:00
  Velkomst og introduktion til kurset.
  Præsentation af deltagere - hvorfor har du meldt dig på kurset?
  Styringsudfordring?
  Økonomikonsulernten anno 2019 - hvad er rollen?
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Brug af data
  Nøgletal - hvordan er landskabet og hvad kan man bruge det til?
  Opbygning af ledelsescockpit
 • 14:30
  KLK’s sammenhængende model for styring af økonomien på det specialiserede socialområde
  Brug af data i styring
 • 17:30
  Egen tid
 • 19:00
  Middag og fritid
Dag 2
 • 08:30
  Godmorgen - Opfølgning og reflektioner fra igår
  Sådan identificeres effektiviseringsmuligheder på området
 • 11:30
  Frokost
 • 12:30
  Organisering af styringen
  Forankring og kulturaspekter
 • 14:00
  Hjemmeopgave med at identificere muligheder for forbedret styring i egen kommune og med at opbygge data til eget ledelsescockpit
 • 15:00
  Tak for denne gang - og på gensyn den 7. november 2019
Dag 3
 • 08:30
  Kaffe, te og morgenbrød
 • 09:00
  Velkommen tilbage
  Sådan sikres effektiv drift af botilbud
  Tilrettelæggelse af ny styring på området i egen kommune
  Kurset tilrettelægges med en blanding af oplæg fra de to erfarne kursusledere, erfaringsudveksling mellem kursusdeltagere, samt gruppearbejde om konkrete opgaver i relation til kursets temaer.
 • 16:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er