Målgruppe

Kurset henvender sig til budgetansvarlige chefer og ledere på det specialiserede socialområde (voksne), f.eks. fagchefer, ledere af visitationsenheder m.fl. Derudover er kurset relevant for fagkonsulenter, controllere og økonomimedarbejdere med særligt ansvar for den faglige og økonomiske styring på området.

Det er vores erfaring, at der er en tæt kobling mellem den socialfaglige praksis og den økonomiske styring, og vi anbefaler derfor, at både den budgetansvarlige leder og økonomikonsulenten fra området deltager i kurset. Tidligere deltagere giver ligeledes udtryk for, at det største udby-te opnås, når leder og økonomikonsulent deltager sammen.

Samarbejdspartner
KL’s Konsulentvirksomhed (KLK)
Kursusdatoer
 • Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
  Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – voksne
  07.02.2019 - 08.02.2019 + 07.03.2019
 • Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
  Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – voksne
  10.12.2018 - 11.12.2018 og 28.01.2019
Datoer
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – voksne
10.12.2018 - 11.12.2018 og 28.01.2019
Pris: 9.500 kr.
Tilmeldingsfrist09.11.2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – voksne

Når budgetterne skrider på det specialiserede socialområde og de sædvanlige greb ikke længere virker til at få styr på økonomien, hvad gør man som budgetansvarlig chef på området så?

På kurset vil vi tage udgangspunkt i den seneste viden om, hvordan man styrer udgifterne på området. Vi vil også inddrage aktuelle erfaringer fra kommuner, som har gode ideer til effektiv styring af området. KL’s Konsulentvirksomhed, KLK, har i samarbejde med 10 kommuner udviklet en ny model for økonomistyring af området, som giver helt konkrete anvisninger til, hvordan styringen på området kan forbedres.

På kurset får I som deltagere helt konkrete redskaber til, hvordan man kan styre økonomien på området i sin egen kommune. Hvem skal inddrages i styringen, og hvordan skal de inddrages? Hvilke data skal til for at styre området, og hvordan bruges de data? Hvordan finder man effektiviseringsmuligheder, og hvordan sikrer man effektiv drift af botilbud? Det er nogle af de ting, I som deltagere får med hjem.

I kurset indgår også et arbejde i egen organisation mellem de to kursusgange. Under kurset får I derfor mulighed for at afprøve nogle af tingene i egen organisation. På den sidste kursusdag vil vi blandt andet samle op på jeres egne erfaringer med at bruge læring fra kurset og sikre, at I kommer hjem med helt konkrete ideer, der kan omsættes i bedre styring i jeres egen kommune.

Tilrettelæggelse

Kurset tilrettelægges med en blanding af oplæg fra de to erfarne kursusledere, oplæg fra kommunale praktikere, erfaringsudveksling mellem kursusdeltagere, samt gruppearbejde om konkrete opgaver i relation til kursets temaer.

Undervisere/ Oplægsholdere

Souschef Peter Bogh, KL’s Konsulentvirksomhed (KLK). Peter arbejder hovedsageligt med projekter rettet mod styrkelse af faglig praksis, styring, organisering og effektivisering på velfærdsområderne. Peter har blandt andet været projektleder på en række projekter på det specialiserede socialområder og har mange års erfaring som underviser på blandt andet kurser hos COK. Inden sin ansættelse i KLK har Peter blandt andet været kontorchef i Socialforvaltningen i Frederiksberg Kommune.

Chefkonsulent Marie Olund KL’s Konsulentvirksomhed (KLK), Marie er ansvarlig for KLK’s udvikling af konsulentydelser på det specialiserede socialområde. Marie arbejder hovedsageligt med opgaver rettet mod strategisk udvikling, styrkelse af den faglige praksis og samspillet på tværs på det specialiserede socialområde. Inden sin ansættelse i KLK har Marie blandt andet været ansat i rammesekretariatet for det specialiserede socialområde i region hovedstaden.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 10. december 2018
 • Foreløbigt program for kurset
 • 10:00
  Velkomst og introduktion
 • Præsentation af KLK’s sammenhængende model for styring af økonomien på det specialiserede socialområde
 • Brug af data i styringen
 • Opbygning af ledelsescockpit
Dag 2
 • 11. december 2018
 • Sådan identificeres effektiviseringsmuligheder på området
 • Kulturaspektet i styringen
 • Organisering af styringen
 • Hjemmeopgave med at identificere muligheder for forbedret styring i egen kommune og med at opbygge data til eget ledelsescockpit
 • 15:00
  Tak for denne gang - vi ses den 28. januar 2019
Dag 3
 • 28. januar 2019
 • 09:00
  Sådan sikres effektiv drift af botilbud
 • Tilrettelæggelse af ny styring på området i egen kommune
 • Kurset tilrettelægges med en blanding af oplæg fra de to erfarne kursusledere, oplæg fra kommunale praktikere, erfaringsudveksling mellem kursusdeltagere, samt gruppearbejde om konkre-te opgaver i relation til kursets temaer.
 • 16:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er